abban
07.08.2019 kl 09:00 237

Disse tallene blir sikkert mye svakere enn NAS sine, men absurd nok så faller igjerne NAS' kurs pga. at de utkonkurrerer SAS.
😩🔫