Agder energi utbytter har vert astronomiske


Agder energi tidligere eiere var kommunene

Kr.sand, Arendal, Grimstad var de 3 største eiere i denne gull høna
Kommunene eier nå ca 54% og får enda store utbytter fra selskapet
Men den nye eieren med ca 45% Statkraft har tatt ut mer i utbytte enn kommunene har tatt inn i eiendomsskatt siden dette selskapet så dagens lys
Det var 3 Sør-norske kraftselskap som ble slått sammen i 2000, alle eid av kommunene.
Pengene de fikk for aksjene ble satt i fond, dette er nå brukt opp på kultur fest og fjas
2 innlandskommuner valgte å ikke selge noe aksjer der , Åmli og Froland
Merkelig nok er disse de kommunene som fremdeles ikke har innført eiendomsskatt
Her kan man med rette si kommunene har forsøkt å slakte gull høna og misslykkes totalt