MERLOT
11.08.2019 kl 23:50 781

The 4th Power Law
The 4th power law traces back to extensive testing undertaken by the American Association of State
Highway Officials (AASHO) between 1958 and 1961 (TRB 1962 as cited in Addis 1992) which equated
pavement deterioration with reduced/loss of pavement serviceability.
In this experiment, road pavements were constructed in the form of loops with sections that
had widely varying strengths.
Different heavy vehicles with single axle weights ranging between 0.9 tonnes and 13.9 tonnes as well as tandem axles between 10.9 tonnes and 21.8 tonnes, were driven over the road sections in a continuous stream with each road accommodating vehicles of single axle configuration only.
The deterioration of the road was monitored throughout the duration of the experiment after which a road test equation was derived which drew the connections between the given amount of physical wear of the pavement to the number of applications of a given axle load.
One consequence of the Road Test Equation is the fourth power law, which predicts that the change in pavement damage is proportional
to the difference in vehicle’s axle weight to the fourth power.
𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐚 𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐧 𝐚𝐱𝐥𝐞 𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐠 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝟏𝟔 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐧 𝐚𝐱𝐥𝐞 𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐠.
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/IPWEA/c7e19de0-08d5-47b7-ac3f-c198b11cd969/UploadedImages/pdfs/Info%20sheets/IS-06_4th_Power_Law.pdf

Som tommelfingerregel kan en da si at om bil A veier dobbelt så mye som bil B, vil slitasjen på asfalten være omtrent 16 ganger så stor.
Under forutsetning at de har like mange aksler og dekk selvsagt.....

Noe mer detaljert undersøkelse er gjort i Sverige av Vägverket i 2008.
http://www.nvfnorden.org/lisalib/getfile.aspx?itemid=261

Så for den delen av vegavgiften som skal finansiere asfalten burde den være adskillig høyere for tyngre kjøretøyer enn for lette enn den er i dag.
Men vegavgiften skal vel også dekke brøyting og skilting blant andre ting.
OZZY
11.08.2019 kl 23:55 777


«Tunge» Tesla gir akseltrykk på ett tonn
Men han er ikke i tvil om at akseltrykk på ett tonn ikke vil gi noen veislitasje å snakke om.

– Det spiller ingen rolle om bilen veier ett eller to tonn, sier han til tu.no.

Basert på vedlikeholdet som Statens Vegvesen gjør, renger man med en vedlikeholdskostnad per kilometer på 0,001 øre for personbiler og 76,4 øre/km for de tyngste godsbilene.

I TØI sine analyser regner man kjøretøy i vektklassene over 7,5 tonn som tunge og alt under som lette.
KentaH
12.08.2019 kl 00:00 766

Løse pigg på e18,,ødelegger tusenvis av ruter,,forbud nå!!!!🤬
MERLOT
12.08.2019 kl 00:01 766

Alt som gjør til at de må bruke mer enn den lille multiplukasjonstabellen blir for komplisert i vegvesenet.
Per K
12.08.2019 kl 21:37 631

Dette ble litt for dumt.
En el bil sliter overhode ikke mer på veier enn en fosil bil.
leifTM
14.08.2019 kl 10:14 534

Forbud?! Hva faen. Folk som alltid skal forby ting er kontrollerende psykopater. Vennligst ikke vær det.
KentaH
15.08.2019 kl 02:34 467

Forbud mot diesel-personbiler og piggdekk,,hadde mye vært løst
omac
15.08.2019 kl 07:52 424

Vi har ikke veiavgift i Norge, vi har trafikkforsikringsavgift . Hva den har med veislitasje aner jeg ikke fordi det er en fiskal avgift kun ment for å bringe inn penger i statskassen til alle andre ting enn vei.....
KentaH
15.08.2019 kl 09:07 406

Etter en sesong med pigg,,ser ny asfalt ut som ti år gammel vei