0-100 på 2,4? Veike greier. Nye Tesla Roadster klinker den på 1,9 gett, og det er også før du har aktivert rævraketten fra SpaceX som er ekstrautstyr.