Solid kapitalbase - rigget for vekst


Ser det er litt mer omsetning i aksjen nå. I forhold til mcap har banken en solid kapitalbase. Klarer de å forvalte denne er dagens kurs lav