The top or A top?


https://www.elliottwavetrader.net/images/charts/201803/full-b73bcd1f33883bccf161ecd0e04b5240c93427be.png

Elliott Wave hensyntatt fibonacci gir 61,8 muligheten ved 2628,06. Her tidssatt til kommende mandag men hvor det virker særlig grunt og sent ved dagens markedsatmosphære og teknisk innstilling. Der etter 2500 tidlig april før 2425 som beregnet bunnslag for perioden. Disse EW beregninger står dog ved den aller mest positiv tolkning av markedssituasjonen hvor bullmarkedet fortsetter langt ut til året 2034 før det hele topper ut. Der denne ikke samstemmer med egne tidligere analyser, ei heller av gullprisrefleksjonen av 1980-2000-2020, legger jeg ikke de største sannsynligheter her i det lange løp. Men siden matematikeren står reell, der fabinacci kommer kun av faktiske forhold, er det verd å stå bevist overfor.

http://danericselliottwaves.blogspot.no/?m=1

Linken over forteller bullmarkedet står toppet ut hvor EW 3 står i ferd med å sende markedet nedom mest vanlig i størrelsesorden 3,5 ganger størrelsen av bølge 1. Noe som knuser øverste link fullstendig. Og hvor bølger 4 og 5 der etter da sannsynligvis bare utgjør EW bølge 1 i større skala hvor den formasjonen heller ikke blir størst.

http://stockcharts.com/public/1172710

Over ser vi tillisindeksen ferdig reflektert i stående T konstruksjon hvor også volumoscilasjonsindikatoren har mye å falle. Graf 02 gir tydelig rødt flagg hvor om vi følger basistegler á EW det står uproblematisk å finne 2100 SPX ved en eventuell EW 3 fra toppen.

OSEBX

Mye tyder på at halslinjen ved stående HS formasjon blir idag smadret ved åpning. Øverste SPX graf gir støtte til der etter test av halslinjen OSEBX under ifra før eventuell videre fall. USA igår, Asia i natt og US futter nå forteller dog nei. 720 forteller matematikken når halslinjen ryker. Selv hatt rett over 702 langt og lenge grunnet tidligere uferdige tekniske forhold. Om dog EW 3 er satt i spill kommer vi knapt til å huske punktet på veien ned.

I samme teknisk rom som gullprisen, om metallet ender den stadige trendsettingen til nedsiden som analysert, driver oljeprisen å søke toppformasjonen før skarpere fall. Skulle dette alt falle inn i symfoni med de same fallende mørkere fundamentale forhold som omsvermer markedet ligger HS formasjonen som en grei avslutning av bullmarkedets 9 årige løp. Teknisk avgjørende er det om vi nå har toppet ut i bølge 3 opp fra februar 2016 bunnen, eller om dette faktisk nå står som bølge 5.Redigert 23.03.2018 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
Urquel9
23.03.2018 kl 10:28 10390

Gullprisen, oppi alt dette, har steget ca. 32 dollar de to siste dagene, i samme periode er markedet ned. Er det ikke gullprisen som skal dra alt annet, i den ene eller andre retningen?
Durham
23.03.2018 kl 16:38 10326


Fibonacci. Gull.

OSEBX:

Intradag fra rett over 790 5 EW ned før 5 EW opp rett over 790 reflektert ved T konstruksjon. Fra bunnen intradag 5 EW større skala til avslutning. HS formasjonen - positiv tredobbelt bunnformasjon i høyre skulder - negativt at bunnformasjonen høyre skulder nå har reflektert venstre skulder.

USA neg 2.5 = Asia neg 3-4 = Oslo pos 0,66. Gullprisen er verdensledende sentimentsindikator.
Durham
23.03.2018 kl 16:54 10313

Urquel9.

Svaret over er uten å ha lest deg først. Gullprisen leder under normale omstendigheter men kan gi utrykk av panikk og gå stikk motsatt. Alá resesjonen sist hvor metallet ledet ned men gikk stikk motsatt ved ‘firesale’ dager. Gullet nå oscillerer innenfor enn margin á 1310 og 1340 hvor vi så betydningen av 1308, og hvor 1301 har mye å si hvor 1375 står avgjørende motsatt. Gullprisen ledet markedet nedom når den strakk ned til 1308 istad. Nå er det mange andre faktorer som gjorde at markedet dalt harder til men sentimentet var der i forveien - det skal av og til bare den minste bevegelse før markedet ellers kommer etter i større eller mindre steg og/eller i større eller mindre utkast. Som gelé eller melkekartong. Dvs jeg beveger lillefingeren og du havner i Danmark eller jeg tar løpende fart og du bare hilser på naboen. Men om du følger nøye med side om side vil du se effekten. Oljeprisen holdt hode over van og steg videre på det gjennom hele seansen - og mange lurte på nettopp det - vel du vet svaret - gullet var på vei opp i marginen fra bunnen og drar så med seg råvarer. Klart, nå tester metallet oppsiden vel langt, hvor om undertegnede fortsetter å treffe virkeligheten det smeller snarlig ned. Klart, jeg kan ta feil. Men nå er det fredag.
Redigert 23.03.2018 kl 16:58 Du må logge inn for å svare
Durham
23.03.2018 kl 17:01 10338

Nå står SPX fallende mot fibonacci punktet igjen. Da blir det spennende bevegelsene videre. Om Oslo overlevêr HS formasjonen eller om reaksjonen i dag opp fra halslinjen bare utsatte katastrofen noen timer tidlig en påske.
Durham
23.03.2018 kl 17:14 10329

- og Urquel9. Ikke glem at gullprisen toppet 2007/2008 og igjen 2011 dragende med seg oljeprisen før den slapp med tyngende svært negativ divergens til likviditetsmarkedet siden hvor oljeprisen datt under tyngden 2014 og hvor likviditetsmarkedet først møter alvorlige problemer i dragsuget nå. Den ventede effekten skal da være hørbar. Og særlig om metallet nå faller videre mot nærmere slutten av året før den leder i motreaksjonen til oppsiden før panikkanslaget, ved sannsynlig valutakollaps, hvor det brede likviditetsmarkedet faller langt lenge og skarpt retning slutten av 2020 hvor gullet da virkelig stikker stikk motsatt. Husk den reflekterte konstruksjonen ved gullprisen fra toppen året 1980 til bunnen slutten av året 2000 reflektert til toppen slutten av året 2020. Men der konstruksjonen reflekterer tid kan prisen til oppsiden havne hvor som helst, og kommer sannsynligvis til å gjøre nettopp det under et eventuell global valutakollaps. Vi så det under krigen. Gull er ekte. Du plukker det opp fra bakken, holder i hånden og kan legge i lommen. Gull og prostitusjon står like ekte som death & taxes. Alt annet er kun derivat. Dette vet Asiatiske banker natterstid når de vurderer påfølgende dags sentiment i forhold til verdens fortsatt største forbrukermarked i USA. Hvor da sentimentet legger premisser og treffer. Som regel.
Redigert 23.03.2018 kl 17:26 Du må logge inn for å svare
Durham
23.03.2018 kl 17:52 10300

- akkurat nå - SPX igjen under fibb punktet for andre gang i kveld. Faller nå gullprisen smadres markedet. Blir en spennende helg. Mentaliteten virker til å være at det ikke blir noen handelskrig. EU er jo berget. Tilsynelatende. Norge ja vel men er så lite. Vi for se da. Kan jo stemme. Men forskjellen mellom de positive EW og annen av analytikere og de negative for kommende perioder møter virkeligheten i skilnaden ved de dager vi går nå inn i. Herifra til sommeren vil vel komme til å avgjøre om bullmarkedet har toppet eller om bare 3 av 5 er inne eller 3 av 5 til og med mindre skala. Altså at da i tilfellet markedet fortsetter til året 2034. Men om sistnevnte er det som treffer virkeligheten så kan ikke gullet toppe ut i 2020/2021. Hvor den mekanismen som forteller at det blir tilfellet har scoret innertiere hele veien siden konstruksjonens opprinnelse. Så avgjørelsene til hvilken markedsanalyse som blir treffende kommer nå.
Redigert 23.03.2018 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
Durham
23.03.2018 kl 20:22 10268

Vet det er tidlig men SPX kollapser under fibben á 61,8%. Endes kvelden i nærheten blir 2500 første i sikte med der etter 2425 under normal EW typisk føring. Skulle Statene havne under, og særlig i progressive utforming i tung handel er mye avgjort til hvilken modus markedet sikter inn kommende år. Dvs nå i første omgang at den aller mest optimistisk analyse nøytraliseres ved tydelig SPX avslutning under 2648. Havner indeksen under 2400 tales mye for at bullmarkedet toppet ut der det da blir for dypt for en EW bølge 4 i feb 2016 sammenheng.
Redigert 23.03.2018 kl 20:24 Du må logge inn for å svare
omans
23.03.2018 kl 20:57 10236

Tok imot på 200ma spx 2585.
Støttes mulig her etter en ABC korreksjon der.
Oljepris rundt 70.50 nå og STL omsettes for over 181 i us nå,
meste er trolig tatt ut av nedside, tatt i betrakting vekst i indikatorer.
Redigert 23.03.2018 kl 20:57 Du må logge inn for å svare
Durham
23.03.2018 kl 21:13 10226

Ok. Så da har vi følgende faktiske forhold. USA ender 2.51 pluss 2,10 under givende minus 4,5 hvor dog Oslo endte opp 0,66. Om ikke Kinas president finner på tidenes løsning står Oslo i fare for å krasje 5 prosent kommende mandag, Om verden står så enkel. Man kan jo legge håp som skrevet i Asia natt til mandag men.
Durham
23.03.2018 kl 21:23 10231

http://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjonsindikator har mye å gå på til nedsiden.

Tillitsindesken står med ferdig konstruert T konstruksjon. Times up.

Graf 02 gav rødt flagg. Står nå utløst.

Essensielt:

Faller nå gullprisen fra toppen gis ekstra vekt på Asia kommende mandag hvor vi da har det gående. Treffer dette virkeligheten ligger en betydningsfull markedstopp inne hvor 702 OSEBX ligger som konsekvens av forhastet opphenting fra punktet samt toppformasjonen alene.

Mistanke om at der gullprisen strakk seg over 1340 styrende oljeprisen ditto står strikken utstrukket hvor posensialet for kommende forsering av 1301 står økt i sannsynlighet.
Redigert 23.03.2018 kl 21:28 Du må logge inn for å svare
Durham
24.03.2018 kl 16:33 10089

Bare for å kommentere stemningen USA så langt fredag/lørdag. Bedre forvaltere, analytikere og meglere forteller de ikke forstår de tekniske anfall markedet gjennomgår. Det slenges kommentarer om finanssektoren og aksjer som faller 10% uten at noen bank har gått overende, CDS som blåser ut eller fundingsproblemer. De ser på bedrifter hvor inntjeningen stiger, lønninger stiger hvor likevel firmaer faller så mye som 25 prosent fra toppen. I dette står jeg som alltid overrasket at så mange svikter ved krustningspunkter og stadig bekrefter de ikke ser de store omveltninger komme. Å løpe etter de faktiske forhold isrendenfor beregne i forløpet. Som å høre skuddet gå isteden for å holde potensielle skyttere i oppsikt. Ene fører da større konsekvenser enn det andre. Og da ender man på samme nivå som enhver som skriver forum opp og forum ned nå verden over at bunnen er nok inne - Og mange selskaper tjener jo penger. Men når man ikke så toppen komme hvordan se bunnen inne? Og når selskapet ligger nede 25%. Holder du ikke i feil spak da? Naturens lover dikterer flertallet må løpe i pågående trend for at trenden skal knekke. Sto sant før og etter 1850, 1929, 2000, 2007 og fortsatt nå.
Redigert 24.03.2018 kl 16:37 Du må logge inn for å svare
Durham
25.03.2018 kl 01:18 10046

OSEBX:

Fra toppen - om 1, 2 EW er inne hvor EW 3 nå står igangsatt ligger under 630 børspoeng om treffende 3,5 x lengden av EW 1 fra 2. Beregner man 3 av 3 av 3 fra siste dobbeltopp av høyre skulder kommer man til 720. 3 av 3 som regel med størst løpetid. Beregner man 5 % fall fra 800 lander man på 760 med 10% til 720 og vel 702 med fall over 12. Der ligger vist det matematiske spillerom. Om ikke Kina vifter med flagg alt annet enn rødt kommende timer.
Redigert 25.03.2018 kl 01:20 Du må logge inn for å svare
Durham
26.03.2018 kl 22:36 9824

Vel. Som alltid best å forholde seg til de faktiske forhold.

Gullprisen ledet de Amerikanske prisindekser. Kobber og olje ikke overbevist.

http://stockcharts.com/public/1172710

Tillitsindeksen: Times up.

Graf 01: Gaps heaven om det er intensjonen. Helt opp til 2850. Tok tilbake hele fredag og inn i torsdag. Dog, not engulfing. Kan fortsatt være EW 1, 2 og igangsatt 3 hvor siste dager gir 1, og nå 2 av EW 3 hvor 3 av 3 alltid står som sterkest i trendretningen.

Graf 02: definasjon på rødt flag?

Graf 03: samtlige 3 ser ut som a,b,c etter 5 fra toppen.

Graf 05: lettest i verden å telle 5 av 5 av 5 her. Kan dog fortsatt være 5 av 5 av 3 opp fra feb 16.

Graf 06: A/D linjen gir positiv divergens.

Essensielt:

Signaler fra markedselementer uenig med hverandre. Vibrasjoner ved grensen?
Durham
28.03.2018 kl 12:21 9694

Overblikk intradag før Påske forteller hovedindeksen gjør siste forsøk på å forlate den dalende sentiment og stikke over 800. Om gullprisen dog fortsetter ferden igjen under 1340, særlig nå etter utvidet strekksforsøk langt over, vil smellet til nedsiden kunne være betydelig.
Durham
06.04.2018 kl 10:34 9582

Gulvet under oss forsterkes så lenge man ikke bryter ned og igjennom hvor om det først går hull i gulvet det blir med et brak. I dette finnes det argumenter som gir tetting av SPX ved 2850 innenfor få dager med høyde 16-21 april før krasj. I så tilfellet har vi sett før hvor høyre skulder later til å overleve men så komme ned igjennom halslinjen i et langt utstrukket ut av ledd tilfelle. Det finnes også de argumenter som forteller om topper i kommende juni med da samme bevegelsestrinn, og den av hvor en eventuell bølge 4 fra feb 16 står ferdiggjort med markedet nå søke de etter 5. Men så har vi det av graf som gir høyden som nettopp var hvor 2425 SPX nå står insikte, om om støtten holder det kommer et siste 5 av 5 hvor om ikke, 5 alt står inne hvor man kan lete etter 1500, 1450, 1350 1100, 1000 osv i det som da blir.

Ved hjelp har man gullprisen som verdensledende sentimentsindikator. Og båndet til markedet er siste sager lang. Hvor press mot 1350 i høyden gav lang bue til et bredere marked i hopp men hvor gullprisens fall fra høyden, igjen, dro hardt og ned der negativ divergens på hovedindekser sto svært reelt. Og jammen sant står gullprisen ved 1325 igjen. I dette finnes flere ledende indikatorer. Men ingen skinner så sterkt.
Durham
06.04.2018 kl 21:15 9527

https://www.zerohedge.com/news/2018-04-06/we-may-take-hit-trump-warns-investors-prepare-pain-market


Donald Trump skal visst ha sagt på lokalradio: "We May Take A Hit": Trump Warns Investors To Prepare For "Pain" In The Market -

Gullprisen virker frossent.
2,588 et veiskille SPX.
Redigert 06.04.2018 kl 21:19 Du må logge inn for å svare
omans
06.04.2018 kl 22:09 9503

Ja, noen må være sjef for de dårlige tidene også.
Godt du tar på deg oppgaven og bærer skylapper.
Durham
07.04.2018 kl 01:32 9446

Jeg tar imot din skrikende frustrasjon omans hvor vi nå alle vet du står feilplassert. Det forhindrer dog ikke de faktiske forhold: at den Amerikanske President gikk på radio og uttalte ordene utgitt over - og forandrer heller ikke de faktiske forhold at analysen treffer markedet hvor 2,588 bærer teknisk vekt ved SPX der dagens lavpunkt ble 2,586,27 og hvor indeksen nå hvertfall i første omgang reagerte ifra. Dvs omans at akkumulasjonen av samtlige handlende ved de viktigeste selskaper i USA idag sto enig og verifiserte viktigheten av prispunktet. omans. Og der du sto blind til tilfellet står du i mindretall omans, om du handlet ved Statene eller, brukte eller hadde muligheten til å utnytte de tekniske vektede verdier ved indeksen, om du ikke dro kjennskap til eller brukte tiltrekningen av verdien og prispunkt , eller av hva annnet relatert som grunnlag til hvorfor du manglet den tekniske kompetansen til å treffe markedet denne fredag.

Det andre faktiske forhold ser man omans ved at gullhandelen gav svært lite bevegelse og satt seg selv ute av spill i forhold til volatiliteten ved dagens US oscillasjon. Så skulle du inneha andre frustrasjoner ved nye tilkommende analysefeil omans vet du bare å komme å legge det her hos undertegnede. Så kan vi skrive om det.
Redigert 07.04.2018 kl 01:37 Du må logge inn for å svare
omans
07.04.2018 kl 10:33 9384

En har MA nivåene som foreløpig holder. Ikke så nødvendig å pakke dette inn i masse innviklet snakk :-)
200MA på 2593.. Om det går litt under dette og stiger over igjen, spiller det nok ingen rolle om den var nede på 2580 eller 2588.
Så har du 50MA weekly på ca 2565. Og den holdt for uken.
I tillegg kan det dannes seg en liten OHS på sp500 og dj, men må se den an for kommende uke.
Redigert 07.04.2018 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
finx
08.04.2018 kl 00:17 9279

Den som ikke har fått med seg at børsen er i en korreksjon og etter flere år med bare oppover er det bare å selle å vente til ting har komet ned en god del.
Skulle jo tro at alle er ruset. Usa faller 3% og Oslo går i + da er det noe galt. Trenger en god gammel smell her nå.
omans
08.04.2018 kl 08:51 9219

Det er enkel tankegang.
Børsen består av selskaper.
Selskaper består bl.a. av aksjer.
Aksjer blir bl.a priset etter inntjening og overskudd, samt forventninger og annen spekulasjon.
In the end of the day, det gjelder earnings.
Aktørene på børsen blir ofte styrt av følelser, og det psykologiske spillet er det ikke alle som takler vedr kjøp, salg og hold av aksjer.
En hundeeier med sin hund vil alltid finne sammen, selv om hunden kan virre rundt og ta litt turer på egenhånd. Det samme vedr selskapet og underliggende aksje.
Durham
05.05.2018 kl 09:04 8900

Yes - når man blir borte en stund.

Bitcoin - man kan argumentere EW bølge 1 inne. Flere vil argumentere bølge 2 inne. Men sannsynligheter peker eventuell bølge 2 til 3,500-4000 før bølge 3 da eventuelt peker til 500,000 US dollar per BTC. Dvs, at fra 9,000 ca nå kan BTC fortsette retning 15,000 før nytt kraftigere fall mot bølge 2 avslutningen. Alternativt er toppen inne med neste stopp under 1,000 US.

OSEBX:

Tok livet av HS formasjonen som direkte matematisk gav 720 børspoeng. S.t.o noe høyt. Rsi ditto ved 65 aktig men hvor det er rom for mer. Tilsvar til USA fredag å forvente både fra Asia som Europa mandag.

http://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01 viser SPX ofte møte ved midtre trendlinje. Tross bedre dag fredag stanset det opp før linja der ledende sentiment holdt igjen. Ledende sentiment ved gullprisen har oscillert i trend av 1340/25/13/01 hvor man opplevde metallet holde godt igjen ved 1313 tross SPXs brytning til oppsiden. Noe som gir negativ divergens, men hvor man ser metallet avslutte rett over ved 1315. For at indeksen skal punktere midtre trend med god samvitighet må sentimentet stå ved hvor om så skjer det ligger an til en uke her oppe i høyden. Skulle gullprisen dog stupe under 1301 vil SPX kunne falle brått der etter. Siste oscillering mellom 1313 og 1301 forsterker sannsynligheten at siste måneders priskonsolidering ender til nedsiden, noe som skulle støtte tidligere analyser hvor gullrpisen fortsetter å lede det bredere markedet nedom. Husk ned div siden året 2011.

Det finnes argumenter for at en EW 4 er inne hvor man forventer bølge 5 der etter. Sannsynlighetene er dog fortsatt tilstede for at bølge 4 ligger nærmere 2,425. Samtidig som faren for at USA har toppet ut i bølge 5 og ikke 3 fra feb 2016 fortsatt lever.


Redigert 05.05.2018 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Durham
14.05.2018 kl 12:22 8728

Questerre:

Kan gi refleksjon av pågående intradagsformasjon. Samme oppbyggende sannsynlighet ved hovendindeksen.

Vi bevitner HS formasjoner ved aksjen ved pris, Rsi som Sto. Begynner dog å bli lang i skulderen. Samtidig opplever vi stigende topper og stigende bunner siden før nyåret. Rsi nå rett over 50 Rsi. Kan gi byks.

Markedet virker igjen å stå ved et krysningspunkt hvor sentiment som alltid har ledelsen. I dette er det verd å merke seg at gullprisen har en refleksjon gående siden mars fra over 1340. Man ser dog refleksjonen vade ut men hvor om formasjonen fortsetter metallet vil sikte inn nærmer utgangspunktet likefullt.

Fundamentalt er det mange faktorer utenom produksjonssannsynligherer gripende selskapet. Skulle dog politikken favne bra nok ligger det enorme verdier bare ved dagens nå igjen noe forhøyet oljepriser. Skulle aksjen oppleve et fundamentalt skifte står kursmål bedre kjent alá 9kr., 10-13 før 15 før 17, 19/21, 27 og 30. 150 var vel bluesky fra når det var - 2005?
Redigert 15.05.2018 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
Durham
15.05.2018 kl 11:26 8677

Refleksjonen kom den ved hovedindeksen. Questerre not so mutch.

http://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: tradisjonell dobelt bearflag.

Gullprisen gav heller ikke byks i refleksjonsmuligheten hvor tiden løper ut. Og igjen finner verdier under 1313. Brytes 1301 dras markedet under.
Durham
15.05.2018 kl 14:02 8653

OSEBX:

Man k a n telle 5 EW bølger opp fra slutten av mars.

Gullprisen fortsetter lenger under 1313 hvor påvirkningen på US futures står påfallende mens oljeprisen fortsetter å holde Oslo til oppsiden. Begge kan ikke ha rett. Nå er det alltid sjans for at gullet snur - som gjort i langtids konsolideringen flere uker igjennom, men sentimentet faller her.
Redigert 15.05.2018 kl 14:04 Du må logge inn for å svare
Durham
15.05.2018 kl 15:30 8643

Warning:

Gullprisen krasjer under 1301 og bryter derved til nedsiden en konsolideringsfase pågående siden desember ifjor. Om man har fulgt disse analyser har man akkumulert en bestemt mening om metallets vektlegging og prising gir direkte sentimentavlesning eller ei. I så fall er det i grunn kun ett treffende råd å gi akkurat ved denne tid:

Run.
Redigert 15.05.2018 kl 15:31 Du må logge inn for å svare
Durham
16.05.2018 kl 09:38 8580


- når det går mer dramatikk i ord enn akkumulert handling. Nå falt USA on que men hvor vi ser effekten på markedet bare sentimentet stiger det bitte. Negativ divergens er dog satt hvor gullprisen søker test av tidligere konsolideringsformasjon under ifra.
Redigert 16.05.2018 kl 09:39 Du må logge inn for å svare
Urquel9
16.05.2018 kl 14:33 8540

Gullprisen ser ut til å ha testet negativt mot 1300. Bør det tømmes og rømmes? OSE er vel eneste som er stengt i morgen....
Durham
16.05.2018 kl 16:55 8517

Signalet i seg selv forteller så. Når vi bruker alt annet ser vi kryssveien som gir EW sannsynligheter for at om eg SPX bare kommer litt høyre så gis et bull case. Gullprisen forteller dog det ikke blir noe av. Hvor andre elementer samler rundt sannsynligheten for 2,600/500/425 SPX i bestefall.

En ting jeg tenker på er 27 april 2010 reflektert til 27 april 2011 hvor toppen kom 29 april, dagen William og Kate giftet seg. Nåtenkende rundt 19 mai - jeg finner ( har ikke letet alt for hardt) i utgangspunktet ingen refleksjoner tilbake rundt den datoen annet enn flash krasjet av 6 mai 2010. Men.
Redigert 24.05.2018 kl 12:12 Du må logge inn for å svare
Durham
24.05.2018 kl 12:02 8280

OSEBX:

The simple stuff:

HS helt på toppen fikk sitt resultat. Større HS søker nå avslutning av høyre skulder. Det kan telles 5 EW fra tidlig april. Tegn til siste dagers fall fant man ved gullprisens fall først under 1313 før brudd på konsolideringen ved 1301. Samtidig som markedet fortsatt til oppsiden hvor negativ divergens til metallet ekspanderte. Igår eller forrigår stoppet dog Oslo opp i opphentingen etter oljens fortsatte byks der hovedindeksen møtte 75 Rsi samt Sto 100. US futures sto fortsatt til oppsiden noe etter men hvor vi fikk innblikk i at Oslo av og til staker ut en likviditetsledelse der ca 62% av noterte står oljerelevant. Sentiment til bruken av det samme, lest best gjennom gullhandel siden 2004, ledet den ledelsen. Enn så lenge. I dette har det vært å lese mange Amerikanske analytikere som siste dager sto svært positiv til markedet men som feilet nå grunnet manglende evner til å telle. Men allikevel hvor noen beregnet på EW alene. Det er dog klart, at om gullprisen skyter opp i byks vil markedet også sa komme etter., men sannsynlighetene ligger heller hvor vi befinner oss ved test underifra nærmere der vi nettopp falt igjennom, hvor i så tilfelle gullprisen står på tampen av dypdykk.
Durham
24.05.2018 kl 12:07 8273

Kjapt om Bitcoin. Ser ut som større støtteområde rett under. Sannsynlig med noe bounce men flere tekniske markedselementer tyder på kommende brudd med dertil harder fall igjen og tilbake til trend. Når den bunnen dog kommer der etter kan være verd å få med seg. Men, det skal mye galt til andre steder før man møter den spontanresponsen sett 2017 nødvendig for at de sterkeste hender kunne konvertere.
Durham
24.05.2018 kl 13:19 8252

OSEBX:

Så den HS knakk da. Kanskje test av bruddsområdet. Maybe not. Matematikken da nåeventuelt gitt.
Durham
24.05.2018 kl 15:17 8216

Vix ligger ved fallende triangel siden < 5 feb med spissmøte vel 11 juni. Bra trangt i formasjonen nå alt. Den stamper mot gulvet nå med derav sannsynlighet for hopp. Metall indekser tester også fallende og ligger enten an til breakout eller prishavari. Gullprisen tester nærmest konsolideringspunktet. Litt spenning i hverdagen.
Durham
24.05.2018 kl 15:57 8205

I det samme sekund faktisk - gull tester 1301 - Trump kansellerer - DnB, som har hatt tekniske problemer hele dagen fikk nå også problemer med mobilversjonen av Infront. Alt i hoppa. Så kan man lure på hva verden er laget av. Sentiment står hvert fall som sterk ingrediens.
Durham
24.05.2018 kl 16:30 8182

Full krise i DnB. Ingen av våre behandlere er tilgjengelige. Ditt androp kobles ned.»
Durham
24.05.2018 kl 22:52 8127

Watch the VIX. Slo opp fra nevnte trendbunn og rett ned mot samme sted. Tranger og trangere trendskvis. Det er en fallende trend med da motsatt reaksjonsmønster når trenden brytes. Som regel.

Gullprisen bykser over 1301 men har problemer å komme ordentlig igjennom. Som vi vet å vite slås grenser ofte noe inn begge veier før den akkumulerte moment slåes motsatt. Skal dog ikke nekte for elastiske reaksjoner hvor vi ser 1313 på programmet etc, etc men analyser siden 2010 forteller om 700 tallet før 6k-12k-eventuelt 20k ved kommende valutakollaps.

SPX føk oppad sammen med ledende sentiment (gull). Gratulerer de som solgte shorten rett før DnB krasja.

Essensielt:

Tør påstå at sannsynligheter som det er akkurat nå bygger opp til at Europa igangsetter kommende handelsdag til oppsiden. Om VIX bryter ut er det for sent å ha brukt den markedsoppsiden til beste short. Blir da litt spennende om Asia går med på notene eller kaster kortene etter VIX sin trendspissing, eller om gullprisen faller ut markedet står sjanseløs.
Durham
24.05.2018 kl 22:56 8120

- og hold øye med Summits angående Nord Korea. De siste var i 2000 før 2007 og skulle nå igjen 2018.
Durham
24.05.2018 kl 23:01 8112

- og husk 29 april 2011 da Kate og Will giftet seg. En teknisk beregnet reaksjon fra toppen 27 april 2010 til 27 april 2011. Enn så lenge kan undertegnede melke dette til også å gjelde D & D av Sussex, til langt inn i kommende stående historiebøker. 19 mai der altså. Till tross for at toppen for perioden faktisk kom januar sist. Men så blir de heller ikke konge men favner verdensinteresse likefullt verifisert. Og derved den fundamentale verdien som falt inn det tekniske spor.
Redigert 24.05.2018 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
Durham
25.05.2018 kl 11:34 8030

Oslo står og stamper. Vet den skal opp men vil ikke for da er det rett ned igjen. Imellomtiden bygges cumulonimbus hele morningen.

Fortsetter refleksjonen ved toppområdet kommer en liten klatringsepisode. Når 5 EW bølger gav toppen står vi sannsynlig ved en A,B,C formasjon nå. B vil da eventuelt reflektere toppformasjonen videre før Charlie slenger indeksen godt under 865.

Men så er det det da. Oljeprisen synker men hvor Oslo holder i der ledende sentiment (gullprisen) jo gjør det. Men faller sentimentet og under 1301 ferdig testet tar Alpha hele HS’n i et jafs. Og der sitter vi i skyen.
Redigert 25.05.2018 kl 11:39 Du må logge inn for å svare