Jeg har ikke lest rapporten, men fått tilsendt innholdsoversikt og en del figurer. Rapporten synes å være utarbeidet i fjor. Etter min vurdering så bekrefter rapporten de største aktørene sine forventninger og jeg har konkludert med ikke å betale USD 3200 for rapporten - selv om dette bare er verdien av noen tusen NEL aksjer. Slike rapporter blir fort "gamle" pga betydelige teknologiske fremskritt og kostnadsreduksjoner (ref NEL).

Rapporten omfatter grå, blå og grønn hydrogen. Markedet øker sterkt og grønn hydrogen vil etter hvert få en økt andel. De fremste aktørene, NEL inkludert, vil kunne få omsetning og resultater som vil løfte aksjekursene betydelig.

Det vil uten tvil komme mange betydelige strukturelle endringer gjennom M&A.

Redigert 07.08.2019 kl 11:12 Du må logge inn for å svare