EU vil ha vannkraften vår


Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

https://neitileu.no/aktuelt/omkamp-om-vannkraftressursene

Klassekampens oppslag «Slik blir EUs energipakke» (25.07) med intervju av Torbjørg Jevnaker gir på flere punkter en misvisende fremstilling av EUs fjerde energimarkedspakke.

Jevnaker hevder konsesjonsprosessen er et rent nasjonalt anliggende. Dette er misvisende selv med Energipakke 3, som legger mange føringer og overfører myndighet i spørsmål om grensekryssende infrastruktur. Med Energipakke 4 og EUs Infrastrukturforordning fra 2013 (som den nye pakken viser flittig til) gir det enda mindre mening å hevde at dette er en suveren nasjonal beslutningsprosess.

Det reviderte elektrisitetsdirektivet i pakke 4 har regler for konsesjonsbehandling av nye vind- og vannkraftverk. Infrastrukturforordningen fastsetter tidsfrist for behandlingen og definerer grunnlaget for å kunne si ja eller nei til konsesjon. De nærmere harmoniserte reglene for dette godkjennes av ACER og EU-kommisjonen.

https://neitileu.no/aktuelt/eus-energipakke-4-og-kraftkonsesjoner

Dere som møter rikspolitikere i disse tider , kjør dem hardt på acer...

Vi må ha en folkeinitiert ny valglov som folkegodkjennes. Da får vi for første
gang folkevalgte, og ikke som i dag partivalgte korrupte landsforrædere.
Da avgjør folkeviljen veien videre.
Noni
10.08.2019 kl 22:30 662

Drit i hva EU sier, vi skal ikke ha noe overformynderi av EU, de kan pakke seg vekk
på et kontor nede i Bryssel.

Norsk utenrikspolitikk drives i «frykt for hva EU» vil gjøre om vi seier NEI. Ikke ett direktiv har vi sagt nei til....

Vi har ett politisk og utenriks politisk miljø som har ryggrad opp mot s......ålens nivå......
Hektar
10.08.2019 kl 23:07 643

Burde ha separate valg for yrkespolitikere (ufaglærte) og normale arbeidende mennesker med sunn fornuft.

Godt forslag det , kansje max 8 år innen rikspolitikk så slipper vi unna broilerene. De selger glatt, land å folk , for egen vinning i globale titler
Redigert 10.08.2019 kl 23:34 Du må logge inn for å svare

Og hele verden vil ha oppdrettslaksen vår!
Si nei!! La oss spise den selv.
OZZY
11.08.2019 kl 18:23 450

EU driter i vannkraften vår. De bygger enorme vindmølleparker til havs med kapasitet som er mange ganger vannkraftenergien i Norge. og hva gjør Norge. jo politikerne diskuterer om vi skal ha vindmøller på land eller til havs. politikerne i Norge er helt ubrukelig.

Eu skal ikke bare ha vannkraften. På sikt skal de selvsagt ha full makt inkludert både olje og oljefond. Det skal ikke være store forskjeller mellom statene.

Vi må ha en folkeinitiert og folkegodkjent ny valglov i Norge, som for første gang
muliggjør ekte demokrati. Så vi blir kvitt alle dagens anti-demokratiske korrupte
EU-marionettede politikere.
Vi må joine UK, USA, Sveits, Russland, et forent Korea og Japan (Nordøstpassasje-kameratene)
som motvekt mot frekke og freidige rest EU og Kina.
Kanskje noen andre rest-EU land trekker seg ut også.
EU er galskap uten folkegodkjente valglover i alle deltagende land.
Redigert 11.08.2019 kl 22:25 Du må logge inn for å svare