The top or A top?


https://www.elliottwavetrader.net/images/charts/201803/full-b73bcd1f33883bccf161ecd0e04b5240c93427be.png

Elliott Wave hensyntatt fibonacci gir 61,8 muligheten ved 2628,06. Her tidssatt til kommende mandag men hvor det virker særlig grunt og sent ved dagens markedsatmosphære og teknisk innstilling. Der etter 2500 tidlig april før 2425 som beregnet bunnslag for perioden. Disse EW beregninger står dog ved den aller mest positiv tolkning av markedssituasjonen hvor bullmarkedet fortsetter langt ut til året 2034 før det hele topper ut. Der denne ikke samstemmer med egne tidligere analyser, ei heller av gullprisrefleksjonen av 1980-2000-2020, legger jeg ikke de største sannsynligheter her i det lange løp. Men siden matematikeren står reell, der fabinacci kommer kun av faktiske forhold, er det verd å stå bevist overfor.

http://danericselliottwaves.blogspot.no/?m=1

Linken over forteller bullmarkedet står toppet ut hvor EW 3 står i ferd med å sende markedet nedom mest vanlig i størrelsesorden 3,5 ganger størrelsen av bølge 1. Noe som knuser øverste link fullstendig. Og hvor bølger 4 og 5 der etter da sannsynligvis bare utgjør EW bølge 1 i større skala hvor den formasjonen heller ikke blir størst.

http://stockcharts.com/public/1172710

Over ser vi tillisindeksen ferdig reflektert i stående T konstruksjon hvor også volumoscilasjonsindikatoren har mye å falle. Graf 02 gir tydelig rødt flagg hvor om vi følger basistegler á EW det står uproblematisk å finne 2100 SPX ved en eventuell EW 3 fra toppen.

OSEBX

Mye tyder på at halslinjen ved stående HS formasjon blir idag smadret ved åpning. Øverste SPX graf gir støtte til der etter test av halslinjen OSEBX under ifra før eventuell videre fall. USA igår, Asia i natt og US futter nå forteller dog nei. 720 forteller matematikken når halslinjen ryker. Selv hatt rett over 702 langt og lenge grunnet tidligere uferdige tekniske forhold. Om dog EW 3 er satt i spill kommer vi knapt til å huske punktet på veien ned.

I samme teknisk rom som gullprisen, om metallet ender den stadige trendsettingen til nedsiden som analysert, driver oljeprisen å søke toppformasjonen før skarpere fall. Skulle dette alt falle inn i symfoni med de same fallende mørkere fundamentale forhold som omsvermer markedet ligger HS formasjonen som en grei avslutning av bullmarkedets 9 årige løp. Teknisk avgjørende er det om vi nå har toppet ut i bølge 3 opp fra februar 2016 bunnen, eller om dette faktisk nå står som bølge 5.Redigert 23.03.2018 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
Durham
27.10.2018 kl 15:47 3186

Spørsmålet ved tråden er om dette er kun en top eller selve toppen av bullmarkedet fra slutten av 2008/begynnelsen av 2009.

I fortsettelsen ligger det sannsynligheter for at det snarlig nok settes inn en mildertidig bunn hvor markedet rallierer opp ifra. I ledersettet finner vi gullprisen som søker avlsutningen av pågående Elliott Wave 2. Analytikere som blinkset på fallet sist vil anrope at bunnen er inne. Skulle et rally likefullt utebli, etter mulig negativ start påkommende uke, kan markedet falle over seg selv der den ikke rekker å sette opp flere advarsler om at oppgangen siden resesjonsbunnen sist er faktisk over.

SPX har kommet nært nok 2600 til å finne bunnområde og støtter derved flere oversolgte indikatorer. Fortsetter dog fallet godt under uten først rally i fra kan det være depresjonsinngangen hvor markedet gir etter.

OSEBX gav dobbeltopp av september og oktober etter falsk positivt trend Rsi. Fra toppen 25.09 kan vi telle 5 EW ned til 11.10. Fra toppen 16.10 kan vi telle 5 EW ned til 26.10. Det var dog så svært kort EW3 større skala fra toppen. Sto står dog i null med Rsi liggend ei positiv divergens fra 23.10 til 26.10 i forhold til prisindeks. Det antydes da løft som det står etter fredag. Men, når fallet akksellererer vil ikke HS formasjonensbegrensede matematikk kunne stå støtte til et 10 årige bullmarked som da-eventuelt kiler over.
Durham
28.10.2018 kl 17:35 3083

Siste tanker for helgen.

Fra toppen har markedet falt i det som nå er en positiv kile. Samtidig som det står oppbygget flere positive divergens. Dvs at historisk sannsynlighet ligger ved at utgangen av Kilen ligger til oppsiden. Kilen har dog formasjon som ikke utsletter seg selv før nærmere slutten av november. Vi har dog erfaring at kileformasjonen bryter ut før endeks.

Om man husker før sommeren sto en av T konstruksjoner ved SPX til 9 november. Som vi vet kom toppen noen uker før. Samtidig som tillitsindeksen gikk over sine egne bredder før fall. Samtidig har jeg funnet det indikert at det ligger skarpere fallpotensial fra den samme tid av slutten av november.

Essensielt:

Markedet har entrer volatilitet av stor klasse med potensial til verdensklasse. Husk rytmen fra 1800 med depresjon hvert 80/90 år, resesjon hvert 40 år og større korreksjoner hvert 20. Når vi nærmer slutten av november stå våken til volum, moment, divergens og bredde i markedet. Rsi og Sto vet vi alt om. Kortsiktig (dager/uker) økes sannsynlighet for rally (altså stigende korreksjon etter nå sannsynlig trendskifte), men hvor i det lengre løp sannsynligheter står enda tettere inn mot tidlgere analyser. Ved oppgang kan man håpe på euforia, nok til å skape reell trygghet i flertallet. Det skulle ikke være så vanskelig med tanke på bare noen få dager siden. Short it. I verstefall faller nå markedet over seg selv hvor nærtekniske forhold blir knust. Husk flertallet sto i samme uvitende forstand 1987, alle resesjoner før/etter 1850, 1929, 2000, 2007 etc, etc. Generasjoners muligheter som det var.
Redigert 28.10.2018 kl 17:47 Du må logge inn for å svare
Durham
01.11.2018 kl 23:31 2733

Gullprisen søker mot avslutningen av EW2. Man kunne tidligere være nokså sikker på test under ifra mot tidligere konsolideringsområde ved 1300 men, sannsynligheter falt for at metallet når helt frem.

Oljeprisen sitter fanget i det tekniske spor gitt av 2007 og 2011 hvor banen til dens ledende sentimentsindikator, som den følger, også virker satt.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: fibonnaci forteller sannsynligheter rett over fallende midtre trendlinje. Mind that gap. Blir trolig knapt lagt merke til på veien ned igjen.

Essensielt:

Markedet reagerte som springbrett fra bunnen så langt der positiv divergens sto spredt over markedsplassen med akkumulerte sannsynligheter. Volatiliteten forteller dog om fortsatt nervøsitet hvor man gjerne skulle sett euforia gripe om før gullet snur om.
Durham
03.11.2018 kl 20:00 2530

http://danericselliottwaves.blogspot.com/?m=1

Linken over prosjekterer også 61.8% fibonnaci over trendlinje ved analysen over. Tidsmessig ser vi også her gripe slutten av november/begynnelsen desember. Ser også sannsynligheter ved EURUSD lande ved 20-25 nov til en høyde før fall retning sommeren 2019. Derved at den Amerikanske dollar faller til slutten av november og når toppen sommeren (30 juni?) 2019.

DAX 10250/10000 - det forteller HS formasjonen fra begynnelsen av 2017. Sannsynligheter for test mot halslinjen under ifra frem til nærmere slutten av måneden.

Gullprisen ligger vel an til egen HS formasjon fra også begynnelsen av 2017 med tidligere analysert mål av 700 dollar per ounce, men hvor det også erkjennes muligheten for 400. 650-750 1 juli 2019 dukker opp ved rene Elliott Wave konstruksjoner.

Større børs gir også indikasjoner.
DJIA faller mer enn 8 prosent intra måned for å stenge mer enn 4 prosent lavere 1 måned etter å ha satt multiår høyde. Det har med svært få unntak skjedd rett før større markedsfall hvor det har skjedd 4 ganger svært tett på i dobbelindikasjon de siste 100 år - 1929, rett før fallet av 1938, i opphentingen før fallet fra 2000 og nå.

Det finnes også argumenter for at markedet finner frem til slutten av dette året/første par uker ut i januar 2019 før skarpere fall. Om bunnen SPX nå telles som EW1 kan EW2 i bestefall finne seg inni januar. Om DAX bruker en dobbeltopp ved test av halslinjen får man det samme.

Ledende sentiment styrer dog trolig som ellers hvor gullprisen leter sin avslutning av EW 2. EW 3 blir der etter voldsom og drar verdensmarkedet med seg. Ved avslutningen av EW 5 tar det globale marked helomvending og rallierer kraftig etter gullprisens byks, men, hvor det der etter tilkommer punktet hvor metall og marked ellers går hver sin vei hvor gullprisen søker høyden av slutten av året 2020, og markedet ellers søker prisbunnen. Det blir ikke kjedelig.

I dette skulle Bitcoin også stå attraktiv fra samme sted av sommeren kommende år. Om den da fortsatt lever. Minstefall blir rundt halvparten av dagens pris mens tidligere egne analyser gir såvidt under 1000. Det er dog rett å tenke over til hvorfor man skulle analysere over sannsynligheter kommende fra en som ikke står som verdens rikeste mann allerede - men jeg tenker at de som kjøpte 1 millions verdi av Bitcoin 2009-2011 og eventuelt solgt broparten november/desember 2017 går heller svært stille i dørene. Samtidig som undertegnede heller ikke analyserte toppen av markedet 2007 før resesjonen. Men her er greia - undertegnede analyserte bunnen. På dagen. Over helgen før. Og der var det ingen andre påmeldte.

Redigert 03.11.2018 kl 20:31 Du må logge inn for å svare
Durham
13.11.2018 kl 00:12 2212

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Kan komme en voldsom oppside om potensialet ved eventuell OmvendtHS tas ut. Kan tenkes dog den gjøres kort ved negativ test av øverste trendlinje under ifra. Særlig om ikke gapet rett under oss tas ut aller først. Siktes månedsslutt deromkring med indeksen rett ved øverste trendlinje så pass opp.

Gullprisen tester 1200 over ifra. Snur råvaren opp herifra gis klart støtte til OHS.

Essensielt:

Det trengtes ingen oppside for det forstås. Oljeanalysen er visst verd flere titalls milliarder allerede?.
Redigert 13.11.2018 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
Durham
15.11.2018 kl 20:53 2019

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Ser ut til at S&P500 vedkjenner stien den ligger på og gir nå reaksjonen til oppsiden. Gapet tettet, nederste oversolgte trendlinje kontaktet hvor gullprsens EW2 har presidens. Månedslutt eller årslutt tenker jeg.
Durham
19.11.2018 kl 09:58 1889


OSEBX:

Der analysen enn så lenge treffer markedet virker test av 900 børspoeng svært sannsynlig fortsetter indeksen retning månedsslutt. 920 som minstemann om årsslutt kommer i spill.
Durham
19.11.2018 kl 10:28 1868


- om man har mulighet å bevitne det live - utrolig hvordan hovedindeksen følger ledende sentiment ved gullprisens bevegelser ikke sant.
Durham
19.11.2018 kl 21:15 1814


- man må jo le - er som å følge han Britiske rallykommentator som analyserer situasjonenens sannsynligheter fortløpende rett før det stikk motsatte.

Gullprisen gjorde noen mindre byks der sannsynligheter lå til rette hvor oljeprisen at etter følger. For se da om hovedindekser USA tar til samme sti eller forblir nede med trusel om regimskifte. I bestefall konstrueres høyre skulder noen uker til. I verstefall knekkes den her og nå.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Kan være en siste verifisering av Gaps fylt og enda kontakt nærmere nederste trendlinje. Men brister det så brister det. OMHS vil dog, om halsen tas ut til oppsiden, gi den euforia man helst skulle sett før det motsatte.

Graf 03: Ledende sentiment i prisingen av gull - blir interesant om metallet fortsatt har regimet nå og derved plukker opp også indekser.
Redigert 19.11.2018 kl 21:18 Du må logge inn for å svare
Durham
20.11.2018 kl 13:43 1729

Kritisk - halslinjen brytes - 785 børspoeng kan lande raskt.
Durham
20.11.2018 kl 15:08 1694


- there she blows.
Durham
20.11.2018 kl 16:08 1656


- da er det å glemme månedsslutt og årsslutt. It’s á happening right now. It’s official.
Durham
20.11.2018 kl 23:17 1584

"Apple’s stock tumble makes it unanimous — the FAANG bull market has ended" står å lese ved Marketwatch.com. Der FAANG har stått ledende sist måneder i oppgangen som var gis argument at dette var The Top. Ellers ser man første kull av norske analyrikkere fortelle det brenner rundt. Tilkommer nok flere skal man se.

Om dette var The Top går fortellingen thus: Siden 1800 har T teori bevist matematiske depresjoner hvert 80/90 år, resesjoner hvert 40 år og større korreksjoner hvert 20 år. Etter 200 år fikk vi da 2 tette tekniske resesjoner i 2000/2007 med opphenting i likviditetspakker i forsøk å løpe ifra frem til og med 2018. Ledende sentiment i gullprisen gav negativ divergens til det globale marked ellers først siden 2008 før 2011 hvor oljeprisen påvirkes tydelig og hvor fallbunnen 2016 etter stupet 2014 fortsatt å støtte gullprisens T konstruksjon av 1980-2000-2020. Og der analysen enn så lenge treffer markedet gjenstår gullprisens siste kollaps i fortsatt ledelse av likviditetsmarked, samt råvarer, før det motsatte inntreffer sannsynligvis kommende år før markedet søker bunnen sent 2020 og gullprisen ekstremhøyden samme tid. Blir det feil får undertegnede sikkert høre om det. Mens jammen så stille det er nå :)
Durham
24.11.2018 kl 01:53 1448

Tråden er lang nok. Avsluttes fra min side. Rekker ikke totalsvaret før langt lenger ned 1450/1350 SPX. Argumenter begge veier finnes. Det som dog står sikkert og verifisert treffende virkeligheten er at norske analytikere så andre veien hvor oljeprisens bevegelser gikk dem samtlige hus forbi. Som så skjedde 2007, 2011, 14 etc, etc. Og når det er mest nærliggende hvorfor/ledes/dan skulle de kunne se inngang til større korreksjon/resesjon/depresjon? No way - det kan de ikke og gjorde det heller ikke.

I dette er det et par elementer å stå våken til:

Gullprisen har danet 5 EW tellinger fra den analyserte toppen av 2011. Deretter gitt det typiske a,b,c hvor vi har falt fra i EW1 mindre skala før siste oppgang i EW2 like minde skala nå. Om ikke komplett retrace i T konstruksjon fra 1 november så nærmer det seg. Det gir eventuell EW3. Når bølgen setter inn drar den med seg oljeprisen samt det brede likviditetsmarked. De oljeprisbevegelser og likviditetsfall fra toppen så langt er kommet av gullprisens tidligere sentimentsfall. Når metallet faller i EW 3 av 3 tenker undertegnede vi da endelig får effekten av den negative divergensen siden 2011. I sin helhet. Skal depresjon slå til blir det dog langt verre når etter markedet følger ledende sentiment opp fra bunnen fra sommeren neste år. Når gull og likviditet ellers går hver sin vei.

Hovedindeksen tegner for tiden enkle tekniske forestillinger hvor hvert steg tydeliggjør stien. Skulle 785 nå komme i spill gitt av brutt halslinje tilkommer reaksjoner til oppsiden innenfor konstruksjonsrefleksjoner fra sist på veien opp mot toppen. Faller indeksen igjen og under da halslinjen til enda større HS formasjon tilkommer 610 børspoeng. I tidlgere analyse tilkom det vel beskrivelse av alt over bunnen 2016 som overpriset hvor den store analysen beskriver alt over toppen 2007, med henblikk på alt over QE2 á 26 august 2010 som kun likviditetspakkedrevet. Det er kanskje en lang vei fra dagens sti, men om en depresjon, eller det som da blir tidenes depresjon konmer i spill, får vi det ikke verifisert før 1350 SPX hvor folks vil fortsatt argumentere annerledes så lenge fallet holdes innenfor den ekspanderende megafonen fra 2000. Dvs stigende topper og stigende bunn frem til i dag. Og da hvor det blir litt av et skue er det fortsatt på oversiden av tråden fra året 1800 hvor man ikke slår bunn før prishyllen USA av 1974.