Fint, da er det bare å sende ham til et lengere opphold i Italia. Etter endt soning får han reise tilbake der han kom i fra.