Valgkamp er fordummende,så stem basert på faktisk atferd.


Valgkamper er jippoer og show hvor løgnene sitter løst og vi velgere blir undervurdert!

Greit å ha visjoner om fremtiden,selvsagt,men det erdet politikerne og partiene faktisk HAR jobbet for,
sagt og gjort som betyr noe.Har de takt din sak de fire siste årene vil de nok gjøre det de neste fire også.
Jeg stemmer nesten utelukkende basert på faktisk atferd og det partiet som best har representert mine meninger
er det som fortjener min stemme.
Valget er partienes og politikernes eksamen.De skal stå til rette for oss velgere,og vi avgjør hvem som går videre.

Med denne holdningen slipper dere å bli løyet til,undervurdert og å forholde dere til fjollete gimmicks og tøv i valgkampen.
Ja,det krever at man følger med mellom valgene.......,så er det for mye å kreve av velgerne?
Redigert 12.08.2019 kl 09:08 Du må logge inn for å svare
.777.
12.08.2019 kl 09:29 710

Jugekonkurranse. Den som lover bort mest mulig free shit vinner.
dirken
12.08.2019 kl 09:33 705

Så dette betyr at du utelukker å stemme på partier som tidligere ikke har vært representert i kommunestyret ditt?

Nei,helt nye partier må selvsagt vurderes på det de har gjort i andre kommuner
eller hva deres partiprogram sier.
Zorin
12.08.2019 kl 09:50 696

De to partiene jeg pleier å stemme på er rimelig konsistent. SV som MDG.

Vi velgere får ikke annet valg enn mellom pest og kolera. De tradisjonelle elitepolitikerne må vekk!

Av alle eliter er MDG de verste - unge og gale - igangsatt og fundet i alle vestlige land av elitebyråkratiet i FN, som er styrt av 1% supereliten som vil ha hele verdens ressurser underkastet seg og sitt One World Government. Den politiker som ikke støtter dem, har ingen fremtid.

Elitepolitikerne må vekk. Men det er farlige tider for de som stikker hodet frem uten å være sikret...

Helt enig, denne type demokrati må bare gå til opphør.
Eks. DAB radio idiotskap og tvang sammenslåingen i Nord. Det er flertall for det, i stortinget altså, men de det angikk var det stor motstand imot det.

Folkestyre?
Å snakke om at Norge er et (forholdsvis) egalitært samfunn, er en del av den offentlige hjernevaskinga.
Nettleie som Bompenge selskaper 2018 var et rekordår for lønn, bonuser, pensjoner og andre honorarer i statlige og halvstatlige bedrifter. Det er et ran av fellesskapets verdier. Her følger en oversikt:
https://www.derimot.no/statlige-bedrifter-raner-felleskapet-gjennom-urimelige-lonnsvilkar-for-lederne/

Disse bedriftene har historisk vært helt eller delvis eid av staten, alt er bygget av folket for å tjene folket i Norge, men i vårt århundre ble de fleste delprivatisert, konkurranseutsatt og/eller omgjort til aksjeselskaper og multinasjonale selskaper. (Statkraft som rett nok er multinasjonalt, men fremdeles heleid av staten). Lønn, bonuser og pensjoner bestemmes i lukka styrerom. Organisasjonene er blitt topptunge og direktørsjiktet er blitt som en adel som forsvarer sine egne privilegier. Det dreier seg om en elite som forlengs har vinka farvel til et nasjonalt fellesskap.

Demokrati er det vi må få på plass i dette landet.

Max tid som politiker 8 år.

Norske politikere som skal «redde verden» må kastes umiddelbart...

stem basert på faktisk atferd?

Aldri mer 9 april var omkvedet, men i de siste 40 år er det daglig bedrevet 9 april i samme antall år? Og det under forskjellige partikonstellasjoner.............

https://www.psychologytoday.com/us/blog/witness/201301/the-best-predictor-future-behavior-is-past-behavior

Hvorfor skal vi tro at politikere like før et valg plutselig skal gjøre,foreslå og si de neste fire årene det de ikke har gjort de siste årene?
Stol ikke på dem!

Vi må stemme for det er en menneskerett, påståes det, men hva mener de med det? Har det norske folk fått muligheten å stemt over, å skifte seg selv ut som folk? HMK Kongen sa med et smil, at dette var fremtiden for Norge når han ble konfrontert med at folk fra 130 nasjoner hadde fortrengt hans eget folk i Groruddalen. HMK Kongen stemmer ikke og for det blir han betalt pr år i følge Hegnar, hele 460 millioner for å vifte med flosshatten til alle "kaninene" sine engang om året.
Redigert 12.08.2019 kl 15:40 Du må logge inn for å svare

Etter krigen var det ikke en stat i verden som hadde vært mer med i krigen, enn kongeriket Norge. En Beriker for En partitro velger her i kongeriket Norge, er det ikke noe problem med å få til å tro, at laksen lever i treets topp og ekornet på havets bunn. En beriker kan man si med psykiateren henvendt til pasienten. Medlem av (EØS kameratene AP H KRF og FRP.) De har en forstand som en 7 åring hvorpå FRP H KRF APe pasienten repliserte. Er det lenge det?

De som ikke vil stemme og tror det sender et tydelig signal må heller møte opp og stemme blankt.
Det vil bli registrert og da kan ikke politikerne avfeie hjemmesitting som latskap.
Å si at man ikke har tid blir for dumt,for det er ofte flere stemmelokaler som det kan forhåndsstemmes i.
Det tar bare noen få minutter å stemme/ forhåndsstemme.

Påståelig tull! «Oppfordrer og stemme blankt eller SP til neste valg»?

Blanke stemmer blir forkastet, men regnes med i oppmøteprosenten. Det er hjemmesitterprosenten som synliggjør misnøyen.

Hvordan kan alle stoler og krakker i landets stortinget, være besatt (i " overført" og bokstavelig betydning.) Når det største partiet Hjemmesitteren, vemmes over hele landets storting?

85 prosent av amerikanere de har mer til overs for kakerlakker, strømbrudd rotfyllinger og trafikkork enn kongressen. Da var ikke en dag for tidlig at en nordmann fikk tale der. Mad in norway var han en «arbeidsmann» fra APe land og het Jens Stoltenberg.
https://steigan.no/2014/11/usa-hjemmesitterpartiet-vant-suverent/
Redigert 12.08.2019 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
Speaker
12.08.2019 kl 16:37 626

Å faktisk møte opp og ikke finne noen verdig for våre stemmer,og derfor stemme blankt,
viser at det står ikke på oss,men at det er politikerne som ikke appellerer.
Da kan ikke politikerne avfeie det med latskap,men en manglende tiltro og respekt til og for dem.

Det bryr de "folkevalgte" seg rett ut sagt fanen i. En blank stemme, telles med i oppmøte, men betyr ellers intet annet enn å øke valgdeltakelsen. Noe som de skryter av i ettertid.
Redigert 13.08.2019 kl 07:19 Du må logge inn for å svare

I Norge bytter vi ikke regime, regimet bytter på sine regjeringer nå og da. Du må være født i går for å tro at ulike partikonstellasjoner kan medføre en forbedring. Partisystemet er blitt en parodi på seg sjøl, og truer med å dra parlamentarismen med seg i fallet.

http://www.oljekrisa.no/Hoy%20strompris%20jan%202019.htm

Det er unødvendig å terpe på hva de to største regjeringspartiene offisielt mener om stor stat og økende skatter og avgifter. De gjør det stikk motsatte av hva de sier at de vil. Det er de ikke aleine om. Motsetninger mellom liv og lære later til å ha blitt den politiske normalen. Det er absurde tider.

F. eks. vil det rødgrønne byrådet i Oslo redusere konsulentutgiftene. De øker i stedet. https://resett.no/2019/01/21/erna-en-mester-i-ovelsen-diger-stat/

Synet på arbeid endrer seg. En arbeidsplass trenger ikke nødvendigvis være produktiv og lønnsom. Staten vet best og bestemmer hva som er fornuftig, og legger ved pengene.

Bl.a. trenger staten en økende skare av intellektuelle apologeter og ideologiprodusenter. De kvernes ut av et ensrettet utdanningssystem, og får godt betalte jobber i hierarkiet. De lærer seg fort hva som er personlig lønnsomt, og hva som bør sies og ikke sies.

Sirkelen synes sluttet, så hva kan gå galt? https://resett.no/2019/01/21/erna-en-mester-i-ovelsen-diger-stat/
atnorhe
13.08.2019 kl 08:54 589

Ja.SV spesielt har vært konsistent de siste 40 årene.
Spesielt akademikere på venstresiden (der 99,98% av dem hører til) stemmer SV

Med SV i regjering sitter seminar-støtten løst, og filosofien deler de med blitz og andre outsidere. Alt skal være "gratis", og skipsredere og andre som "utnytter folket" skal jages ut av landet." De kan bare dra,vi har ikke bruk for dem" som SV ikonet og IQ toppen Kristin Halvorsen så klokt uttrykte det.

Vi skal samarbeide minst mulig med EU siden de er en "kapitalistisk rikmannsklubb",og istedet skal vi ta inn de som er lut fattig og kan benytte seg av venstresiden sin dårlige samvittighet og skyld for verdens etniske konflikter. De kommer i hovedsak i fra Afrika og midt-østen, og vil selvsagt kjøpe SV og venstresiden sine kamprop. SV blir dermed islamsk nyttige idiot, og ikke omvendt.SV tror fullt og fast at dette er "rettferdig", og verden blir bedre.

Læren deres er Marx som alle ledende filosofer i dag regner som irrelevant, men SV blir aldri irrelevant, med stadig nye generasjoner som kommer til og skal ha alt gratis, har de en stor fremtid.
leifTM
13.08.2019 kl 09:52 578

Hvorfor i all verden stemmer du på de partiene? Jeg mener de fører en svært uansvarlig, hatefull og rasistisk politikk som medfører enorm splittelse av befolkningen. Tenker da på den uansvarlige innvandringspolitikken deres som uten tvil skaper "rasister" i majoritetsbefolkningen pga lite heldige demografiske endringer som bydeler med for stor innvandrertetthet og problemene dette medfører. Samt dårligere rykte og levekår for de innvandrerne som allerede er her. Hvorfor er dette bra? Det beste for innvandrere og flyktninger er jo å ikke slippe inn flere før vi har fått orden på integreringen.

Demokrati - slik det ble formet i antikkens Hellas, bestod i at folket selv deltok i styringen av landet, altså ikke et representativt demokrati. Forøvrig var det kun menn som fikk delta og kun etniske grekere, ingen slaver.

Da demokratiet ble innført i Norge var det litt på samme måte kun et utvalg av norske borgere som fikk delta.

Dagens "massedemokrati" derimot hvor man har fått det for seg at jo flere som stemmer jo bedre, består i at opinionsskaperne gjennom statsfinansiert, systematisk hjernevask effektivt styrer sauene inn i stemmebåsen som så avgir den til enhver tid forhånds-programmerte stemmen.

De fleste samfunnsspørsmål og politiske ideologier er selvsagt komplekse saker som ikke lar seg forklare på 12 sekunder og i kjappe replikkvekslinger. Men disse valgkamp-sendingene er vel ment å gi den politiske fordummingen et slags alibi.
Larries
13.08.2019 kl 11:36 564

Enhver bør stemme der hvor kjeften normalt befinner seg!

Bak et hvert parti og statsdannelse, så er det en mafia.
Hvordan kan alle statens ansatte ha stemmerett? HMK m/familie har ikke jo stemmerett fordi HMK er en del av staten. Grunnloven § 1. der anvendes betegnelsen «innskrenket» om det er for staten eller folket, men hvem er hva? Kongen kan det ikke være, for langt opp i våre dager var HMK kongen også HELLIG?
Redigert 13.08.2019 kl 14:29 Du må logge inn for å svare
HanVann
13.08.2019 kl 14:37 547

Oliver, et godt råd fra meg.
Ligg deg i sofaen på valgdagen og stemmenekt.
Det er mitt råd til deg. Ligg deg i sofa, okei?
#ligg
Klem
13.08.2019 kl 14:42 547

Å forholde seg til valgkamper og tro at man lettere vil finne sitt parti har jeg aldri forstått.Hvordan er det mulig å ikke vite hvilket parti man vil stemme på om man er normalt oppegående og følger litt med i politikken og samfunnsdebatter?
Jeg nekter å basere min stemmegiving på det lavmålet som valgkamper byr på!
Løgnerne gjennomskuer jeg og jeg vil ikke forholde meg til deres nedlatende oppførsel.Derfor stemmer jeg tidlig i forhåndsstemmelokaler og da angår ikke valgkampene meg.

Erna sier at alle muslimer skal føle seg trygge her i Norge. Det er betryggende, men for hvem?

https://www.norgeshistorie.no/vikingtid/religion-og-verdensbilder/0813-landet-blir-kristnet.html

https://www.dagbladet.no/kultur/olav-den-hellige-gjorde-som-is-soldatene-i-dag/60614836
Olav Digre sener omtalt som den Hellige var Norges første misjonær. Han ranet landet sammen med fremmedfolk. Slik de hjemvendte rømte i 1945. litt bakgrunnsstoff. https://www.geni.com/projects/Kjente-forfedre-fra-en-svunnen-tid%2521/8394

Olav hadde ikke krav på noe som helst. Fra Snorre. Noen drev han bort fra landet, andre lot han lemleste på hender eller føtter, eller stikke øyene ut på. Andre lot han henge eller halshugges, men ikke lot han noen ustraffet som nektet å tjene Gud. Fra Snorre.

I samtale med en islending påsto jeg, at Snorre var en nordmann. Islending repliserte faren til Snorre var islending, farfaren også, men hva var da Snorre? Da måtte være Snorre være islending, og det så godt som noen.


Redigert 13.08.2019 kl 15:07 Du må logge inn for å svare
HanVann
13.08.2019 kl 14:45 546

Det hjelper meg å bli kjent med bunnforholdene
#dypp-dykk
Redigert 13.08.2019 kl 14:47 Du må logge inn for å svare

Vær du trygg!
På valgdagen bør man etterkomme det det råd Peer Gynt fikk. Gå utenom Peer.............
Why I Don't Vote - George Carlin
https://www.youtube.com/watch?v=qxsQ7jJJcEA


HanVann
13.08.2019 kl 14:49 543

Jeg føler meg brått tryggere. TAKK
du hører hjemme i sofaen den dagen, det er rett valg Oliver grattis!

https://zonexlnt.dk/product/latino-sovesofa-med-chaisleong/


Jeg nekter å basere min stemmegiving på det lavmålet som valgkamper byr på!

Når du har erkjent at alle partienes frontfigurere, de er løgnhalser. Så går du likefullt og avgir stemme på en av løgnhalsene?

Du og Klem stormer avgårde til samme sted. Er det rart det skjer som det gjør. Inn i samme rom som idioter, skal jeg aldri mer.

Klem og HanVann Tullinger de lux..
HanVann
13.08.2019 kl 15:08 539

Vi er i samme båt i rom sjø.
Kast loss, spenn seilene. Synk kjølen.
#sofastorm

Oliver Stonheg
I dag kl 14:51 5
Inn i samme rom som idioter, skal jeg aldri mer.
Hr.Suhr
13.08.2019 kl 15:41 528

Faktisk enig med klem jeg.
Politikere er ikke annet enn profesjonelle løgnhalser.
Det slo meg her om dagen at de begynner å ligne varehandelen.
Desto finere produktnavn og finere innpakninger.
Desto dårligere produkt.

klem har da innrømmet å begripe og forstå at det politisk system er basert på løgn. Likefullt skal han forhåndsstemme........... ?

Fra Snorre. Noen drev han bort fra landet, andre lot han lemleste på hender eller føtter, eller stikke øyene ut på. Andre lot han henge eller halshugges, men ikke lot han noen ustraffet som nektet å tjene Gud.
Klem
13.08.2019 kl 15:59 522

Helt riktig,Oliver!
Jeg stoler ikke på løgnaktige valgkamputspill,så derfor forhåndsstemmer jeg og velger det
partiet jeg har vært minst uenig med de fire siste årene.
Så kan løgnerne agere folkelige uten meg som målgruppe.
Det føles befriende.