EAM Solar. 13 August kommer rapporten.


1 uke til vi antagelig får info om utviklingen i erstatning saken og hvor langt saken er kommet i rett systemet. Kursen blir nok bli presset framover. Ingen gir noe ved dørene når vi har vært med så langt.

Har kanskje gjort et skikkelig scooop, eller kanskje forløpig min største livstabbe. Èn får se når den tid kommer. Stort Blankolån lagt inn i EAM, kanskje jeg dekker inn hele studielånet mitt. Lærer så lenge man lever!!!

Positivt at selskapet ikke går ut med signaler som vil bevege kursen før melding.