Kommunale retakseringer til 350 mill. kr.


Regjeringen har satt ned eiendomsskatten fra 7 til 5 promille. Og vil sette ytterligere ned
til 4 promille. Skatteetaten har all info man trenger. Nå bør det norske folk gå sammen
om søksmål mot disse kommunenes politikere, og kreve de økonomisk for disse 350
millioner kroner pluss renter.

Helt vanvidd at f.eks. hhv. Trondheim og og Arendal kaster 50 og 9 millioner kroner rett
ut av vinduet på dette. Korrupsjon med kamerater ? Vederlagsdeling ? Straffbarhet ?