Bank


Hvordan er oppfattelsen i denne potensiell "urolige" tiden med hensyn til å gå inn I bank ?