Natto: Mens vi venter på Q2


Mine forventninger til Q2 er en topplinje på 35-38 mill, med et Ebidta på 3-5 mill. Like interessant er testresultater for den nye ingrediensen, samt noe mer guiding på hva de forventer av inntektsbidrag fra den nye ingrediensen fra Q1. Det er jo slik at hvis de opprettholder en vekst på K2 på 35% i 2020, så vil et bidrag på 20 millioner bidra til å dra veksten fra 35 til 49%. (Antar da en omsetning på 140 mill i 2019). Selv om de bare klarer 30% vekst på K2, vil 20 mill bidra til å løfte veksten til 44%. Dette er som kjent godt over vekstanslagene til Nordea. Videre er det slik at vi kan forvente oss ytterligere en ny ingrediens, antagelig mot slutten av 2020. Blir dette også en suksess, er det derfor muligheter for at veksten igjen kan krype over 50%. Dette vil snu helt opp ned på estimatene til Nordea, og vil vil etterhvert kunne få en solid reprising av selskapet. Natto sliter jo med tilliten, men den dagen markedet faktisk tror at de kan levere f eks 40% vekst i 10 år, vil vi nok se en kurs som skyter fart mot 40 kroner.

Ellers mener jeg å huske at da selskapet valgte å ikke holde en kapitalmarkedsdag i forbindelse med innlisensieringsavtalen/distribusjonsavtalen knyttet til den nye ingrediensen, ble det sagt at det fantes andre begivenheter i 2019 som kunne forsvare en kapitalmarkedsdag. Hva er dette, og får vi bekreftet at det blir en kapitalmarkedsdag i løpet av året?Herman

Ser ikke akkurat ut som at aksjonærene har noen tro på en bedring.
Herman*
13.08.2019 kl 10:49 2378

Nei. Noen må jo selge, og med liten interesse rundt selskapet så hoper selgersiden seg opp. Når det da kommer nyheter, er selgersiden stor nok til å bremse mye av oppgangen. Slik har det vært i årevis, men alt som trengs er at en håndfull større investorer begynner å kjøpe. Hele ansvaret ligger hos Nattos styre, dette har vært en varslet problemstilling i årevis. Nå får vi satse på at q2 og guiding blir så bra at Nordea øker sitt kursmål betraktelig. Det kan være nok til å få litt fart på omsetningen.
fabian2
13.08.2019 kl 11:23 2362

"Guiding" er ofte bare tippekonkurranse , det gjelder alle selspap
BioNord
14.08.2019 kl 09:30 2393

Herman*
Mens Natto fortsatt stamper i motvind, så virker det som du ikke har fått med deg at HBC de 2 siste månedene har gjort et stort løft.
Hmmm har du mistet hele oppgangen , du som vurderte inngang her ?
Herman*
14.08.2019 kl 10:55 2358

Hei! Jeg har absolutt fått med meg at HBC prises til over 20x omsetningen i fjor, mens tallet for Natto er under 2!! Natto har i tillegg bedre marginer, sterkere vekst, bedre bunnlinje og en mer skalerbar produksjon. Hbc har en grunder som ønsker en høyest mulig aksjekurs, i Natto har vi til gode å se at noen virkelig bryr seg. Natto er nå i en posisjon til å kunne ta opp et banklån, ref q1 presentasjonen. De burde kunne låne 30-40 mill, og sette av inntil 1 mill NOK i kvartalet til tilbakekjøp av aksjen. Resten bør gå til arbeidskapital og fremtidig utbytte. Men så lenge det kan kjøpes aksjer utenfor børs fra frustrerte aksjonærer, spørs det hvor mye selskapets styreformann vil tilrettelegge for en kursoppgang.
surplus
15.08.2019 kl 13:59 2276

Livlig aktivitet i aksjen i dag. Kanskje ikke så rart sett i lys av uro på børsene. Må si Natto har holdt seg bra.
surplus
15.08.2019 kl 15:13 2246

Ikke lenge igjen til 1 halvårsrapport. Kan være greit å se litt på hva Kappa presterte i sitt første halvår (hentet fra Kistefos). Kom gjerne med kommentarer

Kappa Bioscience AS (53 %)
Kappa hadde en økning i omsetning på NOK 22
mill. fra NOK 78 mill. i første halvår 2018 til NOK
100 mill. i første halvår 2019. Selskapet
rapporterte en EBITDA på NOK 20 mill. i første
halvår 2019 mot NOK 7 mill. i første halvår
2018.
Kappas kjernevirksomhet er utvikling og
levering av syntetisk vitamin K2. Vitaminet
benyttes som råvare i en rekke
vitaminprodukter og selges i 70 land. Utover
dette selger selskapet en rekke
komplementære produkter (f.eks. Kalsium,
Vitamin D3 og Magnesium).
Selskapet har hatt solid topplinjevekst også i
første halvår av 2019 og tilstedeværelsen på
det amerikanske markedet er nå styrket
ytterligere.
Kappa produserer K2-vitaminet i Norge og
investerer løpende i økt distribusjonskraft og
produksjonsforbedringer. Dette gjøres både
for å sikre videre topplinjevekst og videre
marginekspansjon.
Redigert 15.08.2019 kl 15:15 Du må logge inn for å svare

Ja tenk om de hadde slått seg ilag. Som regel blir vi skuffa når nattl legger frem tall. Virker som at kursen er totalt likegyldig for denne ledelsen
Herman*
15.08.2019 kl 18:18 2197

Driftsmargin på 20% er bra, men 30% vekst i forhold til i fjor er ikke så imponerende. Skal vi sammenligne med Natto er det dog mest korrekt å se på morselskapet som produserer vitamin k2. Disse tallene er nok ikke tilgjengelig før til neste år. Når det gjelder NattoPharma, har styret vist at de så langt ikke har klart å skape/synliggjøre aksjonærverdier. Kursen er jo vesentlig lavere i dag enn for fem år siden. Hvis ikke styret får ut fingeren i nærmeste fremtid, vil det bli et økende mas fra aksjonærene om at selskapet bør selges for å synliggjøre de underliggende verdiene. Jeg vet om aksjonærer som har vært i kontakt med Kistefos, og jeg er ikke fremmed for tanken på å kontakte både dem og andre aktører hvor jeg ser potensielle synergier. Flaut om aksjonærene må henvende seg til konkurrenter, men styret må innse at deres fremste oppgave er å skape aksjonærverdier-ikke bare bevilge seg opsjoner og håpe at ting ordner seg etterhvert. Jeg tror en aktør i dag vil klare å slå kloa i 51% av selskapet for 20-22 kroner. 90% tror jeg ikke er lett oppnåelig da enkelte innsidere forstår det langsiktige potensialet og vil ikke gi slipp på aksjene på det nivået.
holmes
15.08.2019 kl 21:33 2149

Det ville i så fall være en svært merkelig ting å gjøre. Jeg tar heller 5-10 ganger pengene om 3 år enn dobling i år.
Herman*
15.08.2019 kl 21:42 2136

Tviler på om du får 5-10x om tre år hvis ikke selskapet klarer å synliggjøre verdiene og øke likviditeten i aksjen. Mange store investorer rører ikke ilikvide aksjer uansett hvor billige de måtte fremstå.
holmes
15.08.2019 kl 21:56 2124

Ja jeg forventer ikke samme lave likviditet de neste tre årene nei. Selvsagt skal aksjen prises om dersom veksten fortsetter, men nå med både vekst og økende lønnsomhet fremfor minkende tap som var situasjonen de siste årene.

Kvartalsrapport i morgen. Blir det litt interesse idag?
Herman*
20.08.2019 kl 12:13 1938

Nei. Foreløpig ingenting som tyder på at selskapets styre er særlig opptatt av å skape aksjonærverdier. Her meldes det knapt noen avtaler, vi er heldige hvis de står omtalt i kvartalsrapporten. Jeg undres over hvilke motiv som ligger bak en slik tilnærming/holdning, da det ikke er så vanskelig å øke likviditeten og støtte opp om en aksjekurs som reflekterer de underliggende verdiene.
Sukiyaki
20.08.2019 kl 12:22 1929

Herman*, Kan ikke skjønne hvorfor styret ikke viser mer interesse utad. Det er vel alles interesse å skape interesse for aksjen og selskapet. Det er vel Bohan som trekker i trådene, eller er det andre i styret?

Redigert 20.08.2019 kl 17:48 Du må logge inn for å svare

Vanskelig å skjønne hvorfor de er så likegyldige.
Herman*
20.08.2019 kl 12:50 1916

Selvsagt burde det være i styrets interesse, men jeg kan ikke se konkret handling som indikerer at de bryr seg nevneverdig. Synes det er merkelig at styreformann har brukt et titalls millioner på å kjøpe aksjer utenfor børs, men kan ikke avse en skarve million eller to på å kjøpe i markedet. Å si at styret som helhet har en «agenda» har jeg ikke grunnlag for å gjøre. De har dog en forpliktelse til både å skape og synliggjøre aksjonærverdier. Vi vet ikke hva som kommer i morgen, men driften i selskapet ser ut til å gå bra. Det er derfor et tankekors at kursen i Natto i feb 2012 (da Bohan overtok som styreformann) var 12 kroner mens den i dag er på 10. I samme periode har OSE gått til himmels. Helt konkret mener jeg at en nøktern prising av Natto er 20 kroner, og styret burde gjennom innsidekjøp og et tilbakekjøpsprogram vise at de støtter opp om en slik prising. Dette ville ha bidratt til økt likviditet som igjen ville ha ført til at større investorer hadde vært villig til å ta i aksjen. Fikk nylig feedback om at flere større investorer følger Natto og er klar over den betydelige fremgangen. De ville dog ikke handle aksjer fordi de mente at ledelsen/styret hadde et likegyldig forhold til aksjekursen.
surplus
20.08.2019 kl 14:05 1880

Det er vel ikke usannsynlig med innsidekjøp etter 2Q. Selskapet har opplagt vært et turnaround case. Synes det er merkelig at kursen ikke har gått før, men regner med en fin stigning fremover. Er spent på morgendagen. Ser hele tiden at du mener ledelsen har "en forpliktelse til både å skape og synliggjøre aksjonærverdier". Jeg tenker at ledelsens oppgave et å drifte selskapet så godt som mulig, og dette innebærer ofte stategiske valgt som ikke nødvendigvis "skaper aksjonærverdier i det korte bilde". Jeg har tro på at ledelsen gjør det som er optimalt for selskapet. Da vil kursen komme av seg selv. Det vil det være markedet som bestemmer.
holmes
20.08.2019 kl 14:18 1866

Enig, dersom man har valget mellom å børsmelde kontrakter (som øker risikoen for at disse kundene igjen kapres av konkurrentene) er det bedre å leve med en kortsiktig lavere interesse for aksjen, mens det fundamentalt bygges sten for sten. Til syvende og sist prises aksjer på faktisk inntjening, vekst, utbytte etc, ikke på antall børsmeldinger.
Herman*
20.08.2019 kl 14:39 1848

Det er her jeg mener du tar feil. Selskapene på OSE prises ikke likt ut fra målbare parametre. Noen forblir sterk underpriset grunnet faktorer som mistillit, dårlig likviditet osv. Synes du det er akseptabelt at Natto skal prises med en stor rabatt langt inn i evigheten? For noen år siden var unnskyldningen til ledelsen at de ikke ville markedsføre Natto caset før break even. Når store underskudd ble snudd til positivt driftsresultat har det ikke akkurat skjedd så mye. Når det gjelder børsmeldinger av avtaler, kan ikke selskapet ha særlig stor tiltro til eget produkt hvis de er redd at konkurrentene med enkelthet kan snappe kundene fra dem. Det å være børsnotert medfører visse forpliktelser, og hvis de ønsker å holde kortene tett til brystet så kan de jo forsøke å ta selskapet av børs for så å selge det på sikt når mer av potensialet er synliggjort.
livsstil
20.08.2019 kl 18:04 1790

Hvis et selskap ønsker å være børsnotert har de en forpliktelse til å dele relevant informasjon som kan ha utslag på kursen. Hvis man får en stor kontrakt, eller lanserer et nytt produkt er det innlysende at dette bør deles med markedet. Helt enig med Herman, hvis selskapet er redd for å dele den type informasjon får man avnotere selskapet fra børs. Natto har lagt til seg en uvane at de legger alle nyheter inn i kvartalspresentasjon. Regnskap er en ting, men jeg kan ikke skjønne hvorfor de ikke børsmelder nye kontrakter. At ledelsen er likegyldige til aksjekursen er et stort faresignal, hvis de skjønner at deres aller viktigste oppgave er å maksimere alsjonærverdier må de finne seg noe annet å gjøre.
Nå har vi i lang tid opplevd en aksje som handles uten omsetning og ledelsen foretar seg ingenting. Det finnes flere instrumenter for å skape mer likviditet i aksjen bl.a. innsidekjøp, avholde Kapitalmarkeder eller reise på roadshow til nye potensielle aksjonærer. Du får ikke nye aksjonærer inn i en aksje uten likviditet, dette er ganske grunnleggende for en IR ansvarlig.
Summen av alt dette gjør at mange har mistet troen på styret/ledelsen som medfører at flere velger å avstå fra å handle aksjen. Mange tror fortsatt at aksjen kan være et godt case men da må en del endres i forhold til hvordan selskapet i dag ledes.
karamell
20.08.2019 kl 19:02 1762

Omsetning på 1000,- dagen før tall, er jo helt utrolig.
Godt jobba :-(
holmes
20.08.2019 kl 19:23 1746

Aksjonærverdiene øker ved at selskapet går fra liten omsetning og stort underskudd til høy omsetning og høyt overskudd. At man velger å selge underveis før dette er realisert (selskapet omsetter OK beløp og går break even) får man neste skylde seg selv. Er bare å sitte løpet ut så kan man høste store aksjonærverdier. Ledelsen prioriterer den langsiktige verdiskapningen og det synes jeg er bra.
Herman*
20.08.2019 kl 20:08 1718

Det er riktig at underliggende verdier må skapes for å forsvare en bærekraftig kursutvikling. Det er dog aksjekursen som er det eneste som teller for å kunne realisere verdiene. En skal ikke måtte ha et 10 års perspektiv på en hver investering, å skape og synliggjøre verdier skal være et løpende ansvar for ledelsen og styret. Har stor forståelse for de som selger i smertefull frustrasjon, bare synd de selger en krone for 40-50 øre...
livsstil
20.08.2019 kl 20:11 1713

Holmes,
Hvordan kan du hevde at aksjonærverdien øker? Jeg er enig at logisk sett at med et forbedret resultat så burde verdien i selskapet øke, men det gjør den ikke. Det er det faktisk aksjekursen som bestemmer og ingenting annet. Det er derfor jeg retter denne kritikken. Mye av det operasjonelle går bra, men det blir ikke synliggjort og det er på dette punkt jeg mener ledelsen svikter. Med de forbedringer som er gjort burde ikke kursen ligge der den gjør, og det tror jeg de fleste er enige om. Da må man gjøre noe og det blir ikke gjort så det mener jeg blir helt feil. Da ivaretar du ikke aksjonærene på en god måte. Spesielt når aksjemarkedet har vært så positivt de siste årene.
Redigert 20.08.2019 kl 20:15 Du må logge inn for å svare

Må være ett av de mest hjelpesløse selskap når det gjelder å skape aksjonærverdier. Det er jo kursutviklingen som er interessant for aksjonærene.
pips
20.08.2019 kl 20:25 1692

Må si jeg er inni h... spent på morgendagens resultat.Leverer de i henhold til guiding skal det bli et svært godt kvartal. Gjør de ikke det, må jeg si det vil være urovekkende i forhold til tillitsproblemene de allerede har.

Nå tror jeg ikke at Natto hører i stor grad på hva vi "småaksjonærene" har på hjertet i forhold til kritikk.
Styret og ledelse sitter svært trygt og godt uavhengig av vår mistillit, da de består av en kjerne som kontrollerer majoriteten av aksjene i Natto

Stiller meg på lik linje som herman og livsstil. Det er på tide å få betalt for å støtte selskapet. Må jo ha vært med i 10 år her, og utallige emisjoner.
Det som skjer er latterlig. De må greie å vekke liv i større investorer og få litt publisitet for å synliggjøre verdiene.
Hadde forventet litt liv i aksjen før morgendagen, men det skjedde ikke.
I tillegg til at vi kun hører noe når det er Q rapportering, så må jeg si at det mangler entusiasme i presentasjonene.
Det må jo gå an å fremstå mer optimistisk, entusiastisk og engasjerende når de først kommuniserer til aksjonærer og interessenter.

Er bare å vente spent på hva morgendagen bringer.
Kanskje blir det et knallgodt kvartal med mye entusiasme og engasjement.
pips
21.08.2019 kl 08:12 1589

Ble ikke et knallgodt kvartal. Og jeg er ikke veldig entusiastisk.

Hva ble det? Man kunne vel forutse at det ble dårleg etter handelen i askjen i går.
pips
21.08.2019 kl 08:25 1564

NattoPharma increased revenues by 10% in the second quarter and 22% for the
first half of the year. Adjusted EBITA in the quarter came in at NOK 0,9
million, yet another profitable quarter for the company.

CEO, Kjetil Ramsøy:

"We continue to deliver growth with first half year revenues of NOK 58 million,
representing an increase of more than 22% on the same period in 2018, and
another quarter with a positive EBITDA line. At the same time, we have made
pleasing progress with our new ingredient with positive results from the studies
that have been completed to date, and with further studies underway.

The relentless effort over the past fifteen to eighteen months to improve our
supply capabilities have helped us to build a solid supply platform for both our
Synthetic and Natural products. The company is now well positioned to meet the
anticipated increased demand for vitamin K2 MK-7 in the coming years.

Whilst the growth achieved versus the previous year is encouraging, we have
faced challenges that have suppressed the anticipated revenue increase during
the first half. In particular, the complexities involved in the scale up of our
natural production capacity resulted in a few less deliveries than planned in
the quarter. Coupled with this two of our more significant customer accounts,
one in Europe and one in the US, have revised their forecasts as a result of
strategic changes to the timing of their product launches. Both these factors
have impacted the growth in this quarter, but demand on these accounts is
expected to increase again later this year or in early 2020."

Financial highlights:

+----------------+------+------+-----------+------+
|(mnok) |Q2'19 |Q2'18 |Change |2018 |
+----------------+------+------+-----------+------+
|Product Revenue |30,0 |27,4 |2,6 (+10%) |101,7 |
+----------------+------+------+-----------+------+
|Gross Margin |39,2% |41,9% |-2,7% |43,1% |
+----------------+------+------+-----------+------+
|EBITDA (adj.) |0,9 |2,1 |-1,2 |6,7 |
+----------------+------+------+-----------+------+

Please find enclosed the Nattopharma Group Second Quarter 2019 Report.

For more information, please contact:

Kjetil Ramsøy, CEO, NattoPharma

E-mail: kjetil.ramsoy@nattopharma.com

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5
-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
Herman*
21.08.2019 kl 08:27 1553

Uakseptabelt at de ikke har kommet med en "profit warning". Det eneste positive er at vekstnedgangen skyldes utsettelser av store lanseringer samt midlertidige produksjonsproblemer. Dette kan indikere at den underliggende veksten i markedet forsatt er inntakt. Registrerer også at testresultater fra den nye ingrediensen er utsatt i noen mnd.
livsstil
21.08.2019 kl 08:29 1547

Dette var skuffende, svakere vekst og svekket EBITDA grunnet ytterligere økte OPEX. Personalkost har en tragisk utvikling og økte igjen fra 9,4 til 10,9 mill. fra Q218 til Q219. Selskapet leverer dessuten negativ cashflow så dette var skuffende.
Redigert 21.08.2019 kl 08:30 Du må logge inn for å svare

Akkurat som det pleier å være, når skal dette selskapet levere.
pips
21.08.2019 kl 09:30 1453

Når vi ser på hvordan Natto presterer. Er det da mulig å forsvare lønningene i selskapet. For meg virker de å ligge særdeles høyt.
Man kan ikke si at selskapet i veldig stor grad er ledende i sitt segment, sammenlignet med eks Kappa.
Jeg ville også vært interessert i å se hvor mye Dr Vik tjener i NP. Han driver eget selskap, samt at han har engasjement i Eqology. Hvor dedikert kan han da være til NP.
Total Remuneration på CEO i 2018 var 2 676 000.
NP har nå en markedsverdi på 160 mill. Gratulerer til de involverte som har prestert dette.

Jeg blir provosert.
Redigert 21.08.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare

Beste løsning er å slå seg sammen med Kappa. Denne ledelsen makter ikke å skape aksjonærverdier.
Herman*
21.08.2019 kl 09:38 1438

Det bør bli et krav om at selskapet blir solgt eller fusjonert om de ikke makter å skape aksjonærverdier. Vi trenger ikke flertall for å legge press på styret, det er uansett flaut og et prestisjenederlag når aksjonærene frir til selskapets største konkurrent.

Har sendt Mail til Ramsøy og skreiv at eneste løsning for dette selskapet er å slå seg sammen med Kappa. De leverer ikke mens lønningene er i toppklasse.
fabian2
21.08.2019 kl 10:12 1387

Selvsagt er lønningene i toppklasse , det er jo opplegget med børsnoteringen og rokkeringen og oppsplitting i selskaper og telefonselgere hos Montgomery og deltagere i "messer" for å vinne flotte priser. Akkurat som planlagt av ledelsen.

The Q2 report was indeed a bit a a disappointment.
However, I don't see anything which affects the long term potential in a negative way in this report. The company is in a better position than ever and has built a solid ground for long term growth and profitability. I would argue that this report created a good buying opportunity and I've acted accordingly.