bravi
08.08.2019 kl 17:42 1818

Har sett på Q2. Bholdningen som er verdt å ta med seg er Dahl sin uttalelse om at "we are on track", da forsto jeg at han mente i forhold til guidingen for 2020. Dahl er en nøktern type for å si det forsiktig. Videre er usd 5 mill fra Cevira avtalen inn på konto i Q3/Q4 cash rett i kassa. Med disse pengen må da vel for pokker Photocure greie å få bort de evigvarende minustallene i hvertfall for et av de neste 2 kvartalene, ellers er det direkte skuffende.

For Cevira avtalen er jeg slett ikke trygg på at det blir så enkelt å få ut alle kr fra milepelene fremover, kineserne er noen luringer. Hadde heller sett at denne avtalen var med f,eks et Tysk selskap. Det er ofte ikke så enkelt som det høres ut som.

DS må først bevise at han kan levere før markedet er villig til å diskonterer hans vyer i kursen. En ting kunne man legge merke til, det var at utgiftsøkningene flater ut på dagens nivå. Bak det vedtaket tror jeg de nye styremedlemmene har hatt påvirkning. Det betyr at hvis ikke salget tar seg opp er det ikke fritt frem for DS å bare pøse på med flere selgere.
Redigert 08.08.2019 kl 17:43 Du må logge inn for å svare
Jadaok
08.08.2019 kl 17:58 1787

Hvorfor i huleste øker ikke salget av cysview mer enn scope salget da? Gi meg en ordentlig forklaring.

PHO skal gjennom 6 kvartaler til før fasit for 2020 er gitt, og for meg ser det ut til å gå fint. Veksten ser ut til å bli betydelig høyere fra Q4 2019 og utover i 2020 enn vi ser for Q2 2019.
pafo
08.08.2019 kl 18:10 1779

Antagligen passa ikke Golden Key i låset, så all cysview salg ligger sikkert i pipeline. Som er verdens lengste
i tid og øker fra var gang noen nemner den.
bravi
08.08.2019 kl 18:11 1775

Jadaok, det er et veldig godt spørsmål, egentlig er det sakens kjerne i dette caset. Det spørsmålet har blitt bortsnakket mye her på forumet.

En forklaring kan være at mange "seriøse" sykehus vil ha skop (rigide) bare som et alibi for å vise at de er i fremste front utstyrsmessig. Samtidig kan de bruke det en gang i uka der de finner det hensiktsmessig. Har de et rigid skop trenger de ikke flex skop, de kan uansett vise til at de har BLC.

Jeg velger å stole på Schneider når han sier de har har mange flexier på gang.
D v s klinikker klare for kjøp og utplassering.
Redigert 08.08.2019 kl 18:21 Du må logge inn for å svare

Må innrømme at du har mange fantasifulle ideer, Bravi. Om de er egnet til å bli rik av er en annen sak.
Jeg tror vi vil se en langt sterkere vekst i Q4 pga mange flere flexiscop.
Mulig kursen stiger mye frem til Q4, men jeg tror likevel PHO vil tenne på alle motorene i etterkant.
Da vil mange flere innse hvor det bærer.
(men ikke Pafo & Bravi selvsagt. De vil klage hele veien oppover)
focuss
08.08.2019 kl 18:25 1736

Må si jeg sitter med en veldig god følelse nå. Dersom vi antar vi selger i USA for 27 i Q3 og 30 i Q4 så ligger vi på et salg i USA på ca 12 mill USD for 2019. Det har jeg tro på vi lett skal doble i 2020.

Så vi nærmer oss ett veiskille nå og det er at analytikerne må begynne å se på selskapet med P/E blikk og ikke basert på Discounted Cash Flow, eller DCF. DCF beregninger er en effektiv måte å drepe fremtidige verdier da analytikerne gjerne er vandt til å benytte en diskonteringsfaktor rundt ti prosent. Om ikke analytikerne begynner å se på P/E så gjør uansett investorene det.

Når analytikerne ser på hva som blir levert i 2019 og hva guidingen er for 2020 så kan de jo ikke unngå å se på PHO som et vekstselskap på aller øverste hylle. Så vi står foran noen kvartaler med økende kursmål og økende kurser.

Forøvrig så registrerer jeg at DS har noen ideer under heading foretningsutvikling. Når slike ting kommer opp så blir det viktig at aksjonærene er våkne og følger med i timen.
Redigert 08.08.2019 kl 18:29 Du må logge inn for å svare
bravi
08.08.2019 kl 18:26 1728

En ting som savnes er en direkte sammenligning av inntekten til en urolog klinikk for undersøkelse av en pasient med WL flex skop og med BLC flex skop. Og hvor mye koster et WL skop i forhold til et BLC skop.
Redigert 08.08.2019 kl 18:26 Du må logge inn for å svare

Tviler på at det selges mange WL scop fremover
Redigert 08.08.2019 kl 18:29 Du må logge inn for å svare
focuss
08.08.2019 kl 18:35 1706

Prisforskjellen en pasient burde betale er verdien av å ikke ha 25% sannsynlighet for å gå hjem fra undrsøkelse med ubehandlet kreft som fortsetter og utvikle seg. Det er jo slik markedsøkonomien virker. Så er det vil ikke så enkelt i praksis, eller er det egentlig det?
bravi
08.08.2019 kl 18:37 1700

focuss, helt enig i at det er viktig å følge godt med i timen når ledelsen klør i fingrene etter å starte forretningsutvikling, da er det oftest like før det kommer melding om emisjon.

Derfor burde mye av kontantbeholdningen ha blitt brukt til tilbakekjøp av egne aksjer så kunne de ha bedt aksjonerene om mere penger hvis de hadde et godt prosjekt. Ikke bra at ledelsen sitter med fingrene ned i en velfylt kasse, de blir ikke sultne av det.
bravi
08.08.2019 kl 18:39 1694

focuss, virker ikke som det er så enkelt. Er det noen som kan informere tallene i mitt spørsmål?
Merlin
08.08.2019 kl 18:45 1678

"100 pasienter på 4 mnd utgjør ikke mer enn 25 pasienter PR mnd, eller 11,25 PR uke."

Faktisk enda færre pr uke. 6,25 pr. uke. Dvs. bare litt over én pr. hverdag. Likevel er det godt nok til en omsetning på 75 mill. pr. år med 25 flexiscop.

Og som vi vet er satsning og utvikling skremmende for Bravi.
Han ser jo helst at satsningen skjer på nivå med det Europeiske som jo gir kjempevekst som resultat.

Jeg har liten tro på at 2020 guiding oppnås,men kjøpte likevel noen aksjer på disse q tall og kursfallet. Omsetningstakten er nå +40 mill i året. Og det tror jeg kommer til å fortsette lenge til. Videre tror jeg faktisk 2021 blir året det virkelig skyter fart. Uansett sett er 40 mill i året ca. 2kr/aksje i økning i året. Det er nok for meg og det kommer til å være nok for markedet også når tallene blir blå etterhvert. Også ligger cevira der som en joker.
Jadaok
08.08.2019 kl 20:25 1499

De annonserer en god nyhet, feks partneravtale i Egypt samme dag som de erkjenner at 2020 guidingen ikke nås.

En av årsakene er at salget av Cysview går i rykk og napp. Når et sykehus kjøper inn Cysview doser så er det ikke innkjøp til hver enkelt behandling. Kjøpet er basert på antatt forbruk og at anskaffelsen skal vare en viss periode. Jeg kjenner ikke til hvor ofte et sykehus får leveranse av Cysview doser.

Men dette er en faktor som kan gi oss et feil bilde i våre svært forenklede måter å beregne brukerfrekvens på.

Brukerfrekvensen kan også være påvirket av hvor mange urologer som er opplært i bruk av utstyret, samt hvordan logistikken er lagt opp. Her er altså mange faktorer som kan påvirke brukerfrekvensen og hvordan vi med våre forenklede beregningsmetoden ikke får et riktig bilde.

Jeg registrerer at forbruket av Cysview i USA stiger kvartal for kvartal. Og jeg er rimelig sikker på at de klinikker/sykehus som har fått installert scope vil gradvis øke bruken av dette. Intet sykehus kjøper inn slikt utstyr uten at hensikten er å benytte det. Og veksten vil fortsett å øke. PR i dag er det en stor ubenyttet kapasitet. Det bekymrer meg svært lite.

Men det er lov å tvile, og da er det jo bare å selge sine PHO aksjer og finne noe annet å investere i. Lykke til!
Springer
08.08.2019 kl 20:27 1533

Jadalok: Hvorfor i huleste øker ikke salget av cysview mer enn scope salget da? Gi meg en ordentlig forklaring.

Kan prøve: Det er vel innlysende at et "nykjøpt" skop ikke kan settes i 100% effektiv bruk. Mange folk skal først læres opp før det brukes med Cysview på pasienter.
Når det kommer til så mange nye skop, vil Cysview bruken prosentvis ligge litt etter.

Merlin
Ja, du har så rett så rett. Skjønner ikke hvordan jeg klarte den der. Men, men det er godt vi har våkne skribenter her!
Springer
08.08.2019 kl 20:30 1529

Ser nå at Jadaok er en bruker med trolltendenser.
Burde selvsagt ikke kastet bort min eller andre sin tid med å svare. Beklager.
08.08.2019 kl 20:46 1519

For de som måtte lure på hvordan bruksfrekvensen utvikler seg og ikke helt vil "akseptere" at det tar tid før det bruken kommer opp i fart anbefaler jeg å lese side 6 i vedlegget.
Lykke til

https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3557592.pdf
focuss
08.08.2019 kl 20:46 1519

Jadaok
Jeg har ikke noe godt svar på ditt spørsmål, men spørsmålet du stiller er jo noe alle skulle hatt svar på. Jeg kan gjerne dele noe jeg tenker men det er ingen fasit. For det første så er tall for brukerhyppighet som en del regner seg frem til gjennomsnittstall. Bak disse tallene kan det være noen sykehus som bruker teknologien ofte og andre som bruker lite. Så hadde det vært fint å visst hva som kjennetegner de som bruker mye i forhold til de som bruker lite.

En faktor er hvor mange urologer i de forskjellige klinikker som er sjekket ut for å bruke teknologien, som har hatt tilstrekkelig veiledning. En annen faktor er at vi er i en tidlig fase og det har nettopp kommet guidlines som beskriver i hvilke tilfeller det er sterkt anbefalt å bruke BLCC og hvor det ikke er så viktig. Så er det det fundamentale når det gjelder BLFC som er en transformative måte å behandle på, noe som krever omlegging av rutiner i klinikkene. I sum så tenker jeg dette er ting som etterhvert vil endres til mer hyppig bruk av det enkelte scope. Vi ser jo alt nå at pasienter kommer til klinikker og forlanger BLCC behandling. En treg materie og endre. Det skulle vært interessant å visst brukerhyppighet i Danmark hvor markedsandelen er 75 %
Redigert 08.08.2019 kl 20:48 Du må logge inn for å svare

Antar at du benytter den samme enkle måten som vi andre bruker, når du beregner brukerfrekvens; omsetning i USA dividert med pris PR Cysview dose dividert på antall utplasserte scope.

Men både du og jeg vet at vi da slett ikke får noe nøyaktig svar og at svaret slett ikkke gir et reelt bilde av hvordan bruken utvikler seg.

Men vi kan registrere at både bruken av Cysview og antall utplasserte scope øker kvartal for kvartal. Av dette vet vi at hvert nytt utplassert scope representerer en viss kapasitet forbruk av cysview, flexiscope ca 4-5 ganger høyere kapasitet enn rigide scope.

Når både antall scope og antall Cysview doser øker kvartal for kvartal kan vi konstatere at det går rett vei. Så må vi bare leve med at det er ulikt syn på om tung går raskt nok eller ei.

Jeg er en av dem som har tiltro til at ledelsen vil innfri guidingen for 2020.

Ha en fortsatt flott sommeraften!
bravi
08.08.2019 kl 20:54 1512

Beregnet brukerfrekvens her på forumet er basert på at det brukes ett Cysview kit per undersøkelse. Cysview leveres i pulver form som blandes ut i vann og innføres i blæren av en sykepleier.

Det er forskjellig mengde Cysview væske som brukes på de forskjellige pasientene. Man kan anta at de mest økonomiske sykehusene drøyer et kit Cysvew litt slik at det holder til både 3 og 4 pasienter.
focuss
08.08.2019 kl 20:56 1517

Jadok
Så kan man spekulere litt i at leger ofte gjerne beskytter sin kompetanse og ikke er så interessert i dele.En opplært urolog på et sykehus er kanskje ikke så interessert i å lære andre. Eller at det rett og slett ikke er satt av tid til slikt. Ofte så er det jo slik at sykehusledelsen kan ha ønsker hvordan det skal drives uten at legene er spesielt samarbeidsvillige. Jeg mener PHO burde arrangere kurs som kanskje samler 10-20 urologer for å gi opplæring.Men så trenger man pasienter. Snakket med Hestdahl om dette for en stund siden og han fortalte det allerede gjøres. Etter hvert må bare sykehusene sørge for at de har det som skal til eller så får de ingen pasienter.
focuss
08.08.2019 kl 21:01 1511

Bravi
Det der er bare tøys. Ett kit Cysview er en behandling. Den behandlingen som gir resultater.
Springer
08.08.2019 kl 21:57 1404

Bravi: Man kan anta at de mest økonomiske sykehusene drøyer et kit Cysvew litt slik at det holder til både 3 og 4 pasienter.

En helt uhyrlig antakelse. Hvor mye tid bruker du på å finne opp disse teoriene om at alle PHO er i kontakt med er kjeltringer??
Hadde du vært en PHO aksjonær i en "djevelens advokat rolle", ville du uttrykt dette annerledes.
Du har ingen bakgrunnsdata til å ANTA noe som helst. Mulig trollet har kommet frem og begynner å sprekke.
focuss
08.08.2019 kl 22:02 1388

Det Bravi antyder kan sende folk til en stol ingen liker å sitte i. En stol man bare sitter i en gang. Den første og den siste. Det er mange folk involvert og tanken til bravi er bare å sette en stor strek over.
focuss
08.08.2019 kl 22:45 1324

Hello: This is Full Peng Pung from Bejing, China
DNB: Hello
I like to buy 20% of The Bladder Cancer Company
DNB: The bladder cancer company?? What is that?
You find out. Call me tomorrow and inform me what money I shall transfer.
rockpus
08.08.2019 kl 23:05 1280

En sak jeg har undret meg over en tid:
Hvorfor trenger urologer som har erfaring med WLC så lang opplæringstid for å bruke BLC? Er ikke metodikken forholdsvis lik?
focuss
08.08.2019 kl 23:09 1274

Rockpus
Tror ikke det er snakk om lang opplæringstid,men litt. Forskjellen går mellom null og litt.
onuk
09.08.2019 kl 00:30 1164

Så da kan den lave brukshyppighet absolutt ikke forklares med vanskelig eller lang trekkelig opplæringstid. Det er nok heller viljen, eller bedre sagt uviljen å ta i bruk BLC som setter en stopper for en bedre utvikling der. Hva den kommer i fra skal ikke jeg har en bastant formening om, men smøring av leger er vel neppe noe ukjent fenomen i USA heller.
pafo
09.08.2019 kl 04:52 1075

Det er merkelig før har focuss lagt ut om de medisinske eksperterne fra PHO som måste lære urologerne hvor
man bruker den fantastiske teknologien BLC. Ikke en gang men hundre ganger men som vanligt så viste det
seg att han hadde ikke peilling. Eg prøvde førklare han det mange ganger men Kong Focuss har aldri feil.

Det er en enkel sak de behøver bare lære att skille ut false positives Det er godt førklart her
De kan bruke det fra dag en.

https://www.urotoday.com/video-lectures/bladder-cancer/video/mediaitem/1411-players-brightcove-net2019-08-05-17-47-47.html

Så nær focuss kommer med sine ekspertuttalerser så er de i regel oppspinn.

Og guidingen fra PHO på 20 - 25 mil usd var opprineligen uten flexiscope, vilke vi nok kan glemme. Nu må må vi ta med alt
som finnes pluss det som muligens finnes i en pipeline. Og enda skall det hålle hardt før dem att nå målet.

Jeg gleder meg til den dag de innser att Karl Storz får ta seg av scopesalget, og PHO skørder frukterne av det de har klart
prestert hittils. Før klarer ikke Karl Storz selge sine scope alene så blir BLC aldri SOC.
pafo
09.08.2019 kl 05:13 1071

Har prøvd førklare det og til denne menigheten, skall du hålle liv i en bladder canser pasient med WLC så kreves
dobbelt så mange behandlinger. Gjemført med BLC pluss att de må bruke en meget innkommstbringande BCG
behandling efterpå. Og det virker som de ikke vil gi glipp på de store inntekterne WLC gir.

«Og guidingen fra PHO på 20 - 25 mil usd var opprineligen uten flexiscope»

Det er et poeng, Pafo. Men hittil har de bare 14 flexi. De begynner ikke å øke sterkt i antall før 2020. Dermed gir effekten av Flexiscopene ikke større utslag enn hva som er innenfor intervallet 20-25 mill usd