PEN - Hibiscus og Dussafu, ny pipeline Nigeria og Q2


Starter en ny tråd, da den andre om Hibiscus ble lang å søke, samt det er mye mer enn denne brønnen som er ongoing.

Synes oppriktig talt at aksjen har fått vel mye juling i det siste på relativt lavt volum. Slikt skjer når folk stort sett sitter i ro. Men hvorfor sitter investorene med arma i kors? Trolig fordi disse og aksjonærene vet, om bare olja ikke krakker, så har Panoro flere kort i ermet å spille ut fremover.

P.t. gjelder det spud og boring av en strategisk viktig brønn på Dussafu, nemlig Hibiscus. Suksess her kan nedføre løft på flere NOK i aksjekursen.

Før Q2, 22. august gjenstår 8 børsdager. Noe av årsaken til tørken i aksjen tror jeg skyldes at det har blitt lite news og update i det siste. Derfor vil Q2 i seg selv være klargjørende.

For Tunisia forventer jeg update av boring ny brønn (Salloum) og feed-back om produksjonen har økt i prosent. Tidligere meldt av PEN, men markedet vet ikke status eller omfang.

For Gabon og Tullows 10% er det i alle fall tydelig at Tullow tar Dussafu med i sine videre planer, ettersom Ruche spesifiseres som en strong provider og Ruche er meldt avmerket på Tullows kart. Vil anta at BWO/BWE står hardt på krava og det er nivået på kompensasjon eller annet formelt som er gjenstående. Selskapet (PEN) ville i en tilbakemelding i denne uke ikke si mer om progress annet enn at Tullow kaller/omtaler Dussafu som Ruche og det fremdeles er Tullows intensjon å bli med i JV.

Hva så med Aje og Nigeria?

Det ser da ut til at partene går videre med pipeline (WAGP) til Marokko. Det er her snakk om å forlenge WAGP (bl.a. dedisert Aje gass) helt fra Nigeria i sør til Marokko i nord. Prosjektet drives tydeligvis videre, men om det blir tatt en investeringsbeslutniing, gjenstår å se. Fra tidligere har PEN opplyst at gass fra Aje kan gå som export via WAGP som ligger like ved Aje og/eller til innenlandsk forbruk Lagos. Det nye er at gitt denne planlagte pipeline fra Nigeria til Marokko virkelig blir realisert, slik det legges opp til, vil dette utvilsomt favorisere Aje gassen. Lar seg enkelt og kostnadseffektivt tilknyttes. Legg også merke til hva som sies at deepwater gass må på bordet i denne forbindelse.

Det er liksom noe som nå tyder på at det begynner å dra seg til med Aje. Enten ifm. ADME og sjeiken inkl. liquidation EER, ferdisgstilte studier for olja, Aje JV har trolig kommet videre vedr. bruk av FPSO og nå gass i pipeline helt fra Nigeria via forlengelse av WAGP til Marokko.

Som også Fluefiskeren har vært inne på, husk på at ressursene/reservene er vesentlig større for Aje p.t. enn for Dussafu. Det gjelder om å få synliggjort verdiene på Aje.

NNPC rallies IOCs for Nigeria-Morocco gas pipeline investment

August 8, 2019

https://www.newtelegraphng.com/2019/08/nnpc-rallies-iocs-for-nigeria-morocco-gas-pipeline-investment/

Jeg har tidligere forfektet et syn om at for Panoro fremstår 2019 som boringens år både for selskapets Gabon og Tunisia assets. Mye tyder nå på at ditto vil gjelde for Aje også. Dvs. ikke nødvendigvis boring, men realisering og planlegging for boring/ utbygging av Aje. Blir pipeline fra Nigeria til Marokko virkelig realisert, vil dette være en game changer for gassen på Aje. Men er ikke nødvendig isolert sett for en videre utbygging. For da går Aje JV videre med planlegging som tidligere skissert og meldt.
Redigert 10.08.2019 kl 10:57 Du må logge inn for å svare

Atter et eksempel på at den ultimate maktfaktoren og pådriver i oljeprisen er Trump. Riktignok trenger Trump nå en stor og reell geopolitisk seier, som kan sette Europas engasjement vs. Iran i et lakonisk lys. Derfor skal det bli interessant å se om JMMC i morgen inntar en passiv eller mer aktiv rolle. Uansett, lagertrekkene biter og vil trolig medføre høyere oljepris basert på dette faktum isolert sett og fremover mot årets slutt. Men det er utallige faktorer som samlet sett utgjør oljeprisen.

Har veldig liten tro på at Trump bytter bort sanksjonene mot Iran for å få Iran til å stille ved forhandlingsbordet. Det er rett og slett ikke Trump strategi. Hva som imidlertid er hans agenda og strategi er å tøyle oljeprisen og skaffe billig bensin til USAs bilister, samt sørge for at oljeprisen holder seg lav slik at han selv kan gjennomføre handels- og finansielle grep, som er beroende på lav oljepris. Trump vet at han må holde seg på matten vs. saudiene og israelerne. Da løftes ikke sanksjonene mot Iran sånn over natten. Typisk trump utspill og markedet lar seg rive med. Play it again Sam!

Idar1
11.09.2019 kl 22:23 3207

Dette er umåtelig spennende. Men det er litt merkelig at de har boret brønnen på en tredjedel av estimert tid, kan det være noe vi ikke har fått med oss?
PetterX
11.09.2019 kl 23:04 3145

Hva mener du? Sidesteget er ikke ferdig.
PetterX
12.09.2019 kl 07:58 3019

På Paretokonferansen onsdag viste Arnet frem grafer som antyder at BW Energy over tid kan komme opp i en produksjon på rundt 50.000 fat per dag i Gabon.

https://e24.no/energi/i/RR89g2/avventer-boersnotering-av-bw-energy-har-det-ikke-travelt

ADM Energy har nå aggregert kapital med £1.3mill. I en podcast nylig nevnte CEO at selskapet så for seg 1-2 nye assets i Afrika. Gabon ble først nevnt i den sammenheng. Mitt bet, onshore Gabon.

Denne vekststrategien og nær forestående hendelse betyr ikke at ADME gir opp Aje, men opplyser at det arbeides videre med utbygging av gassen. Har veldig liten tro på at Andy & Co. med nye investorer, som nylig har spyttet inn nye penger, gjør dette basert på asset(s) man i dag ikke har skaffet seg eller vet omfanget av. Dvs. Aje ligger fast. Den nye CEO-en fra eks EER har godt kontaktnett og erfaring fra Nigeria. Derfor vil det være naturlig å anta at han forsøker karre til seg EERs andel eller på annet vis disponere, opplyst av EER er under liquidation. Likefullt gjelder at vår CEO (John) har sine ord i behold når hans mantra om restrukturering av partnerskapet gjentas - dvs. noen ut og noen inn - og fremdeles gjelder.

At sjeiken fikk bråhast med å forlate ADME og selge seg ut, fremstår fremdeles som et mysterium. To åpenbare scenarioer synes være årsaken: Enten så var sjeiken uenig i veivalget og den/de assets som ADME nå har under lupen i en M&A setting, eller så fikk han ikke viljen sin med Aje. Sistnevnte asset var det eneste sjeiken kunne vite noe konkret om i detalj, uten å selv ha erfaring og den innsikt slik som CEO i selskapet har.

Aje er vanskelig å tolke. Gitt ADME kjører på med extra asset(s) som ikke primært angår leting og boring, men felt i produksjon eller nærstående, synes vanskelig å innfri i en M&A setting uten å ta høyde for funding eller salg av Aje.

Aje er fremdeles i spill, men at ADME med samlet £1.3 mill skal kunne gjøre så store sprell innen M&A og daglig drift, uten å selge eller ta høyde for funding av Aje synes åpenbart. Det må ligge noe på bordet eller like ved, som markedet ikke per i dag ser omfanget av. Imidlertid kjenner vi til Johns mantra om færre partnere. Og det får duge inntil noe blir meldt om restruktureringen av partnerne.
Redigert 12.09.2019 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Ruter8
12.09.2019 kl 08:55 2888

Arctic ligger også tett på BWO der de har gjort en fin jobb. Limer inn deler av denne fra dagens Arctic der de tar for seg BWO som også har klar relevans til Pen.

BWO: TRIGGERS
1) As I said yday, Hibiscus is larger than the pre-drill company estimate of 12mmbls
2) Our value of Hibiscus is 20mmbls which appears to be conservative

Redigert 12.09.2019 kl 09:09 Du må logge inn for å svare
Alby
12.09.2019 kl 09:13 2829


Det er greit at de har stor tro på Pen, men det sees ikke på kursen.

Tar meg den frihet å svare for Idar1

Han mener jo hovedbrønnen. Den gikk ganske riktig på en tredjedel av stipulert tid. Det kan jo få en til å lure på hvirbidt de gikk ned i Dentale i det hele tatt. Kanskje planene ble endret underveis.

Med en vinglete Trump og noe turbulens i makro, er det særdeles viktig at markedet må kunne stole på OPECs samlede produksjon. Det er hva man har erfart i det siste at enekelte land bryter med avtalt produksjonskutt som delvis må ta skylden for noe tilbakegang. Dersom OPEC og OPEC+ sementerer produksjonen og garanterer denne for en tid fremover, vil trolig markedet belønne dette med en prisoppgang på sikt. Derfor er pågående JMMC møte meget viktig.

Så du intervjuet med ADM Energy sin nye CEO? Et referat fra dette er gjengitt i ADME forumet.

Sier meg fornøyd med pressemeldingen og alle tweets om JMMC møtet. Kanskje markedet spekulerte i ytterligere kutt og at oljeprisen lagger noe av den grunn, men først må alle forholde seg 100% til tidligere kuttavtale. Det er det nå inngått enighet om og kun tiden vil vise. På den annen side kan ikke OPEC tillate slinger i valsen, da undermineres tilliten. Det er estimert at trolig kan 400.000 f/d innskjerpes om alle holdt seg til avtalen. OPEC og OPEC+ har med dette gjort sitt.

G,

De har vel ikke kommet med noe offesielt enda, annet enn at de som et minimum skal opprettholde cuts ut march 2020?

Jeg ser på Trumps Iran flørt som en godt timet tweet for å manupulere frem større cut hos Opec+. Håper på 400-600 ekstra.. De må sette gulvet på 60.
Alby
12.09.2019 kl 16:23 2198


Hvis man skulle sette i gang et tankespill, Pen vil som den gullkalven vi nå ser konturene av kanskje være ganske attraktiv i forhold til å bli kjøpt opp

Hva så.

Dussafu med dertil liggende felter
Tunesia, hvis den slår til som man kanskje forventer.
Aje med alle sine mindre herligheter.
Oppgjør Tullow.

Ut fra de verdier vi nå ser , samt kan vente oss, bør vel en salgskurvene ligge på 50,- som minimum.

Er dette helt på jordet ?

Er nok dette som trekker opp oljeprisen:

Reuters - U.S. STOCKS MOVE HIGHER AFTER REPORT THAT TRUMP ADVISERS ARE CONSIDERING INTERIM DEAL TO DELAY TARIFFS #oatt

Nå har iallefall OPEC og OPEC+ gjort sitt for å øke visibiliteten, så får vi se om Trump tar til vettet.

NOTE: Like etter så dementerer WH gladmeldingen, som nesten var for god til å være sann. Man kan ikke ha det slik i et veletablert samfunn og slikt skaper ikke investor tillit. Trump og media, en herlig suppe!
Redigert 12.09.2019 kl 17:08 Du må logge inn for å svare
Sualc
13.09.2019 kl 08:28 1911

Mener DNO hadde lock-up på aksjene sine i 1 år, dvs. at de ikke kunne handle flere aksjer eller selge...noen som husker noe mer rundt dette?

Konsentrat og legg merke til mulighet for plass i Panoro´s styre. Har DNO en videre agenda, vil den trolig snart bli avklart:

Acquisition of DNO Tunisia AS and Contemplated Private Placement

Publish Date: 28-Jun 16:35

DNO is subscribing for USD 4.15 million (NOK equivalent) in Panoro shares in the Private Placement and include the following terms:

• Shares subscribed by DNO will be subject to a standard lock-up obligation for 6 months
• 1-year standstill agreement where DNO has agreed not to go above a 9.9% shareholding in Panoro
• No Board representation for a 12-month period

https://www.panoroenergy.com/wp-content/themes/Avada/cision/releasesingledetail.html?releaseIdentifier=9387FD76F4C30FD0

Alby
13.09.2019 kl 09:29 1768


Gunnarius

Har du noen kommentarer til hva jeg skrev over ?

Alby, spørsmålene dine kan ikke besvares på en fair måte som en quick fix. Du spør egentlig om ganske så mye som krever en utredning. Men for å konkludere, slik jeg ser det. Det er trolig til stede muligheter for at at nåværende eller nye investorer/eiere kan kjøpe seg opp i selskapet. Uten at jeg vet, så ligger det ikke an til at PEN blir kjøpt opp soon, men snarere at selskapet selv videreutvikler og legger på seg. Kanskje senere en gang – oppkjøp eller annen selskapsform. Ikke nå, for PEN har trolig prospekt i oppkjøps-sammenheng og solid kapital som involverer oppgradering av Tunisia. Her tror jeg selskapet kan melde om extra asset(s) basert på god synergieffekt. Og da snarlig produksjon eller som produserende. Dvs. ren leteboring er ikke tema. Selskapet ser nok etter fortsatt økt produksjon. Da faller Tunisia naturlig å satse videre på, pluss andre assets ut av W-A.

At CEO Arnet i BWE nevner muligheten for at Hibiscus kan være like stort som Tortue, utgjør en game changer. Det er dette analytikerne så vidt har fanget opp. Markedet venter nå spent på resultatet av sidesteget og mer data. Her mener jeg at aksjonærene har en fin-fin mulighet til å se at aksjekursen dras opp noen få NOK, for dette er foreløpig ikke fullt ut innbakt i aksjekursen.

Stay tune Alby!
Redigert 13.09.2019 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
Alby
13.09.2019 kl 09:53 1718


Mange takk 😎😎
sulzrox
13.09.2019 kl 12:42 1568

Her trur eg du har rett SinnaNecer`n.
Etter det eg har forstått har dei flytta litt på hvor oljefeltene er. Mupale og Hibiscus up-dip blir nok samme felte men blir heretter kalt Hibiscus up-dip.

Utrulig at det ikkje går ann å sjekke kart før det blir lagt inn i presentasjoner.
Noen som har kommunikasjon med selskapet og kan spørre om vi nå borer inn i Mupale?
Spitzer
13.09.2019 kl 12:48 1550

Bare å sende mail til John: john.hamilton@panoroenergy.com

Oppfordrer aksjonærer til å være aktive og ta gjerne kontakt med selskapet selv. Bare positivt av flere tar direkte kontakt.
sulzrox
13.09.2019 kl 12:51 1545

Har aldri fått svar på mail eg har sendt til Panoro men kan prøve igjen.
Eg havner vel i spam boksen
Spitzer
13.09.2019 kl 12:52 1540

Vaalco sparker i gang borrekampanje på Etame-feltet (nabo til Dussafu):
https://vaalco.investorroom.com/press_releases?item=376

"The Company estimates that there could be up to 4.6 million gross barrels of recoverable oil present in the Dentale reservoirs beneath the Etame field."
De har nok sett til Dussafu-feltet med funn både på Tortue og Ruche vedr. Dentale-formasjonen. Ser ut til at Vaalco tidligere kun har hatt fokus på Gamba-formasjonen.
Redigert 13.09.2019 kl 12:56 Du må logge inn for å svare

Har også forsøkt å spørre om Mupale/Hibiscus, men har ikke fått svar.....

Og jeg prøvde med et spørsmål ang. spriket i anslagene mellom BWO og PEN for prospektene A og B, men hørte aldri noe
Vaalcos første Dentalebrønn var september 2015. Flow drøye 3000 fat pr. dag gross.

https://www.prnewswire.com/news-releases/vaalco-energy-announces-industry-first-offshore-gabon-production-from-the-dentale-formation-300144442.html


Deres andre Dentalebrønn kom i desember 2015. Her var det kun en flow på 500 fat gross pr. dag

https://vaalco.investorroom.com/2015-12-14-VAALCO-Energy-Announces-Second-Successful-Well-Drilled-To-The-Dentale-Formation

Det har slått meg mange ganger. Deres brønner har ofte atskillig lavere flow enn våre to brønner på Tortue, men det gjør jo ikke noe.

Forøvrig kan vi merke oss at deres brønner ble boret i D9 og D18/19. Dentale er jo som kjent såkalte stacked reservoarer. Produksjon 1 på Torture hadde sin horisontal i den grunnere D6.


Redigert 13.09.2019 kl 14:24 Du må logge inn for å svare

De har tidiligere kommunisert at Hibiscus også er viktig for å lære om disse feltene rundt, Mupale, Espadon, Hibiscus north osv. Jeg tenker at de ikke er helt sikre selv, men jobber med saken. Da er det Fair at de ikke svarer, de er ikke sikre eller de vet kanskje litt men det er for sensitivt til å dele enda.

Uansett, om det er 1 stort felt eller 2 ganske store felt så tror jeg mengden blir ca samme. Jeg forholder meg til at Hibiscus ikke er Mupale, frem til de sier noe annet eller til de anslår feltet til å være minst 50mill fat.

Forøvrig er det interresant at Arctic har har et high end estimat på 100mill fat, det virket for meg idiotisk frem til for noen dager siden, så noen har fått noen svar eller klart å funnet ut av det på egen hånd.

Det må vel være Mupale og Hibiscus samlet dette Artic anslaget. De angir også U3 prospektive ressurser som kan være betydelig høyere enn 2U prospective ressurser som er det vanlige å forholde seg til.
Redigert 13.09.2019 kl 14:29 Du må logge inn for å svare

Ja samlet.

Motstand på 20kr, mye som skal ut ser det ut som...

Vi kan jo håpe på at samlede 2p reservene på Dussafu kommer til 100 mmbbls totalt. Ved siste reserverapporten var de 66 mmbbls.

BW har P50 12 mmbbl (probablistisk- analogt til 2U ressurser) for Hibiscus. For Hibiscus og Mupale samlet er ressursene 31 mmbbl hvilket er i størrelsorden det som tidligere og nå nylig har vært kommunisert fra BW som volumanslag for funnet. Dette er altså P50 ressurser. P10 eller U3 kan være betydelig høyere og kanskje samfalle med Arctics 'high end', men altså lite sannsynlig.

Tidligere presentasjoner har vist til utviklingen på nabofeltet Etame. Utvunne reserver har vært flere ganger høyere og levetid har vært lenger enn først estimert. Dersom konklusjonen nå blir 30-40 så regner jeg ned minst 100 millioner fat

Vi er langt mer enig her enn når det gjelder klima gitt.🙂

Kan vel også legge til at intervallet mellom P50 og P10 ofte er større enn mellom P90 og P50 ( kalles også best) og som jeg har sagt tror jeg anslaget på 100 mmbbl er en kombinasjon av Hibiscus og Mupale samt P10 anslag.

Ja. Som jeg skrev over blir totale reserver isåfall mellom 66+30=96 og 66+40=106 mmbbl. Hadde vært morsomt. Og det stopper ikke der. Ikke på langt nær. Vi må likevel ikke glemme at for hver lifting synker reserveanslaget.
Redigert 13.09.2019 kl 15:36 Du må logge inn for å svare
Alby
13.09.2019 kl 16:37 1161


FF

Men for hver lifting får vi penger i kassa, god helg. Har kjøpt litt i Zenet Energi, så får vi se om det var lurt 😉😉