Raskere renteoppgang?

Olebole
08.08.2019 kl 11:56 625

Inflasjonen ligger litt over målet, og nå gruses kronen, Euro er på sitt sterkeste mot kronen siden finanskrisen.

Hvis man ikke får kronen opp vil inflasjonen bare øke i Norge.

Så spørsmålet er om man vil ta mer i for å få kronen opp for å stagge inflasjonen når man vurderer renten?
livecnn
08.08.2019 kl 12:02 620

En oppgang på 0,5% i oktober vil være en utrolig sterk medisin. Tror ikke pasienten tåler det.

Tror de øker med 25 punker og øker rentebanen litt. Tror krona må svekkes enda mer dersom de skal øke så mye som 50 punkter.

En tilleggsnyhet som styrker renteforventningene er at utlånsveksten ble sterkere enn antatt.

Lurer på om valutaspekulanter følger utlånsnyhetene? Så ut som krona styrka seg litt på den nyheten.
Olebole
08.08.2019 kl 13:34 541

På siste rentemøte med Olsen, så trodde han at I-44 skulle gå ned i 103.

https://e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-norges-bank/norges-bank-spaar-sterkere-krone/24644356

"Sentralbanken tror kronen vil styrke seg til 103,3 i snitt neste år, målt ved en kurv av våre handelspartneres valutaer (I44). Det betyr en styrking på tre prosent fra dagens kurs på 106,6."

Nå er den istedenfor 108
https://www.valuta-kurser.no/importveid-kursindeks-valutakurser

Hvis man ser på historiske tall
https://e24.vgc.no/drpublish/images/article/2018/06/07/24356014/1/default/graf.png

Så ser man at når I-44 har vært på slike nivåer så har det vært kriser i Norge i forhold til utlandet. Slik som bankkrisen på 80-90 tallet og oljefallet for noen år siden.

Er det egentlig noen god grunn til at I-44 skal være på det nivået i dag?

Det er et mysterium at krona er så svak. Kanskje diverse skriverier om høy belåning og mulig boligboble er en faktor som gjør at investorer ser krona som lite attraktiv?
Onkel_S
09.08.2019 kl 09:11 336

Den norske kronekursen er ganske godt korrelert med utviklingen i oljeprisen (noe som forresten gir Norge en god økonomisk buffer - faller oljeinntektene som følge av lavere oljepris øker verdien av oljefondet i Norske kroner og prisfallet i Norske kroner blir mindre enn fallet i dollar. Siste år da oljeprisen var 75 $ var prisen like høy i Norske kroner som tidligere i dette årti hvor oljeprisen var over 100$ - https://www.nettavisen.no/na24/na-er-oljeprisen-i-kroner-like-hoy-som-under-gullalderen/3423466128.html).