Photocure - Skrekkelige tall fra Hanssons High Seas


https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2019/08/Har-tapt-391-millioner-kroner-paa-tre-aar

Etter nyttår har NAT sunket noe – fra 2$ til 1,89 i dag, Med 3.858.409 aksjer utgjør det et tap på 3,6 mill NOK

Mens Hermitage har omtrent halvert seg i verdi fra 4,32 til 2,19$. 999.353 aksjer har dermed redusert sin verdi med ca. 18,3 mill.NOK
Photocure har derimot gått fra 48,45 til dagens 57,70.
Med 2.220.000 aksjer. Urealisert gevinst på 20,5 mill. NOK

Netto bare et mindre tap hittil i år på ca. 1,5 mill NOK, så vidt reddet av oppgangen i Photocure. Det urovekkende er at NAT ser ut til å ha kommet i en ny fallende trend.

Spørsmålet er hvor lenge High Seas kan sitte på aksjene i Photocure?
Redigert 09.08.2019 kl 17:17 Du må logge inn for å svare
pafo
15.08.2019 kl 12:47 1170

Ja før 11 mån siden var kursen 25 % høyre uten Cevira avtale. Men med cevira avtale og en sjef som fantiserer i hop
inntekter fra den avtalen. Og den kraftige veksten som hallelulja gjengen maser om dagligen, som har vist seg vare på
stedet vil nær det gjeller scope salg siste 1 1/2 år. Så raser kursen, men det er vel ikke så underlig. Nær du ikke kan
dokumentere kraftig vekst på scope salg, som skall vise att interessen øker hos Urologer. Og løften og påstand om
vekst har det vel vart nok av, uten det har hjelpt.
Redigert 15.08.2019 kl 12:49 Du må logge inn for å svare

Sterkt hvis vi havner i pluss i dag med over 200000 aksjer tradet. Det er defenit kjøpere tilstede, jeg støtter alle positive krefter.
15.08.2019 kl 14:46 1066

Dere er nye i PHO skjønner jeg ;)
Basert på siste 10- 15 år er kursen høy ja
Redigert 15.08.2019 kl 14:51 Du må logge inn for å svare
Aqualia
15.08.2019 kl 14:53 1056

Skjønner du har brent fast i gamle PHO. Har skjedd mye på 10-15 år.
15.08.2019 kl 14:57 1047

Nei, for 15.-20 år siden da var den høy da. Den har ligget rund 40 i årevis helt til siste året
Baser du statistikk på noen måneder? ;)
m73102
15.08.2019 kl 15:18 1005

m7337 - du baserer altså dine aksjeinvesteringer på bakgrunn av statistikk, og mener således at kursen i dag er høy (når en sammenligner med tidligere år) og at en derfor har god tid til å kjøpe seg inn? Med den logikken bør du absolutt kjøpe deg inn i Element - statistisk sett er kursen der veldig, veldig, veldig lav. Hva som har skjedd fundamentalt den siste tiden, og hvordan fremtidsutsiktene er, har selvfølgelig ingen betydning....:)
NilsAB
16.08.2019 kl 06:59 831

Tenker at det er merkelig om ikke MV benyttet gårsdagen til noe inndekning... Pho er jo solid finansiert, men har de siste dagene oppført seg som ett usikkert oppstartsselskap med gjeld oppover pipa... Jada, vi har vel spekulert i kommende shortinndekning mange ganger, men visst verden roer seg litt nå så er disse dagene en gyllen mulighet for inndekning slik jeg klarer å se det...

Skal man lykkes i aksjemarkedet så må man først IG fremst skjønne, samt godta, at psykologi er en avgjørende faktor. Så også i tilfellet PHO.

Ja, vi som følger PHO vet at det har skjedd mye positivt i PHO de siste 2 årene. Forholdsmessig velvære avgjørende for PHO i årene som kommer.

Da kan man undres over at kursen ligger der den ligger. Men årsaken til dette i psykologien og forhold som ligger utenfor PHO. Nedgangen på verdens børser går ikke upåaktet hen hos PHO aksjonærene. En del velger å trekke pengene sine ut av markedet og andre avventer inngang. Følgelig faller aksjekursen, det til tross for at nye scope utplasseres og inntjeningspotensialet til dette gjeldsfrie selskapet går opp.

Selv sitter jeg stille og rolig i trygg forvissing om at PHO blir en suksesshistorie, på sikt.
focuss
16.08.2019 kl 08:47 695

Situasjonen i High Seas bidrar neppe til bedring av psykologien, selv om det ikke har noe med PHO sin suksess fremover å gjøre.