under 1 snart


tipper at denne vil omsettes under 1-tallet om par uker

Inord
Stille før stormen skal enn si.
Blir rock`n roll neste uke!