Hvorfor så liten forskjell i pris mellom Crude i US og Nordsjøol


Hvorfor er forskjellen i US Crude Oil og Nordsjøoljen så liten som nå?

US Crude Oil er 54,78 og Nordsjøoljen 58,64.

Forskjellen er kun på $3,86.

Forskjellen har jo ligget rundt $9,50