Photocure: Kommende kvartaler


Hvordan kan man enkelt beskrive de neste kvartalene for selskapet?

Inntekter: Disse vil øke med mer enn 40% i USA i kvartalene som kommer. Det tar et par kvartaler til før fleks salget vil materialiserte seg. Får man fotfeste her så vil det virkelig ta av. Hyggelig å høre Schneider sin beskrivelse av at pasientene krever blålys ved hver fleksiskope kontroll og at de mest anerkjente urologene bruker det hver gang (ref.kvartalspresentasjonen). Hvis dette blir trenden blant alle urologer så vil Photocure bli en vanvittig pengemaskin.

Kostnader: Dagens nivå skal holdes.

Da må det bli hyggelig på kvartalspresentasjpnene fremover,.


Redigert 21.01.2021 kl 06:02 Du må logge inn for å svare
provence
09.08.2019 kl 21:53 3118

Var dette et svar til meg ?

Denne linken dreier seg om Photocure. Helt greit det men hvor er koplingen til MEDI ? Jeg holder meg for god til å mene noe om Photocure (negativt).. den saken tror jeg kommer til å gå bra.
focuss
09.08.2019 kl 22:07 3104

skriv medistim i søkerfeltet
provence
09.08.2019 kl 22:13 3089

Et svensk fond er i ferd med å kjøpe seg opp i MEDI (tror jeg..) Du må løpe sporenstreks hen og si at dette er galskap ! Noen store poster er blitt omsatt i MEDI de siste dager.
focuss
09.08.2019 kl 22:18 3080

Ser at Medistim har vært sterk.

kursen er i høyeste laget sier du;

jeg anbefaler at du kjøper thin, element, sbx og hiddn.. Der er kursen veldig lav, og dermed veldig billig visstnok.

Kursen var lav i norske skog og dolphin drilling også.
provence
10.08.2019 kl 00:59 2935

Flotte tanker om det .. og takk for sist når du spurte meg om inntjening i MEDI og jeg svarte i en fordums tid.. leser du ikke regnskaper :)

Pho har flotte scenarioer men eiersitsen i Pho pr. aksjonærutskfiter ser ikke ut til å favne om vyene i dette selskapet.. radikalt i hva som er tilfellet med Medistim. Fokus på styring og eiere som er involvert.

Takk for nå og god natt ...
Panis
10.08.2019 kl 01:11 2922

Da sier vi takk til deg, og god natt... zzz
HrDuck
10.08.2019 kl 02:47 2884

Elsker denne "negative" skråsikkerheten når jeg er long. Inntil en 100% sikker kur for kreft er oppdaget så er det ganske ok å være long i et underpriset selskap som oppdager sykdommen. Noen husker sikkert hvordan jeg spådde pcib fall gjennom emisjonen (evt søkefunksjon her på HO). Nå kan dere glede dere til videre opptur i PHO. Den vil komme.
10.08.2019 kl 07:34 2916

Ja det er mange som snakker om vekst og yoy, men nær det gjeller scope salget så er det vel bare selgere som økt
markant. De to første kvartalen 2018 blev det utplassert 24 rigide scope, og i 2019 er det utplassert 25 rigide scope
de to første kvartal. Og flexible scope ligger fast 1 stk i mån siden de blev lansert. Så eg har problemer med att skjønne
alle som skryter veksten av scope opp i himmelen.

Men sånn er det en del ser bare det de vil se.
focuss
10.08.2019 kl 08:07 2884

Pho sin behandling fører til lengre tid til tilbakefall og lengre levetid, noe som er målet med all kreftbehandling.
10.08.2019 kl 08:10 2877

Helt riktig Pafo - du ser bare det du vil se, og gnåler hver dag over at kostnadene og antall selgere har økt mens antall utplassert scope derimot er det samme i tilsvarende periode - men du er derimot ikke villig å høre på det PHO og DS sier om tidsperspektivet i forhold til salgsprosessen. Hvis du hadde gjort det - ville du forstått at en ennå ikke har sett effekten av den økte innsatsen - og at den vil komme først utover høsten 2019 (hvilket Schneider/Dahl var tydelige på Q2). Men regner med at det tar like lang tid for deg å forstå dette som tidsperioden ift salgsprosessen - hvilket betyr at vi på HO dermed på høre på dette tullet fra deg også ca 12 måneder før det endelig går opp for deg.... Enten har du tungt for å skjønne dette - eller du har ingen tiltro til det DS og PHO sier. Hva er det?
bravi
10.08.2019 kl 08:41 2840

Folk må gjerne ha ståltro på DS og sluke rått alt som kommer. Hittil har han ikke bevist at han får noe effekt ut av den økte satsningen, bare sier det tar 6-12mnd og kan ta enda lengre. Synes man kan vente til DS leverer før man kårer han til Messias. Nå har han holdt på i 9-10 mnd allerede, da skal resultatene vise seg til Q3. Unnskyldningen for skuffende Q3 tall her på forumet er allerede klar, det er at det er ferietid, den bortforklaringen har blitt brukt mye i hvertfall de to foregående årene og vil sikkert bli dratt frem igjen i år.

Kan ikke skjønne annet enn at utplassert bare ett (1) flex skop i måneden må være en skuffelse for mange.
bravi
10.08.2019 kl 09:06 2798

Skjønner ikke hvordan man kan si at utplassering av flex skop, bare ett (1) i måneden i snitt, helt siden det ble lansert for 14-15 måneder siden er akselererende?

Har sett at noen påstår flex skop først ble lansert sent på høsten 2018, stemmer det så solgte dem faltisk like mange skop i snitt før lanseringen som etter. Merkelige greier...
Redigert 10.08.2019 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
10.08.2019 kl 09:09 2795

Bravi - hvem er det som har sagt at DS at messias?? Det er DS, slik jeg oppfatter det, som er den første som har gitt en grundig forklaring av salgsprosessen - og jeg kan ikke se at det han her har forklart er i motstrid med det som tidligere er sagt, det er ikke slik at Hestdal eller noen andre har sagt at det kun tar 1 mnd. Mitt spørsmål til deg Bravi - gitt at det DS sier rundt denne prosessen - når mener du vi bør se effekten/resultatene av grepene han har gjort? Har vi pr nå noe grunnlag til å mistro det DS har sagt/gjort - er det slik at han pr i dag ikke har levert på det som er hans oppgave som CEO? Har det ikke blitt mye mer oppmerksomhet rundt PHO etter at DS kom inn som CEO - har han ikke landet Cevira avtalen (det har sikkert vært jobbet med denne avtalen før DS tok over - men skal en følge ditt ressonementet for årsak/resultat er det kun DS som skal ha æren for denne avtalen)? Men det som jeg først og fremst reagerer på Bravi når det gjelder dine innlegg - i tillegg til all negativiteten - er at du gir uttrykk for å ha mye bedre forutsetninger til å mene hvordan PHO bør gjøre tingene enn DS (med sin lange erfaring), og har fra dag 1 ment at DS har mislyktes. En skal selvfølgelig gjøre opp sin egen mening - og dersom en ikke har tiltro til ledelsen/selskapet bør en naturligvis ikke være aksjonær - men jeg synes DS har gjort mye bra og PHO er på vei til å oppnå målsettingene han har satt for selskapet og har ennå ingen grunn til å mistro det han sier og være notorisk negativ til det som gjøres. Jeg har faktisk aldri vært mer positiv til PHO - og det er grunnen til at jeg fortsatt et aksjonær og har økt aksjeposten.

Det er nå en gang slik at dersom man tillater seg å selv definere hvordan forskjellige faktorer vil utvikle seg, så kan man knuse fremtiden til ethvert selskap, i teorien. Men da må man samtidig være klar over at realiteten kan bli noe ganske annet, spesielt dersom man i sin teori har fornektet/undertrykt faktorer av vesentlig betydning. Noe det kan tyde på at flere har gjort i tilfellet PHO.

Jeg har ingen grunn til å tro at DS bløffer når han fremholder at utplasseringen av flexiscope vil ta seg kraftig opp i månedene som kommer. Hvorfor skulle han det? Like lite som ledelsen skulle bløffe når sel sindige CFO sier at selskapet er on track til å innfri guidingen for 2020.

Men det vi da kan slutte er at veksten i de kommende kvartalene vil bli ekstremt sterk sett i relasjon til de kvartalene som ligger bak oss.

Men dette sammenfaller med at en betydelig større andel av ledig kapasitet på allerede utplasserte scope vil bli tatt i bruk, samt at det kommer langt flere flexiscope ut i markedet.

Kanskje på tide at en del strutser løfter hodet ut av sanden og erkjenner hva som er i ferd med å skje.
Redigert 10.08.2019 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
focuss
10.08.2019 kl 09:16 2783

Bravi
Til tross for 6-12 måneders prosess før flexscope er installert på klinikkene så er det allerede installert 14 stk og DS rapporterer om en god pipeline. Salget av Cysview øker for hvert kvartal og alt tyder på at PHO går mot kommersiell suksess i USA.

Du er jo en slik type som ønsker å se positive økonomiske resultater før du føler deg trygg, men du ønsker åpenbart ikke å vente på det før du investerer. Dersom du er en rasjonell investor så er grunnen naturlig nok at når du ser blå bunnlinje så tror du kursen mye høyere. Du er en type investor som ønsker det umulige. Du vil ha oppsiden ved å investere før blå tall, men vil ikke ha risikoen med det samme. Bravi, jeg synes du må ta konsekvensen av dine egne valg. Har du ikke trua på at vi har blå tall foran oss så er du feilinvestert i forhold til din egen psyke.
10.08.2019 kl 09:31 2745

Du er en merkelig skrue som kjefter på meg før att eg beskriver verkligheten. Til og med du burde kunne se vad som er
solgt utplassert hittils. Og så mener du att eg ikke førstår vad som ikke er solgt/utplassert, men kommer att bli nær de
7 nye selgerne har klart lande de nye salgen efter ett år. Det er jo enkelt att som du og Schneider snakke ut nye scope.
Men vi ser jo att det er ikke like enkelt nær resultatet er ett faktum.

Hestdahl har jo lovet kraftig vekst i alle år, men den kom aldri. Så da blev han utbytt. Så nu har vi Schneider som og lover
kraftig vekst, og har tydligen betydligt større truverdighet en Hestdahl. Men har til gode att vise att han kan skape resultater..
Da han skyver alt ett år frem. Men han vet ikke vad og nær han skall få betalt før cevira avtalen.
Så om man skall ta alt for god fisk som han seier er vel tivelaktigt

Så att hisse seg opp på noen som beskriver vad som har skjedd siste ett og halvt år, er vel ikke noe tekken på att du
førstår så mye.
10.08.2019 kl 09:47 2707

Herlig å se all bekymringen som er for at PHO er et dårlig kjøp. Det betyr bare at de rakk ikke toget, men løper fortsatt etter.
Ikke tok de plass på 30 tallet
Ikke tok de plass på 40 tallet
Og snart heller ikke på 50 tallet
Selv har jeg kjøpt på alle disse trinnene siste år.
Velkommen etter :-)

Takk til trådstarter for innlegg med substans

Pafo : «Men har til gode att vise att han kan skape resultater..»

1 - Landet Cevira avtalen
2 - For et par år siden ble det utplassert 2-5 scop pr kvartal. Nå er tallet 15-20 scop pr kvartal.

Jeg antar at en vesentlig del av «selgernes» jobb er å bistå i endringsprosessen. Spørsmålet da er om de har kapasitet til å jobbe med enda flere kunder samtidig. Vil det i så fall si at taket er f.eks 20-25 scop pr kvartal ?
Om flexiscop vil komme i tillegg til disse 20-25 er jeg også usikker på, fordi kundene som kjøper flexi ofte har rigide fra før. Dermed antar jeg prosessen er langt enklere.
Noen som har tanker om dette ?
clanz
10.08.2019 kl 10:04 2679

Dette med at Flexiscope markedet kan se ut til å kunne lykkes var noe av det mest positive med q2 presentasjonen.

Jeg antar også at en selger med ansvar for et sykehus kan bygge videre på kundeforholdet med å selge flex... har man kreft blir man gjerne litt "paranoid" og vil ha det beste til å kontrollere seg... hvertfall ville mange valgt blått lys også da.
10.08.2019 kl 10:04 2678

Pafo - virkeligheten er at PHO allerede opplever en akselerende vekst, og selskapet har gjirt de nødvendige grepene nettopp for å være besy mulig rustet til den kommersialiseringsfasen de nå har startet. Ditt resonnement, hvor du hele tiden skriver at PHO ikke har oppnådd noen effekt av de økte kostnadene og flere selgere, fordi PHO har utplassert tilsvarende antall scope i Q1 og Q2 2019 som Q3 og Q4 2018 viser nettopp at du enten ikke skjønner (basert på det DS forklarer jeg salgsprosessen) at en ennå ikke ser effekten av dette - eller at du ikke tror på det DS sier. Slik du resonnerer mener du vel at Harry Maquire, som ble kjøpt til Ute denne sommeren, er skyld i de dårlige resultatene for 2018/2019 sesongen. Du har, som vanlig, ennå ikke svart på spørsmålet mitt i forrige innlegg...

Ellers tusen takk for komplimentet - det å bli kalt for en merkelig skrue av deg er det beste komplimentet jeg kan få!

Ja, kjøper selv mer etterhvert som der er midler til det. Risikoen i PHO er etter min mening ekstrem lav på samme måten som potensialet er ekstremt høyt. Og dagens ledelse synes å være den rette til å forløse dette potensialet. Jeg liker å høre at vår CEO har som mål å gjøre BLC til SoC for blærekreft. Noe jeg fortsatt mener burde innebære at BLC tar en markedsandel på 40-60%.

Selv ikke i en forbrenningsmotor får man effekt av bensinen i det man betaler for den. Dette at enkelte ikke skjønner at en investering til videre vekst ikke kaster av seg med en gang, vil kun resultere i at disse personene ikke får med seg verdiøkningen når den kommer. Synd for dem, men det Jan jeg leve med.
bravi
10.08.2019 kl 10:15 2643

m73102, jeg mener vi allerede eller senest ved Q3 må de tydelige effekter av DS sin satsning, vi er nå midt inne i hans eget tidsvindu. Han annonserte den nye satsningen ved Q4, med påfølgende kurs massakre. DS har så langt ikke levert på annet enn forhåpninger, ikke levert hverken på resultater eller aksjekurs noe bedre enn før han begynte.

Resultatene hittil med DS er ikke noe bedre enn forgjengerne, kursen hadde sannsynligvis vært høyere gjennom 2019 uten DS, risikoen for et større kursfall hvis han feiler er større enn med forgjengerne (har større utgifter). Før DS kan få tillit må han levere.
Redigert 10.08.2019 kl 10:22 Du må logge inn for å svare

Sliden på side 6 i presentasjonen taler vel sitt tydelige språk om skop vekst.
https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2019-pres/pho-q2-2019-pres-vf.pdf

Kunne gjerne vært høyere, men veksten er veldig god.

Ellers enig med deg MM. Det er lett å se hvor selskapet er på vei🙂


DS feiler ikke. Vi ser allerede spor av hans innsats. Jeg stoler mer på en leder med kompetanse og erfaring fra det amerikanske helsemarkedet, enn en anonym skribent på HO.

bare at Dahl sier at han tror PHO er "on track" er jo superbull!
bravi
10.08.2019 kl 10:52 2565

Ja focuss, over halvparten av de flex skopene har blitt innstallert før vi engang hadde hørt om at den prossessen tar så lang tid. Det største problemet til DS er ikke utplasserte skop drt er å forklare den lave bruks frekvensen. Det har han snakket om lenge nå uten at frekvensen har noen tydelig økning.

Klart jeg ønsker tydelige positive resultater for å føle meg trygg. Bakgrunnen for at jeg kjøpte aksjer her med tanke på å sitte en god stund var fase 3 i 2017, jeg mente det hadde en betydelig verdi. Slik sett har dette vært en fin investering for meg, enda bedre om jeg hadde solgt i september 2018, da kunne jeg kjøpt igjen mye billigere etter at DS ble ansatt.

Jeg har sett lignende tidligere i annet biotec selskap. Sikker Ceo (blåruss type) med full kasse som skal satse på salg, skråsikre skribenter (aksjonærer) på forumet med ståltro på ledelsen. Derfor mener jeg det er greit å se resultater før man tar bølgen.
focuss
10.08.2019 kl 11:02 2546

BB
Når vi får samlet alle Q-19 kvartalene i en samlet 2019 stolpe så vil dette se ganske ekstremt ut.10.08.2019 kl 11:06 2540

Ja mener du att talen eg presentere ikke stemmer Har de solgt mye mer scope 1H 2019 en de gjorde 1H 2018.

(De to første kvartalen 2018 blev det utplassert 24 rigide scope, og i 2019 er det utplassert 25 rigide scope
de to første kvartal. Og flexible scope ligger fast 1 stk i mån siden de blev lansert. Så eg har problemer med att skjønne
alle som skryter veksten av scope opp i himmelen).
10.08.2019 kl 11:25 2510

For min del blir det vanskelig å prøve å forklare utviklingen når en ikke er villig til å se den i øynene.
Kan vi være enige om at vi hadde en formidabel prosentvis økning i utplassering av skop fra 2017 til 2018? Dersom svaret er ja, kan vi fortsette.

Restrukturering og grep DS har gjort vinteren 2018/2019 vil først begynne å gi seg utslag fra H2 og framover.(kostnadene er i all hovedsak tatt) Årsaken til denne er at det fortsatt for 1000 gang tar i snitt 12mnd å få utplassert et nytt skop fra første kontakt med en klinikk er opprettet.
Dahl og DS bekrefter nå begge to at framover vil inntektene overgå utgiftene.
Hva er det dem egentlig sier nesten rett ut uten å gjøre det? Selvsagt at PHOTOCURE vil gå med overskudd framover.
Guidingen opprettholdes og DS har allerede 35 dager i Q3 hvor han ser fortsatt sterk vekst, den ser ikke vi.

At noen mener at dette går for sent for man bare akseptere, men det er hovedårsaken til at bravi og pafo er misfornøyd, dere mener at det går altfor sent.
focuss
10.08.2019 kl 11:26 2508

Bravi
Du sier du kjøpte grunnet fase 3 resultatene. Da kjøpte vi av samme grunn. Siden det har vi sett en jevn strøm av gode meldinger.
-Pho sendte FDA søknad August 17, 4 måneder foran plan
-FDA innvilget Priority Review som ga fire måneder kortere behandlingstid
-Medicare innvilget refusjon TURBT fra Jan 1-18
-FDA godkjenner Fase 3 og slipper da oss til i 4x større marked, surveillance og gjentatt bruk.
-Medicare innvilger refusjon i surveillance fra Jan-1, 2019
-Medicare understreker at refusjonen er permanent. (Ekstraordinært?)
- FDA gir oss bransjens sterkeste anbefaling
- AUA tar oss inn i guidlines
- Pasient organisjoner hjelper oss med markedsføring
-PHO skifter focus og satser helhjertet på blærekreft markedet
- Får mer kommersielt orientert styre
- Får rapporter om lengre overlevelse ved bruk av BLCC
- Blir inntatt i den mest prestisjefylte faglitteraturen
- CEO bekrefter forventning om akselererende vekst
-Salget i USA øker med ca 50% QoQ
- Pasienter forlanger å bli behandlet med BLCC
- Får ny CEO med mer erfaring fra denne fasen.
- Vi er der nå at den typiske casflow kurven for investeringer vil krysse null linjen og komme i +
området
- Ny CEO definerer målet som er å bli SoC
- Kineserne viser interesse for selskapet.

Så Bravi, jeg mener det er all grunn til å se seg fornøyd med investerings valget vi gjorde på bakgrunn av fase 3 studiet.
10.08.2019 kl 11:27 2505

Ja en kan jo undre vad en del kan få til, men eg trur ikke en blir rik av att tanke en bil.
10.08.2019 kl 11:29 2512

Men det er ikke helt umulig at en vil bli rik med et solid antall PHO aksjer i porteføljen.
Det er faktisk overhengende sjanse for det, lik det eller ei.
10.08.2019 kl 11:31 2504

Det er helt riktig men klarer du ikke se att det har stoppet opp og er på stedet vil siste ett og halvt år.
Så må man vel påstå att du er mer eller mindre blind.
EmmieSi
10.08.2019 kl 11:42 2471

Registrerer at pafo fremdeles kjemper med nebb og klør!! Heftig innsats pafo.. heftig pågangsmot.
10.08.2019 kl 11:51 2446

Pafo,
Selvsagt ser jeg at utplasseringen har konsolidert i q1 og q2 2019 på samme nivå som i 2018. Men dersom du har fulgt med på de 12-15 foregående kvartalene vet du at vi har hatt dupper innimellom, senest i q3 2018 med bare 7 stk utplasserte.
Jeg er hellig overbevist om at så ikke blir tilfelle for det kommende q3, hvertfall ikke i samme grad.

Du burde også vite og erkjenne at det er rimelig stor forskjell å nå utplassere jevnt over 15+ skop/kvartal er betydelig bedre enn halvparten og enda mindre.
Men du er negativt innstilt til virksomheten og de grep ledelsen tar, mens jeg er det motsatte. Håper du også ser en effekt en dag som kan gjøre deg fornøyd, men helt ærlig tviler jeg på det.
10.08.2019 kl 11:54 2445

Registrerer også at det i forkant av q2 ble proklamert med massivt kursfall etc.
Hvor faen er erkjennelsen og beklagelsen om at denne dommedagsprofetien ikke slo til?(ikke myntet på deg pafo)
10.08.2019 kl 12:25 2405

Er klar over att 15 scope i kvartalet er 15 scope. Og det blir 60 scope på ett år, men fortsetter det så. Så kommer de ikke
att vare i nærheten av noen guiding på 20 - 25 mil usd.