Øk rentene, øk gebyrene for dermed også inntjeningen. Sa Skånlan


Bilder av sentralbanksjef Hermod Skånland der denne skamløse norske økonomi amfibiet satt fremst i stortingets diplomatlosje sammen med de øvrige bank og finans klysene. Og med sitt vasstrukne hyseblikk måtte den gang denne økonomi tufsen mad in noway, ha folkets skatt og avgifts-penger (konfiskerte) fra det folket, de samme «folkevalgte» hadde tillatt, kuleramme idioten (Skånland) å ha rente-plyndret til skinnet her i klovneriket sitt. Folket innbetalte skatt og avgift midler ble tildelt bankens styre og ledelse, som fikk millioner i sluttpakker skattefritt? Flere fikk ST Olavs også?

Men det er bøndene i kongeriket som koster penger, de som jobber i jordbruket, men ikke dem i landbruket for øvrig?
Redigert 09.08.2019 kl 14:27 Du må logge inn for å svare

Bolig børs bank og finans folka er mulig på vei i diplomatlosjen igjen. Det er Kun funn av olje skiller Norge fra det nå selverklærte Islands idiotvelde sin ulykke. Den Islandske sentralbanksjefen har rømt landet og ingen vet hvor. Hvem av oss litt eldre har glemt dette?

Norge og Uganda. Id Amin lempet sin dengang topp engelske kostskoleutdannete sentralbanksjef til krokodillene? (Han nektet å etterkomme hva despoten beordret.) Her hjemme satt vår egen sentralbanksjef og ivret å gjøre med Norge hva Id Amin fikk til Uganda, og med hvilket resultat? Kongeriket «demokratiet og folkestyret» sin egen sentralbanksjef Hermod Skånland satt fremst i stortingets” diplomatlosje” og med sitt vasstrukne hyseblikk måtte” han folkets konfiskerte skatt og avgifts penger, fra det folket HAN av de «folkevalgte» var gitt i oppdrag og rente- plyndre til skinnet, her i rettstaten rektum Elverum?

Emigrantstaten som ifølge sine egne Peer Gynt historiker, etterpå var med i krigen? Jeg selv på havfiske har dradd opp vel så glupe” vesener” ikke mye ulikt, men like klar i blikket som den norske økonomi svimingen kulerammeidiot/alkymiyppersteprest Hermod Skånland, uten at jeg har sett noen av dem igjen ferdig prekavert og avlevert på kaia, ende som luksuspensjonist og professor på BI, på land noen år etterpå?

Denne undermåls norske økonomi amfibiet ble for sine teorier innen sitt” norske økonomi fag” den gang tildelt Island høyeste orden” Den islandsk Falkeorden” vel og merke noen år før den islandske staten total kollapset og definerte seg selv som” et idiotvelde”, som dette var blitt takket være dårlige råd fra spleiselaget og fellesskapets kongerike Norge. Selveste luftens (spekkhogger) jaktfalken på Island ble meget hurtig omgjort til en simpel bedriten Guanostuffet norsk oppdrettskalkun med fugleinfluensa. (Mad in noway)

Den Islandsk Falkeorden var den gang Island høyeste orden, men hvilken verdi har den i dag? Uten olje er Norge i storskala, hva Island er i det små. Island er et selverklært idiotvelde.

Kåre og Gro ”griseriet” i norsk politikk!
For noen år siden omgjorde den norske staten store deler av sin egen befolkning til fattiglemmer. ”Nu går alt så meget bedre” sa idioten. Bærekraftig sa fjolset. At noen i ettertid kan bli søkkrik etter noe slikt er ikke enestående for Norge, det skjer i de fleste idiotstater world wide. Såkalte stater vi ikke liker å bli sammenlignet med.

Legen krever betalt om han har tatt kverken på sykdommen eller pasienten.

Fredriksen "ble syk av Norge", men så er selve «sykdommen» det som har gjort han mfl søkkrik? Fredriksen har mye å takke 21.200 norske gjeldsofre. (Og den norske stat som skapte dem) Fordringene kjøpte han av Nordea (tidligere Kreditkassen = Kristiania krek og bandittkasse) for 262 Mill kroner - de skyldte 3,7 milliarder på grunn av regjeringen endring i penge, finans og skattepolitikken. Fastkurs mot EKY.

Som hovedaksjonær i Aktiv Kapital fikk Fredriksen med drahjelp fra det offentlige namsmannsapparatet omgjort denne gjelda til gull. Han tjente netto et par milliarder på dette griseriet. Fredriksen overtok gjelda for sju prosent av pålydende. Tenk om banken hadde latt gjeldsofrene slippe fri for sju prosent! Kreditkassen ble på folkemunne omtalt som "Kristiania Krek og Bandittkasse" Er denne nu svensk eller finsk eid? Om noe drit her på kloden har Fredriksen såpass skam i livet at han har levert inn sitt norske pass. Det er mer man kan kunne si om fam Stoltenberg, Brundtland, Gerhardsen, Jagland, Willoch, Skauge, Johnsen osv. Jaggu koster det mer enn penger for å plassere 3 APe arbeidsfolk mad in noway i Frankrike og En i Brussel. Men Her i Norge, har de meninger om Kongo?

Redigert 10.08.2019 kl 07:37 Du må logge inn for å svare

I-gjenoppbyggingen etter krigen endte jo som kjent med en nasjonal brakkonkurs. Isenesatt av Kåre og Gro omtalt i ettertid som ”griseriet” i norsk politikk. I sitt demokratiske Kambodsja innførte Pol Pot en ny tidsregning 1975/76 forut for folkemord og massedrap. Her i kongeriket ble et økonomisk massemord og høyforræderiet innført ved høylys dag, «og et nytt Anno år null så sitt lys 1992/93»

Sentralbanksjef Hermod Skånland satt med sitt vasstrukne hyseblikk i stortingets diplomat losje og måtte/fikk innbyggerens borgere/skattebetalerenne «folkets» statlige konfiskerte midler, for å dekke tapene etter bankkrise oppståtte etter de «folkevalgte» politikerens, penge, finans og skattepolitikk hadde skapt. De store norske bankene har i de siste årene tapt ufattelige summer på mislighold av lån, konkurser og verdifall på egne eiendeler. Krisen har hatt store konsekvenser for aksjonærene. Beregninger viser at fra 1988 til 1991 falt markedsverdien av alle nordmenns boliger med til sammen 300 milliarder kroner. Næringslivet opplevde et tilsvarende fall på sine eiendommer - med 200 milliarder. Disse tallene tilsvarer et verdifall på 125 000 kroner for hver eneste nordmann. Med verdifallet forsvant store deler av bedriftenes og husholdningenes penger som var plassert i fast eiendom.

Banker og kredittforetagender har i denne perioden bokført over 50 milliarder kroner som tap på utlån. De enorme banktapene har i neste omgang forsterket problemene for mange solide husholdninger og bedrifter. I løpet av 1991 ble to av de tre største bankene helt overtatt av staten.
Bildetekst: Alvoret tynger stortingets diplomatlosje. Bildet er fra Storingsbehandlingen av banktiltakene etter Kreditkassens fall.
Foran fra venstre visesentralbanksjef Kjell Storvik, sentralbanksjef Hermod Skånland, statssekretær Ole Berrefjord. I midten fra venstre hovedtillitsvalgt i Kreditkassen Evlyn Raknerud, styreformann i banken Per Ditlev Simonsen, formann i Banksikringsfondet Tormod Hermansen."
Av et tap på ca. 500 milliarder den gang absorberte bankene 50 milliarder. Dvs. at norske forbrukere tok mesteparten av støyten. 1992 kroner

Jeg ble plutselig bitt av nasjonalfølelse. Tenk om man blir hærtatt og må forsvare påført/påtatt gjeld? Heldigvis har tidligere egne eide banker blitt konket/solgt samt kostnadsinndekket via våres egne lommebøker. (Banker har igjen oppstått med m/hovedkontor og eierskap i det store utland) DE låner nå ut nye lån for å pantsette det norske folk hus og hjem på nytt, fordi vi er blitt så rike etter folkestyret med sine” folkevalgte” senket renten.


Det må være noe komplett sykt med en stat når statenes eget bank/finansvesen kollapser. For oppegående økonomer av utlandets opprinnelse er ikke dette noe symptom, men en diagnose! Her nevnes attesten fra den sveitiske investor om Norge.
Norway a banana republic with no law and no order.

Våre nye landsmenn mener om staten Norge at den er en stinkende il luktene kloakk, og nordmannen, som henholdsvis tulling idiot samt vantro hund. Kan det virkelig være hold i noe av dette? For etter den totale kollapsen og påfølgende begravelsen, ble noen Landsmoder. En vittig fugl mente at nordmannen stupte på trynet inn i det 21 århundre.

Fra oljeutvinnings barndom i Nordsjøen.
Etter utført oppdrag for den norske staten skulle en ”nøkkelstilling” ansatt amerikaner, ha betalt for utført arbeid og forlangte oppgjør i et gitt antall hundretusener dollar. Hans forhandlere gjorde ham oppmerksom på de norske skatteregler stakk av med 85-95 % i skatt. Han trakk på skulderen og repliserte ” det ikke var hans problem” han skulle fortsatt ha utbetalt de summer han forlangte. Og han tilføyde, har det norske folk med folkestyre staten sin råd til å fordyre, varer og tjenester i slik mengde, var det folket med folkestyrestatens sitt problem og så vist ikke hans.

Å prise oss ut av virkelighetens verden for at med staten/råvarekolonien skal fremstå som den rikest i verden. Blir det dyreste eksperimentet vi noensinne har gjort her til lands. Det er ikke de ny rike som har skapt fremgangen, men mange av dem har hatt uvanlig grådige og store sugerør i rikdommen som den høye prisen av norske råvarer på verdensmarkedet og dermed en rikdom oppstått, på tross og ikke på grunn av noe slike. Politikere de såkalte folkevalgte intet unntak.

Boligpris-gjeldsveksten.

Om en laborant, kjemiker, sivil/ingeniør/arkitekt, teknisk tegner, bygg og tømmermesterforetak med sine yrkesutøvere hadde forholdt seg til liter. Kg. Metermål, slik politikere instruerer sine sentral/bankøkonomer og utføre med landets valuta, ville det ikke være unormalt om ikke menneskeheten går fra et slakteri til et annet. Ja uten side-stykke i gitte perioder. Se til trettiårskrigen første og annen verdenskrig.

Bankkrisen. Om pengeverdien og/eller lønn/priser resulterer at folk må flytte fra hus & hjem (selv om de kan betale avdrag som vanlig, så kan altså våre folkevalgte med "våre banker" (Der bønder koster årlige penger, koster bank-kriser x 100 hvert 7-14 år) når renten settes opp på folks lån, så går verdien ned, slik det skjedde under Kåre og Gro griseriet i norsk politikk.

1988-94 tallet med katastrofalt resultat for mange, også unge familier, med små barn i oppvekst. Familier som ble tvunget til å selge boligen i et fallende marked, ble selv uten egen boligen, men med restgjeld for resten av livet. (For de som tror man må gå tilbake til 1920-tallet for å se slikt røveri.) http://wsb.derimot.no/blog/hvem-skal-betale-velferden-n%C3%A5r-finansieringen-svikter


https://e24.no/privat/bolig/analysesjef-regnet-paa-boligkjoep-med-forbrukslaan-hvis-dette-tallet-stemmer-er-det-skremmende/24671974

De som tror at eksponenttell vekst kan holde på til evig tid må enten være fullstendig gal eller en økonom." Albert A. Bartlett, fysiker:

Det har han helt rett i. Norge har flust opp av begge deler.

Finans tilsynet her i Norge bekymrer seg for all denne gjelden det norske folk har påtatt seg, men det er jo denne gjelden, som har besørget boligpris-gjelds-veksten?

Det er det ikke en yrkesgruppe i verden, som har gjort større dumheter (i historien) enn økonomene. Listen er lang som en toalettrull...

Judas var den eneste av de 12 som var regnskapskyndig, men hvordan gikk det med han?


Et Nobel selvutslettende stat og folk. Kortversjon om De som sto nær når det smalt!

Mulla Krekar er en god boligprisindikator. Det er forunderlig hvordan boligprisene steg etter Lands moder Gro var avreist (etter de «folkevalgt» hadde brukt milliarder av folkets midler med å redde bankvesenet og deretter brukt milliarder for kjøp av Dr. Who stilling til Gro.) Etter Mulla Krekar var vel ankommet vår lille glupe flekk på jord, ble kongeriket Norge som Kambodsja etter Pol Pot, et mye bedre sted å bebo.

Eiendoms investor Ringnes utbrøt henrykt «det gikk til himmels for både genier og idioter», og det hadde han helt rett i. De fleste innbyggere her i kongeriket sliter økonomisk med å bo her i klovneriket sitt. Derimot kan helt ubemidlet personer/mennesker uthentet og fraktet fra klodens mest tilbakestående steder og avkroker, bosette seg her med den største selvfølge. De glir «grosomt» fint inn blant de øvrige av landets stemmeberettiget imbesille.

Både kongedømmet og de «folkevalgte» er samstemt i at våre nye landsmenn er «berikere»? De bekrefter der med, at vår nys importerte/ankommet øker den gjennomsnittlige IQ i det norske folk?

Og folket blir ikke fornærmet engang, for dette har pågått i nær 40 år.

NRK Pravda.

Flere avdelinger av Brennpunkt programmet som avslører, avdekker og forklarer i undersøkende dokumentarer, hva som angår oss alle nedlegges.

Isteden skal tilsvarende sportsavdelinger økes?

Ved Utøya var det alle andre som utøvde stordåder, enn dem man forbinder med å ha utført slike.

Therese Johaug er uskyldig? Det var Mor Teresa og Jomfru Maria også.

På fritiden tok Petter Northug sin hurtiggående Audi og kjørte så uansvarlig, at bilen ble totalvraket og en medpassasjere ble alvorlig skadet, men helten han stakk av? Hytten til Bjørn Dæhlie tok fyr (Skorsteinen.) Kone tok han med seg, men hundene glemte han? En antihelt, men anstendig (ikke fotball springene eller skigående nabo,) pådro seg betydelige brannskader for å redde de hensatte og gjenglemte hundene til Bjørn Dæhlie m/famle. Therese Johaug satt samtidig og skrek som en 5 åring på NRK TV …………
Redigert 12.08.2019 kl 05:43 Du må logge inn for å svare

Å snakke om at Norge er et (forholdsvis) egalitært samfunn, er en del av den offentlige hjernevaskinga.

Nettleie som Bompenge selskaper 2018 var et rekordår for lønn, bonuser, pensjoner og andre honorarer i statlige og halvstatlige bedrifter. Det er et ran av fellesskapets verdier. Her følger en oversikt:
https://www.derimot.no/statlige-bedrifter-raner-felleskapet-gjennom-urimelige-lonnsvilkar-for-lederne/

Disse bedriftene har historisk vært helt eller delvis eid av staten, alt er bygget av folket for å tjene folket i Norge, men i vårt århundre ble de fleste delprivatisert, konkurranseutsatt og/eller omgjort til aksjeselskaper og multinasjonale selskaper. (Statkraft som rett nok er multinasjonalt, men fremdeles heleid av staten). Lønn, bonuser og pensjoner bestemmes i lukka styrerom. Organisasjonene er blitt topptunge og direktørsjiktet er blitt som en adel som forsvarer sine egne privilegier. Det dreier seg om en elite som forlengs har vinka farvel til et nasjonalt fellesskap.Alt for Afrika i Norge!