EU vil ha vannkraften vår


Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

https://neitileu.no/aktuelt/omkamp-om-vannkraftressursene

Klassekampens oppslag «Slik blir EUs energipakke» (25.07) med intervju av Torbjørg Jevnaker gir på flere punkter en misvisende fremstilling av EUs fjerde energimarkedspakke.

Jevnaker hevder konsesjonsprosessen er et rent nasjonalt anliggende. Dette er misvisende selv med Energipakke 3, som legger mange føringer og overfører myndighet i spørsmål om grensekryssende infrastruktur. Med Energipakke 4 og EUs Infrastrukturforordning fra 2013 (som den nye pakken viser flittig til) gir det enda mindre mening å hevde at dette er en suveren nasjonal beslutningsprosess.

Det reviderte elektrisitetsdirektivet i pakke 4 har regler for konsesjonsbehandling av nye vind- og vannkraftverk. Infrastrukturforordningen fastsetter tidsfrist for behandlingen og definerer grunnlaget for å kunne si ja eller nei til konsesjon. De nærmere harmoniserte reglene for dette godkjennes av ACER og EU-kommisjonen.

https://neitileu.no/aktuelt/eus-energipakke-4-og-kraftkonsesjoner

Dere som møter rikspolitikere i disse tider , kjør dem hardt på acer...

Det er vel bare spørsmål om tid før EU får utlevert hele nøkkelknippet til AS Norge med slike EU-sugne politikere som styrer i dette landet.

Norsk utenrikspolitikk drives i «frykt for hva EU» vil gjøre om vi seier NEI. Ikke ett direktiv har vi sagt nei til....

Vi har ett politisk og utenriks politisk miljø som har ryggrad opp mot s......ålens nivå......