QFR-tråd 2020


Det er så få innlegg at kan være riktig å opprette en tråd for resten av året.

Lite liv i QFR for tiden. Jeg registrerer at aksjen går markant ned med lavt volum.
Redigert 01.01.2020 kl 10:40 Du må logge inn for å svare

Jeg synes at QFR aksjen er rimelig nå forutsatt at restruktureringen lykkes. Kapsch kjøpte sine store aksjepost i sin tid til ca. 10 kroner aksjen og Rieber har de siste 2 1/2 årene kjøpt store poster mellom 8,75 og 6,50.

Tydeligvis flere som synes at aksjen begynner å bli rimelig etterhvert.
Rockall
29.02.2020 kl 12:36 1530

QFR ser ut til å ha svært liten tillit blant de fleste børsinvestorene, resultater er dårlige og det er ingen utbytter. Hvorfor skal man skryte av QFR på noen som helst måte, eller for den saks skyld drømme om selskapet..? Er det nå et turnaround-case..? Tror ikke det.

NORBIT kan drive butikk, derimot, og har ITS som et av flere bein å stå på. Om «restverdien» i QFR en gang blir interessant nok, for jeg tror det kan gå dit med tid og stunder at QFR ligger i grusen, så kan det hende at NORBIT eller andre byr på QFR, kanskje... om QFR er heldige...
Redigert 29.02.2020 kl 12:38 Du må logge inn for å svare

Takk for besøket på QFR-tråden Rockall. Trondheim har mange interessante selskaper, både NORBIT og QFR. Ikke invester i QFR hvis du ikke har troen. Tror at det er Siemens som kommer til å kjøpe parking og Infomobility delen som er til salgs nå under omstruktureringen. Bare en magefølelse. God helg.

Rockall
29.02.2020 kl 19:50 1500

God helg ja. Følger tidvis med på QFR. Det ligger et potensial hos dem, men de har hatt god tid til å ta det ut. Mulig de finner på noe nytt og lurt.

Ja, har vært en tålmodighetsprøve. Topp 20 over 80 prosent nå. Det blir en spennende vår. Rieber har god erfaring med omstruktureringsprosjekter og kjøpt store poster i lang tid nå.

Med ettermiddagens storhandel må vel de som må ut før kursen får lov til å stige snart være ute vel!!!???

SISTE HANDLER MILLENNIUM OSE
Kjøpere Selgere Antall Betalt Tid
Anonymous Broker Anonymous Broker 2 915 793 6,20 16:42:06
Redigert 04.03.2020 kl 17:40 Du må logge inn for å svare

Tipper du tar feil og at Q-Free kommer Rockall. Tipper også at du ikke har sett webcasten fra Q4 2019 presentasjonen. Anbefales!
Rockall
04.03.2020 kl 21:51 1357

De har noe å bevise. Jeg har sett på q4-rapporten. Noe spennende å spore i outlooken, og så er det bra at de kvitter seg med lavmarginssegmenter som ellers bare ville ha fortsatt å være en sann plage.

Spennende tider nå, midtikøajohnny. Hadde ikke fått det med meg før nå.

For kort tid siden ble den ene av Kapsch sine poster, den som er på 4,32% er flyttet til en nomineekonto som forvaltes av UniCredit Bank Austria AG (NOM). Kjøpet idag utgjorde ca. 4% av selskapets aksjer. Tror det er Kapsch sin post som ble solgt av UniCredit. Hvis det er Rieber som er kjøper, noe som jeg antar, så har de nå over 30%. De hadde 27.53% per 28 februar.

Hvis Rieber kjøper må det børsmeldes. Det er ikke gjort.

Ikke meldt hittil. Vi få se om det kommer nå på morgenen.

Selv om Rieber evt. har kjøpt har de jo ikke nådd grensen for når de må gi melding. Hvis de har kjøpt har de nå rundt 31,5% Verdipapirhandleloven sier at det skal flagges i følgende tilfeller:

§ 4-3.Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter
(1) Hvis en aksjeeiers eller annen persons andel av aksjer og/eller rettigheter til aksjer når opp til, overstiger eller faller under 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent, 20 prosent, 25 prosent, 1/3, 50 prosent, 2/3 og 90 prosent av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene som følge av erverv, avhendelse eller annen omstendighet, skal vedkommende gi melding til utstederen og til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker.

Rieber er vel representert i styret, derav meldeplikt.

Etter den siste storhandelen er i går er nesten 86% av aksjene i hendene til topp 20.

Fin mulighet for inngang nå.

Ja Hansemann hvorfor kjøper ikke du siden du har troa?

Har kjøpt jevnt de siste dagene, også i dag.

Hansemann kjøp noen aksjer sån at vi kommer på vinnerlisten👌👌

Ja, fristende nå.

Tydelig hvordan den blir solgt ned på mindre volum. Den kommer til å gå opp når Rieber ønsker at den gjør det. Jeg har god tid.

Den blir både kjørt opp og ned på lavt volum. opp 6% på 4.000 kr i omsetning i dag...

Blir interessant fremover dette. Volldal sa han ville være skuffa om han ikke leverte 10% Ebitda på rundt 10% vekst på gjenværende business. Dvs rundt 900 mill i omsetning og 90 mill i ebitda nå i 2020.

Etter at de får infomobility og parking solgt ut sitter de igjen med en mye strammere organisasjon som kan fokusere på tolling og urban. mindre ansatte gir lavere lønnsutgifter. mer plug-and-play løsninger gir mindre utgifter. Det kommer til å øke ebitda-marginen drastisk. Norbit har 20-25% i ebitda-margin. Klarer q free det samme på sikt kan dette bli morsomt. med infomobility og parking ute bør man også få ned avskrivninger og amortiseringer endel fra 70 millioner man hadde i 2019.
Han nevner 1700 millioner i muligheter de vet om nå på oppdrag over 10 millioner. 60% win rate har de hatt. Denne bør bli høyere med en mer fokusert organisasjon. Her er det muligheter for 1000 mill + i omsetning fremover. Norbit marginer på 20-25% samt avksrivninger og amortiseringer på si 50 millioner. Da snakker vi :)

Regner med at Rieber snart tar det som ligger ut til 5,80.

Har dem likviditet til å stå igjennom corona stormen? 84 millioner i cash kreditt fasiliteter 31.12.19. Får de eventuelt hjelp fra banken gjennom en vanskelig tid eller blir det emisjon?

Ny topp 20 aksjonærliste i dag: https://www.q-free.com/investor_relations/share-information/major-shareholders/
Ingen store endringer men Verdipapirfondet DNB Norge som hadde 5,55% sist er nå delt opp i Verdipapirfondet DNB Norge med 2,28% og VPF DNB AM Norske Aksjer med 3,27%, tilsammen 5,55%.

Hansemann nå må du kjøpe eller så går det til Helv...😳

Holder på med det, men skal ikke være for ivrig. Jeg er langsiktig og har god tid.

Har troen på deg Hansemann i morgen må du kjøpe mye, du greie vel å få¨den i pluss??

Er det hansemann som har fylt på med 982 aksjer i dag?:)

Hansemann venter, ønsker flere aksjer på 4-tallet.

Fin inngang for de tålmodige og langsiktige i dag.

Regner med at flere veiutbygginger og bompengeprosjekt blir framskyndt etterhvert.

komak
19.03.2020 kl 20:56 441

Nå er det spennende tider. Jeg har nok sittet for lenge i q-free, men nå fyller jeg faktisk på. På feeling, må jeg innrømme. Jeg har noen spørsmål her til dere som følger selskapet litt tettere: 1) Hvordan treffer valutaeffekten med svak krone Q-free? 2) Klarer de å få realisert salg av deler av virksomheten (ref siste kvartalspresentasjon) nå i disse tider? 3) Hva skjer med Kapsch sin minste eierpost, er den solgt?

Flytting av aksjer til eget firma.

Transaksjon den 18.3.2020 av ‪1 070 000‬ aksjer i Q-Free ASA (‪935 487 242‬) fra Lars Oddgeir Andresen til Logika AS (‪988 560 782‬).

Bekreftet utført 18.3.2020 kl 14:44.

Kurs kr 5,00. Satt til sluttkursen 17.3.2020.

Beholdning etter transaksjon.

Logika AS 1 070 000
Lars Andresen 563 600

Til ditt spørsmål 2 komak - slik jeg ser det vil det være mulig å gjennomføre salget av parking og infomobility også i disse tider. Den som kjøper vil antakelig bruke situasjonen for å få en bedre pris men jeg tror at QFR vet hva de vil. Det beste hadde jo vært flere interessenter. Omstruktureringen i QFR er et langsiktig prosjekt og de selger nok ikke til en dårlig pris, da venter de heller til markedet tar av etter krisen.

Til spørsmål 3 komak - For kort tid siden ble den ene av Kapsch sine poster, den som var på 4,32% flyttet til en nomineekonto som forvaltes av UniCredit Bank Austria AG (NOM). På den siste oversikten over topp 20, datert 12 mars 2020 er den fremdeles intakt og på 4,32%. Kapsch kjøpte sin totale post (ca.20%) i 2009 til ca. 10 kroner aksjen. Tror ikke at Kapsch er interessert i å selge noen av sine aksjer til en mye lavere kurs nå. En tanke kan jo være at Kapsch kjøper parking og infomobility og dermed får opp kursen på sin egen post i QFR?

Det er jo åpenbart at salget av parking og infomobility blir påvirket negativt av den tiden vi er inne i. Det gjenstår å se om det blir solgt som planlagt i første halvdel eller om det blir utsatt.

Hva Kapsch gjør blir bare spekulasjon. Men at de kjøper Infomobility og parking for å få opp prisen på posten sin i QFR er i alle fall helt søkt i mine øyne. Hvis Kapsch finner parking og infomobility interessant å eie som et business case kan de jo være en potensiell kjøper.

85% av inntektene deres er i utenlandsk valuta som er positivt. De kjøper også endel utstyr og har en del lønninger i utenlands valuta som minimerer det noe. I tillegg hegder de noe av net cash flow og balanse eksponeringen i utenlandsk valuta. Uansett er det netto positivt at krona er svakere nå selv om de ikke får 100% nytte av det på samme måte som de ikke får 100% smell tilbake når det går motsatt vei og krona blir sterkere.

Tja, da blir det enten tatt opp ekstra lån/obligasjoner (noe tror det er svært vanskelig å få gode vilkår på i disse tider) eller en kapitalutvidelse,
https://www.q-free.com/investor_relations/q-free-asa-qfr-operational-and-financial-impact-of-the-corona-virus-outbreak/

Ikke gode nyheter. Tipper at QFR aksjen nå faller til forventet emisjonskurs..
Eller at noen får solid rabatt for PARKING og INFOMOBILITY delene.

QFR må være børsens kanskje verste selskap. Kursen har falt sammenhengende siden 2012. 8 år! Jeg forstår ikke hvorfor de ikke klarer å ha noenlunde fornuftig drift. Det er bompenger overalt, så markedet er der.

Antagelig er QFR-ledelsen/ansatte komplette idioter. Vet ikke hvem som er største eier, men de kunne trengt noen til å holde dem i ørene og svinge pisken.