PHO 53mill, 188 scop inkl 14 flexi

focuss
08.08.2019 kl 20:56 1103

Jadok
Så kan man spekulere litt i at leger ofte gjerne beskytter sin kompetanse og ikke er så interessert i dele.En opplært urolog på et sykehus er kanskje ikke så interessert i å lære andre. Eller at det rett og slett ikke er satt av tid til slikt. Ofte så er det jo slik at sykehusledelsen kan ha ønsker hvordan det skal drives uten at legene er spesielt samarbeidsvillige. Jeg mener PHO burde arrangere kurs som kanskje samler 10-20 urologer for å gi opplæring.Men så trenger man pasienter. Snakket med Hestdahl om dette for en stund siden og han fortalte det allerede gjøres. Etter hvert må bare sykehusene sørge for at de har det som skal til eller så får de ingen pasienter.
bravi
08.08.2019 kl 20:54 1099

Beregnet brukerfrekvens her på forumet er basert på at det brukes ett Cysview kit per undersøkelse. Cysview leveres i pulver form som blandes ut i vann og innføres i blæren av en sykepleier.

Det er forskjellig mengde Cysview væske som brukes på de forskjellige pasientene. Man kan anta at de mest økonomiske sykehusene drøyer et kit Cysvew litt slik at det holder til både 3 og 4 pasienter.

Antar at du benytter den samme enkle måten som vi andre bruker, når du beregner brukerfrekvens; omsetning i USA dividert med pris PR Cysview dose dividert på antall utplasserte scope.

Men både du og jeg vet at vi da slett ikke får noe nøyaktig svar og at svaret slett ikkke gir et reelt bilde av hvordan bruken utvikler seg.

Men vi kan registrere at både bruken av Cysview og antall utplasserte scope øker kvartal for kvartal. Av dette vet vi at hvert nytt utplassert scope representerer en viss kapasitet forbruk av cysview, flexiscope ca 4-5 ganger høyere kapasitet enn rigide scope.

Når både antall scope og antall Cysview doser øker kvartal for kvartal kan vi konstatere at det går rett vei. Så må vi bare leve med at det er ulikt syn på om tung går raskt nok eller ei.

Jeg er en av dem som har tiltro til at ledelsen vil innfri guidingen for 2020.

Ha en fortsatt flott sommeraften!
focuss
08.08.2019 kl 20:46 1106

Jadaok
Jeg har ikke noe godt svar på ditt spørsmål, men spørsmålet du stiller er jo noe alle skulle hatt svar på. Jeg kan gjerne dele noe jeg tenker men det er ingen fasit. For det første så er tall for brukerhyppighet som en del regner seg frem til gjennomsnittstall. Bak disse tallene kan det være noen sykehus som bruker teknologien ofte og andre som bruker lite. Så hadde det vært fint å visst hva som kjennetegner de som bruker mye i forhold til de som bruker lite.

En faktor er hvor mange urologer i de forskjellige klinikker som er sjekket ut for å bruke teknologien, som har hatt tilstrekkelig veiledning. En annen faktor er at vi er i en tidlig fase og det har nettopp kommet guidlines som beskriver i hvilke tilfeller det er sterkt anbefalt å bruke BLCC og hvor det ikke er så viktig. Så er det det fundamentale når det gjelder BLFC som er en transformative måte å behandle på, noe som krever omlegging av rutiner i klinikkene. I sum så tenker jeg dette er ting som etterhvert vil endres til mer hyppig bruk av det enkelte scope. Vi ser jo alt nå at pasienter kommer til klinikker og forlanger BLCC behandling. En treg materie og endre. Det skulle vært interessant å visst brukerhyppighet i Danmark hvor markedsandelen er 75 %
Redigert 08.08.2019 kl 20:48 Du må logge inn for å svare

Londonmannen skrev Slettet pga dobbelposting.
For de som måtte lure på hvordan bruksfrekvensen utvikler seg og ikke helt vil "akseptere" at det tar tid før det bruken kommer opp i fart anbefaler jeg å lese side 6 i vedlegget.
Lykke til

https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3557592.pdf
Springer
08.08.2019 kl 20:30 1116

Ser nå at Jadaok er en bruker med trolltendenser.
Burde selvsagt ikke kastet bort min eller andre sin tid med å svare. Beklager.

Merlin
Ja, du har så rett så rett. Skjønner ikke hvordan jeg klarte den der. Men, men det er godt vi har våkne skribenter her!
Springer
08.08.2019 kl 20:27 1120

Jadalok: Hvorfor i huleste øker ikke salget av cysview mer enn scope salget da? Gi meg en ordentlig forklaring.

Kan prøve: Det er vel innlysende at et "nykjøpt" skop ikke kan settes i 100% effektiv bruk. Mange folk skal først læres opp før det brukes med Cysview på pasienter.
Når det kommer til så mange nye skop, vil Cysview bruken prosentvis ligge litt etter.

En av årsakene er at salget av Cysview går i rykk og napp. Når et sykehus kjøper inn Cysview doser så er det ikke innkjøp til hver enkelt behandling. Kjøpet er basert på antatt forbruk og at anskaffelsen skal vare en viss periode. Jeg kjenner ikke til hvor ofte et sykehus får leveranse av Cysview doser.

Men dette er en faktor som kan gi oss et feil bilde i våre svært forenklede måter å beregne brukerfrekvens på.

Brukerfrekvensen kan også være påvirket av hvor mange urologer som er opplært i bruk av utstyret, samt hvordan logistikken er lagt opp. Her er altså mange faktorer som kan påvirke brukerfrekvensen og hvordan vi med våre forenklede beregningsmetoden ikke får et riktig bilde.

Jeg registrerer at forbruket av Cysview i USA stiger kvartal for kvartal. Og jeg er rimelig sikker på at de klinikker/sykehus som har fått installert scope vil gradvis øke bruken av dette. Intet sykehus kjøper inn slikt utstyr uten at hensikten er å benytte det. Og veksten vil fortsett å øke. PR i dag er det en stor ubenyttet kapasitet. Det bekymrer meg svært lite.

Men det er lov å tvile, og da er det jo bare å selge sine PHO aksjer og finne noe annet å investere i. Lykke til!
Jadaok
08.08.2019 kl 20:25 1086

De annonserer en god nyhet, feks partneravtale i Egypt samme dag som de erkjenner at 2020 guidingen ikke nås.

Jeg har liten tro på at 2020 guiding oppnås,men kjøpte likevel noen aksjer på disse q tall og kursfallet. Omsetningstakten er nå +40 mill i året. Og det tror jeg kommer til å fortsette lenge til. Videre tror jeg faktisk 2021 blir året det virkelig skyter fart. Uansett sett er 40 mill i året ca. 2kr/aksje i økning i året. Det er nok for meg og det kommer til å være nok for markedet også når tallene blir blå etterhvert. Også ligger cevira der som en joker.

Og som vi vet er satsning og utvikling skremmende for Bravi.
Han ser jo helst at satsningen skjer på nivå med det Europeiske som jo gir kjempevekst som resultat.
Merlin
08.08.2019 kl 18:45 1265

"100 pasienter på 4 mnd utgjør ikke mer enn 25 pasienter PR mnd, eller 11,25 PR uke."

Faktisk enda færre pr uke. 6,25 pr. uke. Dvs. bare litt over én pr. hverdag. Likevel er det godt nok til en omsetning på 75 mill. pr. år med 25 flexiscop.
bravi
08.08.2019 kl 18:39 1280

focuss, virker ikke som det er så enkelt. Er det noen som kan informere tallene i mitt spørsmål?
bravi
08.08.2019 kl 18:37 1286

focuss, helt enig i at det er viktig å følge godt med i timen når ledelsen klør i fingrene etter å starte forretningsutvikling, da er det oftest like før det kommer melding om emisjon.

Derfor burde mye av kontantbeholdningen ha blitt brukt til tilbakekjøp av egne aksjer så kunne de ha bedt aksjonerene om mere penger hvis de hadde et godt prosjekt. Ikke bra at ledelsen sitter med fingrene ned i en velfylt kasse, de blir ikke sultne av det.
focuss
08.08.2019 kl 18:35 1292

Prisforskjellen en pasient burde betale er verdien av å ikke ha 25% sannsynlighet for å gå hjem fra undrsøkelse med ubehandlet kreft som fortsetter og utvikle seg. Det er jo slik markedsøkonomien virker. Så er det vil ikke så enkelt i praksis, eller er det egentlig det?
bravi
08.08.2019 kl 18:26 1314

En ting som savnes er en direkte sammenligning av inntekten til en urolog klinikk for undersøkelse av en pasient med WL flex skop og med BLC flex skop. Og hvor mye koster et WL skop i forhold til et BLC skop.
Redigert 08.08.2019 kl 18:26 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2019 kl 18:25 1320

Må si jeg sitter med en veldig god følelse nå. Dersom vi antar vi selger i USA for 27 i Q3 og 30 i Q4 så ligger vi på et salg i USA på ca 12 mill USD for 2019. Det har jeg tro på vi lett skal doble i 2020.

Så vi nærmer oss ett veiskille nå og det er at analytikerne må begynne å se på selskapet med P/E blikk og ikke basert på Discounted Cash Flow, eller DCF. DCF beregninger er en effektiv måte å drepe fremtidige verdier da analytikerne gjerne er vandt til å benytte en diskonteringsfaktor rundt ti prosent. Om ikke analytikerne begynner å se på P/E så gjør uansett investorene det.

Når analytikerne ser på hva som blir levert i 2019 og hva guidingen er for 2020 så kan de jo ikke unngå å se på PHO som et vekstselskap på aller øverste hylle. Så vi står foran noen kvartaler med økende kursmål og økende kurser.

Forøvrig så registrerer jeg at DS har noen ideer under heading foretningsutvikling. Når slike ting kommer opp så blir det viktig at aksjonærene er våkne og følger med i timen.
Redigert 08.08.2019 kl 18:29 Du må logge inn for å svare

Må innrømme at du har mange fantasifulle ideer, Bravi. Om de er egnet til å bli rik av er en annen sak.
Jeg tror vi vil se en langt sterkere vekst i Q4 pga mange flere flexiscop.
Mulig kursen stiger mye frem til Q4, men jeg tror likevel PHO vil tenne på alle motorene i etterkant.
Da vil mange flere innse hvor det bærer.
(men ikke Pafo & Bravi selvsagt. De vil klage hele veien oppover)

Jeg velger å stole på Schneider når han sier de har har mange flexier på gang.
D v s klinikker klare for kjøp og utplassering.
Redigert 08.08.2019 kl 18:21 Du må logge inn for å svare
bravi
08.08.2019 kl 18:11 1359

Jadaok, det er et veldig godt spørsmål, egentlig er det sakens kjerne i dette caset. Det spørsmålet har blitt bortsnakket mye her på forumet.

En forklaring kan være at mange "seriøse" sykehus vil ha skop (rigide) bare som et alibi for å vise at de er i fremste front utstyrsmessig. Samtidig kan de bruke det en gang i uka der de finner det hensiktsmessig. Har de et rigid skop trenger de ikke flex skop, de kan uansett vise til at de har BLC.
pafo
08.08.2019 kl 18:10 1363

Antagligen passa ikke Golden Key i låset, så all cysview salg ligger sikkert i pipeline. Som er verdens lengste
i tid og øker fra var gang noen nemner den.

PHO skal gjennom 6 kvartaler til før fasit for 2020 er gitt, og for meg ser det ut til å gå fint. Veksten ser ut til å bli betydelig høyere fra Q4 2019 og utover i 2020 enn vi ser for Q2 2019.
Jadaok
08.08.2019 kl 17:58 1370

Hvorfor i huleste øker ikke salget av cysview mer enn scope salget da? Gi meg en ordentlig forklaring.
bravi
08.08.2019 kl 17:42 1401

Har sett på Q2. Bholdningen som er verdt å ta med seg er Dahl sin uttalelse om at "we are on track", da forsto jeg at han mente i forhold til guidingen for 2020. Dahl er en nøktern type for å si det forsiktig. Videre er usd 5 mill fra Cevira avtalen inn på konto i Q3/Q4 cash rett i kassa. Med disse pengen må da vel for pokker Photocure greie å få bort de evigvarende minustallene i hvertfall for et av de neste 2 kvartalene, ellers er det direkte skuffende.

For Cevira avtalen er jeg slett ikke trygg på at det blir så enkelt å få ut alle kr fra milepelene fremover, kineserne er noen luringer. Hadde heller sett at denne avtalen var med f,eks et Tysk selskap. Det er ofte ikke så enkelt som det høres ut som.

DS må først bevise at han kan levere før markedet er villig til å diskonterer hans vyer i kursen. En ting kunne man legge merke til, det var at utgiftsøkningene flater ut på dagens nivå. Bak det vedtaket tror jeg de nye styremedlemmene har hatt påvirkning. Det betyr at hvis ikke salget tar seg opp er det ikke fritt frem for DS å bare pøse på med flere selgere.
Redigert 08.08.2019 kl 17:43 Du må logge inn for å svare

Det lover jo ikke bra for resten av oss 😉
kreinh
08.08.2019 kl 17:02 494

Innlegget er slettet av kreinh
rockpus
08.08.2019 kl 16:49 737

kreinh

Det kan også sees på denne måten: Jeg forklarer hva som var mine grunner til nå å stå en periode på utsiden. Er ikke det en ærlig sak? Forumet brukes da for å bryne mine egne standpunkt mot andres, for slik å kontinuerlig vurdere om jeg handler riktig.
kreinh
08.08.2019 kl 16:41 748

Er det ikke rart hvor bekymret folk blir for at ikke Photocure skal nå målsettingen når man har solgt seg ned eller helt ut... 😁
rockpus
08.08.2019 kl 16:28 787

Snu var kanskje ikke det rette ordet. Men vi må se en enda sterkere vekst for at denne guiding skal nås. Poenget mitt var at det finnes et hav av eksempler på børsen med selskaper som bommer med sin egen guiding. Det betyr selvsagt ikke at ledelsen lyver.
Foreløpig er vel ikke alt så enormt imponerende? Uansett skal vi nå gjennom en forventet turbulent høst i aksjemarkedet før vi igjen nærmer oss en ny trigger, nemlig Q3.

Fra Norne sin rapport igår:
A bit lower 2Q sales, but EBITDA and EPS in line
Photocure’s 2Q revenues were a bit lower than our estimate, while EBITDA
and EPS did not deviate from our estimates much. We are going to make
some changes to our estimates, while recommendation will largely depend
on the share price reaction to the report, as we do not see major changes to
our target price.
2Q sales slightly below, but EBITDA largely in line with our estimates
Photocure (PHO) released its 2Q19 report this morning. Hexvix/Cysview sales of
NOK 52m were 4% below our forecast of NOK 54m. However, EBITDA of
around NOK -3m were largely in line with our estimates. The bottom line and
EPS were also not far from expectations. Looking at geographical areas, the key
is growth in the US, which came in at 41% (in USD), which is very strong but still
a bit below our 45% estimate. Sales in the Nordics also lagged our estimates,
while partner sales were slightly better than we estimated. On the cost side it is
worth mentioning the extra one-off costs related to the out-licensing deal for
Cevira that was announced on July 1st
.

The company still has goals to reach USD 20-25m in sales next year for Cysview
in the US with significant growth and profit opportunities after that. Photocure
is now in acceleration mode for Hexvix and particularly Cysview sales growth,
while at the same time is expanding the product’s presence geographically and
into surveillance market. However, the company is clear that expansion of
portfolio of bladder cancer/bladder assets and building the pipeline with
partners and acquisitions is the future strategy.

Photocure’s 2Q revenues were a bit lower than our estimate= Ca. 1,5-2 mill
Redigert 08.08.2019 kl 16:00 Du må logge inn for å svare

Snu? Det er PR dags dato utplassert tilstrekkelig med scope til å innfri guidingen dersom en betydelig større andel av den ledige kapasiteten utnyttes. I tillegg sierDS at veksten i antall utplasserte flexiscope vil øke betydelig i månedene som konmer. Noe som samstemmer med den tid han har fremholdt det tar å selge eg scope.

Så før vi dømmer ham så må vi nesten la det gå den tiden han sier det vil ta å selge scopene.

Jeg føler meg rimelig sikker på at selskapet vil innfri guidingen for 2020.

I etterkant av Q12019 sa Norne at Photocure var i rute for å nå sitt mål for 2020. Så langt jeg kan se har det ikke kommet noe konkret fra dem angående Q22019 enda. Antar det ikke kommer noen negative overraskelser da Q2 var som forventet, dog kanskje i nedre område.

Dermed bekreftes på sett og vis DS sin optimisme, enn så lenge. Han har uttalt at den økte investeringen i USA vil gjenspeiles fra og med andre halvdel av 2019. Dermed bør (og må?) Q32019 levere varene. Hvis ikke kan guidingen bli nedjustert som en konsekvens... ?

Ingenting som trenger å snu.
Tempoet i inntekter fra USA har et oppløftende og bra tempo. Schneider visste igår mye allerede om taktutviklingen for q3 og opprettholdt guidingen.
Ser ikke hvorfor en skal sette guidingen i tvil når han uttaler at den vil innfris slik det ser ut idag.
Verden kan gå under imorgen for alt vi vet.

Q2 2019 var opp 125% fra Q2 2017 bare for å sette litt perspektiv på økningen som har vært på 2 år...

En annen ting er at hverken Schneider eller Dahl er overoptimistiske. Når Dahl sier at "we are on track" ja, da ser hvertfall ikke jeg noen grunn til å tvile på at de er det.
Redigert 08.08.2019 kl 15:55 Du må logge inn for å svare
rockpus
08.08.2019 kl 15:40 910

"Samtidig vil jeg understreke alvoret av å beskylde noen å fare med løgn, dersom man ikke samtidig kan underbygge en slik påstand."

Helt enig!
Men kan være greit å minne om at overoptimistiske ledere som ikke evner å nå sine egne mål, kjenner vi vel så alt for godt til i aksjeverden? Synes kanskje dette er forbigått i en diskusjon der DS sine uttalelser nesten blir tatt som fasit? Det skal jo virkelig snu om DS skal nå sine mål for 2020..