Jordvern


Hovedbildet i annonsen illustrerer hvorfor prisnivået for eiendom i Norge ikke har et solid fundament.

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=154626644

Tomten ligger ved Kråkstad stasjon i Ski. Fra 2021 er reisetiden Kråkstad-Oslo S 13 minutter. Tomter nærmest stasjonen selges for 35 mill. 100 meter fra stasjonen ligger vernet jordbrukseiendom, der den samfunnsøkonomiske avkastningen er negativ: Summen av direkte og indirekte subsidier overstiger markedsverdien av kornet som produseres.

Blir så sint når jeg leser slikt. Norge er et land med veldig lite jord i utgangspunktet. Likevel bygges jorda ned år etter år. Det virker som at noe her tror at maten er laget på Supern eller på PCen. Man kan latterliggjøre jordbruk så mye man vil, men mat spiser vi alle og så koselig med enda flere firkantede boligblokker da. Nei, takke meg til duften av jord og planter, men enkelte liker ikke å få jord på hendene sine tydeligvis. Synes det er bra at noen gjør et ærlig arbeidsslag. Så får man helker subsidiere. Det gjør man med en drøss andre ting også.

Mat må vi ha, og det bør være kortreist der det er praktisk mulig. Så får blårussen og andre fortsette å ha dollartegn i øynene.


Norge er netto eksportør av matkalorier. Sjekk dine fakta. Bare fiskeriene kan i kaloritall fø Norges befolkning. Vi kan altså bytte fisk mot brød og kjøtt med helt god samvittighet og få et sunt og næringsrikt kosthold, uten å sløse med verdifulle, sentrale arealer slik man gjør i dag.
Redigert 12.08.2019 kl 11:32 Du må logge inn for å svare

Fra regjeringen

«Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer.
Dyrket mark er en knapp ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark – inkludert overflatedyrket jord og innmarksbeite – eller om lag 10 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter).
Av dette er det bare 30 prosent som egner seg til å dyrke matkorn. Ingen EU-land har lavere andel. 90 prosent av jordbruksarealet går i praksis i dag til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg.»

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/landbrukseiendommer/innsikt/jordvern/jordvern/id2009556/

«Hvert år blir det bygget ned store områder med matjord i både Norge og utlandet. I Norge har nedbyggingen, eller omdisponering av matjorda til andre formål enn matdyrking, de siste årene ligget på mellom 15 000 og 20 000 daa i året.[trenger referanse] 15 000 daa med matjord forsvinner altså hvert år, og det er det samme som 15 millioner kvadratmeter eller et areal større enn 2 000 fotballbaner.

Matjorden forsvinner gjennom at det blir åpnet for å ta arealet i bruk til andre formål enn matdyrking og jordbruksproduksjon. Mest matjord går tapt gjennom bygging av boliger, dernest fører ofte utbygging av industri og samferdselsutbygginger til at matjorda går tapt. »

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Jordvern


Det har tatt tusenvis av år å bygge opp de små arealer jord vi har og den må tas vare på. Jeg mener også natur må tas vare på.

Jeg synes det er greit å spise frukt, grønnsaker og litt kjøtt. La være å prakke på meg fisk som eneste næring hver dag. Du er nok ikke fornøyd før alt et lagt under asfalt og betong hvis bare det går bra med eiendomsaksjene dine.
Redigert 12.08.2019 kl 12:32 Du må logge inn for å svare

Å bygge ned landsbruksjord i sentrale strøk ER vern av naturen. Det reduserer transportbehovene.

Men det er jo sentrale strøk matjorda er. Ihvertfall like sentralt som Kråkstad. I Vestfold og Telemark f.eks. er store deler av matjorda blitt benyttet til nye motorveier.

Vi kan ikke dyrke maten på Hardangervidda. Husk også på at det stort sett er nettopp i sentrale strøk vi har matjord. Det var ikke uten grunn at våre forfedre valgte å slå seg ned der. Matjorda kommer aldri tilbake igjen. Kun 3% av Norges areal er dyrket mark og bare 1 % er egnet til matkorndyrking.

Vi ser mye av det samme i andre land. I mellomtiden har Jorda en overbefolkning og matvarekrise. Disse leilighetene dine som du er så opptatt av kan bygges på fjell. Det kan ikke maten vpår.
knotten
12.08.2019 kl 13:13 389

paneldata, det foregår ingen matproduksjon i oppdrettsnæringen, hvis det er det du tror. Kun omdanning av importerte plantekalorier til "norske" fiskekalorier.

https://www.abcnyheter.no/2014/12/23/214409/laksenaeringen-importerer-na-mer-enn-de-eksporterer

Jeg skrev ikke oppdrettsnæringen. Jeg skrev fiskeriene.