Nå skjønner vi Brexitkrigen.


Dagens tema

EU vil ha vannkraften vår
kokkohill
I dag kl 19:32
25
Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

https://neitileu.no/aktuelt/omkamp-om-vannkraftressursene
__________________________________________________
EU skal melke oss først.
Ser dere nå hvilke svin vi har med å gjøre ?