Bud på 16 kr fra Piano Software


Cxense har lenge vært underpriset. Jeg brukte forsommeren til å laste opp ytterligere flere aksjer på rundt 4,25-4,30 kr. Jeg hadde rundt 200.000 aksjer i Cxense da budet på 16 kr kom. Jeg har fortsatt 175.000 aksjer og ligger vel inne på topp 30. Det er 3. gang i år jeg har eid et selskap som har blitt kjøpt opp. De to andre er Nextgentel og Oslo Børs VPS Holding.

Nå handles Cxense til en uvanlig stor rabatt ifht budet på 16 kr. Det snakkes om risikopremie; risikopriemie på 10 % er altfor høyt. Aksjen burde handles mellom 15,5-16 kr nå. Det er ikke umulig at det kommer et konkurrerende bud. Jeg har sittet og ventet på at noen skulle kjøpe opp Cxense. Ser man på historikken til software-selskaper på Oslo Børs, så ender det som oftest opp med oppkjøp (Opera, Fast m.fl.). Det er vel også hovedgrunnen til at norske IT-selskaper aldri blir særlig store; de kjøpes opp før de rekker å bli enhjørninger.

Så til budet:

Jeg synes 16 kr er ok. Teoretisk pris etter emisjonen (TERP) var på 15,22 kr om jeg husker rett. Aksjen var aldri i nærheten av de nivåene rundt emisjonen. Jeg tror kravet om 90 % støtte blant aksjonærene kommer til å gå greit. 53 % av aksjonærene har allerede akseptert. Det er ingen aksjonærer som kan blokkere transaksjonen slik jeg ser det, og det virker som at alle er positive til oppkjøp. Cxense trenger en sterk partner for å lykkes.

Piano software skriver også i Frivillig bud-dokumentet at de har skaffet nødvendig EK- og gjeldsfinansiering i forkant av tilbudet. Slik jeg forstår det er det bare formaliteter som gjenstår på finansieringen (avtaledokumentene). Dersom finansieringen ikke er på plass innen en bestemt dato, vil også Piano Software måtte betale 5 MUSD til Cxense, som alene utgjør 2 kr per aksje. Dollarkursen er nesten i 9 kr nå, så det skal nok gå greit å finansiere dette oppkjøpet.
arrii
07.08.2019 kl 15:47 955

Denne dealen er i gode hender.GCA er en proff global Investeringsbank som står for finansiering og strategisk rådgivning gjennom hele prosessen. Det er to outcomes her:
1. Handelen blir gjennomført på kr. 16,- som annonser og planlagt. (mest sannsynlig)
2. Det kommer et høyere bud. (meget mulig)

Avtaledokumentene kommer på mandag og da er også formaliteten vedrørende finansiering på plass. Da vil nok aksjen umiddelbart handles til over 15,50. Så det er ingen grunn til å selge på kr 15, heller fylle på før børsen stenger på fredag! Går også ut i fra at avtaledokumentene inneholder mer eksakt tidsplan, så da er det bare å lene seg tilbake å vente:-)

Kan vi håpe på at det kommer et konkurrerende bud på 20 kr? 16 kr priser Cxense til P/B rundt 1,5, og er en attraktiv prising for amerikanske softwareselskaper som prises til P/B 6-7 i gjennomsnitt i USA.

Her er det penger å plukke på gata. Kjøpe for 15 i dag og få tilbake 16 om noen uker.

Er finansiering på plass?? Hvilken dato? Er aksept på plass for 90%?

Finansiering er på plass, noe som lå som forutsetningen for å sende ut tilbudsdokumentene. Akseptperioden går frem til 10. september, oppgjør på konto senest 10 dager etter utløpt periode. 53,6% aksept inkludert de 5 største var på plass da tilbudsdokument ble sendt ut 13. august. Så 90% kommer til å gå greit:-)