Innvandrere må lære seg norsk, om ikke fattigdom og elendighet!


Solberg vil ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk.

Statsminister Erna Solberg vil ta kraftige virkemidler i bruk for å få innvandrere til å lære norsk. Hun vil ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk.

– Asylsøkere og flyktninger som har fått rett til opphold i Norge. Dessverre opplever vi at mange ikke lærer seg norsk, de får seg ikke jobb og går på sosialtrygd.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/opeGoa/solberg-vil-ta-sosialstoenad-fra-innvandrere-som-ikke-laerer-seg-norsk
Redigert 05.08.2019 kl 06:14 Du må logge inn for å svare


I Sverige som Norge bor det innvandre som har bodd der i tre generasjoner, som ikke har lært seg ord svensk. Det samme gjelder vel for Norge.
Sotah
05.08.2019 kl 08:07 585

Sannelig skal dette sendes ut på høring sånn i begynnelsen av valgkampen. Her bør Lysende Sol trå til og kreve dagsbøter i tillegg.

Lurer på en ting Sotah. Du er vel enig i at innvandrere som ikke lærer seg norsk innen rimelig tid, og vel så det, fratas sosialstønad..?
Sotah
05.08.2019 kl 09:20 572

Fint i teorien. Bortsett fra dette; Hva gjør fattige folk når de fratas det lille de har, tror du? Og vi som er ekstremt opptatt av lov og orden må vi tenke oss om både en og to ganger. Forslaget blir ikke gjennomført, og må ses på som valgflesk.

Nei de kommer vel bare med en avgift for å "dekke inn" utgiftene slik de pleier.

Kan ikke skjønne annet enn at dette forslaget må være meget krenkende og rasistisk. Det var i alle fall det når CIH foreslo det samme for ca 15 år siden. Hva er det som er årsaken til at INGEN aviser nå nevner ordet rasisme denne gang?

Hvorfor kommer Erna med dette nå rett før valget ? Dette har hun kunnet fikset for lenge siden

For en gangs skyld helt enig med Sotulf; Daukjøttet blir ikke fratatt noe som helst, det må helst fylles på slik at trangboddhet og barnefattigdom kan utryddes! Snillismen og naivismen lenge leve !!
Oskar2
05.08.2019 kl 12:40 522

Erna er kanskje uvitende om en del lese og skrivevansker hos sine nye borgere?

Alt for Afrika i Norge. HMK nye motto

Er det trangt ellers i verden, er det plass til hvem det måtte være her mad in noway.

Nei, jeg vet ikke jeg, Sotah. Normale vestlige folk ville mest sannsynlig forsøkt å bøte på problemet ved utdanning og språkopplæring for ikke å miste denne støtten. Spesielt siden den nok vil bli innført gradvis, dvs. at du får 1-2 års varsel for å lære deg norsk.

Sier du at sussebassene dine vil reagere annerledes da? Det jeg skriver ovenfor er jo det eneste rasjonelle? Prøver du å si at de ikke er helt som oss, kanskje?
Sotah
05.08.2019 kl 14:00 494

Jeg prøver å fortelle deg at forslaget ikke kommer til å gå gjennom, leftis. Fordi det ikke er helt gjennomtenkt. Og at det bare er valgflesk.

Men så er de ankommet landet og hvor skal de bo og hvordan overleve her, hvor penger det bestemmer alt? Skal de gå rumenere i Næringen på hvert gatehjørne, da vil vi ikke ha nok gatehjørner selv her i klovneriket vårt.

Tar de fra dem sosialstønaden starter det sosialistiske hylekoret å synge om barnefattigdom osv. Og det er jo de blå-blå sin skyld, kald politikk osv. Og Støre viser seg som høy, mørk og moralens vokter. "Vi skal ha en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk" Han sier ikke noe om de som ikke gidder å jobbe, de som ikke vil lære seg norsk, de som ikke vil bidra, man bare moralsk klander og floskler uten substans. Påtide at politikerne blir fastere i klypa overfor mennesker som oppfører seg som parasitter på samfunnet, og bare tar i mot andres skattepenger, velferd men vil ikke lære norsk vantro språk, og jobbe. Slike folk har vi selvsagt ikke bruk for. Norge skal ikke fungere som sosialkontor for verdens fattige som har asylsneket seg inn i Norge med falske historier, papirer og identiteter. Når myndighetene avslører dem, og krav om utreise kommer på bordet via tolk, starter det sosialistiske hylekoret å synge om deres godt integrerte shariabarn osv. Og følerifjoller nikker og nynner godtroende med koret. Etterpå er det å påkalle media, NRK osv. Dvs. venstreradikale journalister som er alierte mot de blå-blå. Så synger alle med utestemmen om det urimelige i at parasittene skal sendes hjem til jordgulvene de kommer fra. Før de betalte menneskesmuglerne for cruiset til Norge. Hele greia blir mislykket og de blir vanæret om de kommer hjem til Arabistan, Tiggistan, Halshuggistan, Voldtektistan uten penger, dumpet ut og sendt hjem, tilbake til fattigdommen osv. Da synger hylekoret av full hals hvor slemme UDI er, og hvor kald regjeringens asyl og innvandringspolitikk er.Til tross for stortingets asylforlik.
Redigert 06.08.2019 kl 08:12 Du må logge inn for å svare
Biggy
05.08.2019 kl 22:58 455

Her ser vi hvor fordummende valgkamper er!

Erna agerer streng og tror vi biter på løgnene.Hvor har hun vært de siste tiårene,og hvorfor kommer dette nå like før valget?

Valget på partier må baseres på hva politikerne og partiene fsktidk har sagt,gjort og foreslått.Det partiet vi har vært minst uenig med de siste fire årene får våre stemmer.Stol ikke på løgnaktige politikere i valgkamper!
Valg er politikernes eksamen hvor vi avgjør hvem som skal gå videre og få vår tillit.

valgflesk som går ut på dato dagen etter valget!

grisen er totalt ubrukelig som resten av luksusparasittene...

molbolandet er ferdig importert en haug navere dvs en utgiftspost som vokser og vokser


navere øker BNP, men selvsagt ikke veksten,- mon det? Men vi er jo rike! Vi har jo Oljefondet! Dessverre – det stemmer ikke helt. For å sette Statens Pensjonsfond Utland/Oljefondet inn i et korrekt perspektiv må vi se på den totale gjelden vår, og den er formidabel. Vi har en total gjeld som tilsvarer ca. 350 prosent av BNP, hvorav ca. 300 prosent utgjør privat gjeld; altså gjelden til husholdninger og bedrifter. Sannheten er at Norge minus olje, ikke er så ulikt Hellas. Våre folkevalgte har i praksis ingenting å bidra med. Mens statsfinansene kjøres mot avgrunnen, kappes våre folkevalgte om å ta æren for en velferdsstat som ikke er i nærheten å være bærekraftig. Forskjellen på en borgerlig og sosialistisk regjering tilsvarer «en kasse pils» i måneden for en student, eller kanskje en halvtimes ekstra oppe-tid for en alderspasient. Våre folkevalgte snakker om vekslepenger, mens landet «råtner på rot» og regningen sendes videre til våre barn, barnebarn og oldebarn. Fra boka Det store selvbedraget,
Hvor kommer våre (menneske)rettigheter fra? "Det store selvbedraget: Hvordan statsmakt ødelegger menneskeverd og velferd" av Hans Eirik Olav.
Noni
06.08.2019 kl 13:17 411

Politikerne forstår ikke hva de har gjort ved å åpne alle sluser for innvandrere.
Innvandrerne vet godt at trusler ikke bli iverksatt, pga. at de har innvandrerkameratene, dvs AP/KRF/SV med flere som aldri vil gå med på nedskjæringer til innvandrere.
Noni
06.08.2019 kl 13:23 409

Dette vet innvandrerne, hvorfor skal de lære norsk, de bor i områder med innvandrere, og har omgang der. "Den trigd" kommer hver måned helt av seg selv.

Politikerne forstår ikke hva de har gjort ved å åpne alle sluser for innvandrere? Men hvem stemmer på de "folkvalgte"= Partivalgte, som ikke forstår, andre enn dem som ikke forstår noe?

pga. at de har innvandrerkameratene, dvs AP/KRF/SV ?

Hva med FRP og Høyre, de liksom i mot dette? http://www.kulturverk.com/2017/09/10/frp-for-deg-som-liker-a-bli-lurt/
Redigert 06.08.2019 kl 13:36 Du må logge inn for å svare

Det er ganske utrolig at Fremskrittspartiet som jo stemte for at Norge skulle slutte seg til både EØS og Schengen avtalen, kan ha noen som helst troverdighet når de hevder at de er negative til en fri arbeidsinnvandring, og ønsker å bekjempe kriminalitet, samtidig som grensene nå står som vide åpne låvedører for nesten alle mennesker som er bosatt i Europa, øst som vest. Fra Afrika fattige, som rike land. Og da har jeg ikke nevnt innvandringspolitikken med grunnløse asylsøkere og familiegjenforening med et eneste ord. Fakta som gjør utfordringen enda større for Norge. FRP har besørget at hver dem som reiser får 10 000 hver om de reiser? FRP har med AP H KrF betalt milliarder (av midler som vi alle må betale, for å få dem hertil?) Med EØS og Schengen skulle ikke noen av dem ha vært her, i det hele tatt, men så var det dette FN da...


hehe, så 3. generasjonsinnvandrere snakker ikke norsk? Kjenner du noen slike?

Bokmål, landsmål og slagsmål er det mer av enn du aner.