Strålende Q2 resultat.


Det er bare å si at SNN leverer
jovi
08.08.2019 kl 10:15 275

Dersom resten av året får en normal utvikling, vil utbytte for 2019 ligge på 6-7 kroner. SNN bør ha et godt potensiale opp mot 80 nok. Klart kjøp.
jovi
08.08.2019 kl 11:22 256

NONG: RESULTAT FØR SKATT 662M I 2.KV 2019 (539)
SpareBank 1 Nord-Norge
66 NOK66,00 NOK+ + 3.13 %3,13%
8.8.2019, 06:02·
TDN Finans Delayed
Oslo (TDN Direkt): Sparebank 1 Nord-Norge fikk et resultat på 662 millioner kroner før skatt i andre kvartal 2019, mot 539 millioner kroner i samme periode året før.
Det fremgår av bankens seneste kvartalsrapport.

Netto renteinntekter ble 506 millioner kroner i perioden (467) og netto provisjons- og andre inntekter ble 292 millioner kroner (275).

"Konsernet forventer å ta markedsandeler i 2019, og opprettholder forventninger om et årlig vekstintervall på 3-5 prosent i bedriftsmarkedet og 7-9 prosent i personmarkedet", skriver banken i kvartalsrapporten.

BNS, finans@tdn.no TDN Direkt, +47 21 95 60 70
jovi
08.08.2019 kl 11:32 249

ONG: Solid fra SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge
65.8 NOK65,80 NOK+ + 2.81 %2,81%
7.8.2019, 18:15·
Oslo Børs
SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat for 1. halvår 2019 på 1.635 milliarder kroner før skatt. Det er 682 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
Den underliggende veksten er god, og det gjør meg trygg på at stø kurs og å bygge stein på stein er et riktig fokus. SpareBank 1 Nord-Norge er godt posisjonert og vi forventer en fortsatt god utvikling, sier konsernsjef Petter Høiseth.
Engangseffekter

Resultatet konsernet leverer preges av engangseffekter.

- Selv om underliggende drift er god, så er det viktig å understreke at resultatet preges av ekstraordinære inntekter fra SpareBank 1 Alliansen, som vi er en del av. Både fusjonen mellom forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB og andre enkeltsaker. For oss har dette en resultateffekt på totalt 576 millioner kroner i dette halvåret. Men også uten disse inntektene ville resultatet vært bedre enn for 2018. Det samme gjelder nøkkelparametre som for eksempel egenkapitalavkastning og kostnadsprosenten, sier Høiseth.

Stigende markedsandeler

SpareBank 1 Nord-Norge er markedsledende i landsdelen, og vokser på de fleste områder. På personmarked kan man vise til en vekst de siste 12 månedene på 6,2 prosent, mens den er 5,5 prosent på bedriftsmarkedet.

- Kampen om kundene er hard. Vi konkurrerer med regionale, nasjonale og internasjonale aktører, og vi jobber steinhardt med å være konkurransedyktig. Og konkurransekraft handler om mer enn bare pris. Vel så viktig er det å ligge i front i forhold til å kunne tilby produkter og løsninger som kundene ønsker. Vi velger å se på veksten som en dokumentasjon på at vi lykkes med dette. Samtidig vet vi at vi må jobbe enda hardere fremover for å kunne bidra til nordnorsk verdiskaping. Vi ønsker at kundene skal velge oss fordi vi er minst like god som de beste av konkurrentene våre, sier konsernsjefen.

Landsdel i vekst

Konsernet fortsetter å ha lave tap. Konsernsjefen mener dette er en funksjon av flere faktorer, både godt bankhåndverk og gunstige makromessige forhold.

- Vi taper mindre penger enn noensinne, og det er selvsagt gledelig. Nord-Norge går godt. Samtidig skal vi være bevisst på at dette kan endre seg raskt.
Nordnorsk eksport kan rammes av handelskriger, Brexit og annen uro - som jo preger verden i øyeblikket. Skulle krona styrke seg vil det også ha konsekvenser. Dette er forhold vi baker inn i vår kredittvurdering for å sikre at tapene skal holde seg lave. Samtidig er det vår misjon å understøtte nordnorsk næringsliv, og det tar vi på alvor. Vi skal være en partner i arbeidet med å ta ut det store verdiskapingspotensialet som finnes i landsdelen, sier Høiseth.

Nøkkeltall:

1. halvår 2019:

· Resultat før skatt: 1.635 mrd. kr. (953 mill. kr.)
· EK-avkastning: 22,7 % (13,3 %)
· Kostnadsprosent: 31,5 % (41,9 %)
· Utlånstap: - 2 mill. kr. (36 mill. kr.)
· Ren kjernekapitaldekning: 15,3 % (14,7 %)

Sammenlignbare tall for 2018 i parentes.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

· Konsernsjef Petter Høiseth, tlf. 415 05 035
· Konserndirektør for finans, Bengt Olsen, tlf. 975 89 560
· Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Hele kvartalsrapporten ligger på snn.no/investor.

Flere bilder finnes på Flickr (https://www.flickr.com/photos/nord