Oppsummering Q2 presentasjonen


Jeg har i flere år følgt med på PHO utviklingen. Kvartalspresentasjonene har jeg stort sett fått med meg, men denne presentasjonen fikk jeg ikke sett. Jeg brukte derfor noe tid i helgen på å se Q2 presentasjonen på Hegnar TV.

Jeg er av den klare oppfatningen at potensialet i PHO er enormt. Jeg har derfor gjentatte ganger vært svært misfornøyd med kommunikasjonen som har vært gitt på kvartals presentasjonene. Jeg synes både Dan og Erik er korrekte og saklige, men jeg synes ikke de lykkes med å skape entusiasme rundt selskapet. Det forundrer meg da jeg selv mener at det burde være veldig enkelt å gjøre det på en god måte. Potensialet er jo enormt (i mine øyne)

Hva så med denne presentasjonen.Det var heller ikke denne gangen en fantastisk prestasjon fra våre ledere, men det var allikevel noe som var annerledes enn tidligere. Vi er nå så nære "take off" at selv ikke deres tilbakeholdenhet klarer å dempe min entusiasme. Hva er det som gjør at jeg blir så sikker på at det nå er i ferd med å ta av.

1. Ledelsen rapportere et rødt resultat for siste gang. De sa det ikke med klare ord, men de gjentok flere ganger at inntektene ville fortsette å stige samt at utgiftene vil holde seg stabile. Det betyr forbedret bunnlinje. Når en i tillegg vet at Cevira avtalen blir bokført i Q3 (da avtalen ble inngått), så vet vi at Q3 blir positiv bunnlinje. Q4 blir positiv uten noe form for Cevira avtale og dermed kan en konkludere med at alle kvartals presentasjoner fremover vil ha et positivt resultat.

2. Fleksiskope. Jeg synes ikke at antallet som er utplassert var særlig imponerende, men Dan påpekte at pipelinen for nye fleksiscope er veldig positiv. det ble vel nevnt at den var tilsvarende slik det var med rigide skope for noen år siden. Hva betyr det ? Det betyr at vi må forvente at antall fleksicope fremover vil være i størrelsesorden 15-20 scope per kvartal. I tillegg vil det komme noen rigide, så det totale antallet vil øke kraftig.


3. Bruksfrekvensen. Dette har vært det området som jeg har irritert meg mest over (og forstått minst av). Hvorfor ser vi ikke en økt bruksfrekvens for de utplasserte scopene. Mine estimater viser ca 0,25-0,3 ganger per dag per scope. Her må det være rom for en kraftig økning. Det Dan imidlertid nevnte var at en urolog hadde brukt sitt scope mer enn 100 ganger allerede. Denne urologen hadde fått tilgang til scopet i november og Dan påpekte at de 100 gangene var utført innen et seminar i mars. Det betyr at urologen har hatt en bruksfrekvens på > 1 gang per dag i en oppstartsfase. Hvis vi antar 10 tilgjenglige dager i november, 20 i desember, januar, februar og 10 i mars (til seminaret), så har han på ca 80 dager brukt dette mer enn 100 ganger. Bruksfrekvens på 1,2-1,4. Dette er ca 5 ganger mer enn hvor mye enn bruker rigide scope i dag.
Jeg er overbevist om at frekvens vil øke betraktelig i tiden fremover da det er etterspurt fra pasienter å bruke blue light. Hvis frekvensen forblir på dagens nivå vil uansett 15-20 scope være tilnærmet 100 rigide scope (dagens bruksfrekvens). Dette vil bidra til en kraftig økning i antall doser som benyttes.

Langt innlegg men min oppsummering er enkel:

- Aldri mer underskudd i et kvartal
- Kraftig salgsøkning i USA pga mange nye fleksiscope i tiden fremover med mye høyere bruksfrekvens
- Det vil i tillegg bli en økning i bruksfrekvens på rigide scope.

Erik Dahl sa tilslutt " Jeg believe that we are on track". For mange ville en slik uttalelse bety at en ikke er sikker, men tror, vi er på rett veg. Min erfaring med Erik Dahl er at dette var den beste bekreftelsen en kunne få. Mest sannsynlig betyr det at vi gjør det garantert bedre enn de 20-25Mill dollar i 2020 som er guidet.

Når det gjelder kursen så tror jeg nå at flere vil forstå potensialet før en får grønne tall. Tidligere har jeg trodd at det var først når en får grønne tall at kursutviklingen vil sette fart. Nå tror jeg kursen vil gå oppover i perioder frem mot Q3 i November. Etter Q3 vil nok oppgangen gå raskere og jeg er overbevist om at vi ved inngangen til 2020 vil være over 100. Etter mitt hode er dette minst ett år for seint, men en må bare innfinne seg med at markedet trenger mer tid og bekreftelse før en forstår potensialet i PHO.

I 2020 blir det utbytter og veldig gode resultater og jeg tror en tredobling i kurs i løpet av året er realistisk og svært sannsynlig.

Cevira avtalen : Noen ord tilslutt om denne. Dan virket meget tilfreds med avtalen og ikke minst med betingelsene som ikke bare var avhengig av fremdrift, men også av kalenderen. Mitt personlige ønske er at PHO på Q3 annonserer at de fremover vil betale alle Cevira-utebetalinger ut til aksjonærene som utbytte. Jeg tror det vil gi en veldig positiv effekt og stor mediaoppmerksomhet. Når en vet at potensialet i avtalen er ca 2,5 mrd kroner (tilsvarende 100 kroner per aksje) så skulle en tro at det gjorde aksjen mer interessant for de fleste

Gleder meg allerede til Q3
CanonBoy
12.08.2019 kl 23:52 2887

Hallvar,
Takk for en fin oppsummering og gode tanker rundt denne casen og videre utvikling. Veldig enig i dine betraktninger og vurderinger. Blir spennende å se hva som skjer når bruksfrekvensen øker og Flexi begynner å slå til. Q3, senest ved Q4.
Gleder meg allerede til q3 og q4, snart kommer taktskiftet i Pho.

Takk for flott innlegg.
Spot on!

Og du har helt rett, vi er ferdige med rød bunnlinje.
EmmieSi
13.08.2019 kl 00:20 2831

Da er det bare å telle ned til pafo eller bravi kommer å sprer dritt og usannheter i denne tråden også:)
focuss
13.08.2019 kl 07:30 2667

Hallvar
Takk for flott innlegg.
kreinh
13.08.2019 kl 07:49 2606

Fin oppsummering! God beskrivelse av hvordan Photocure kommer til å utvikle seg.
m73102
13.08.2019 kl 07:54 2597

Tusen takk Halvor for et veldig godt innlegg - er helt enig i dine betraktninger! Tror investorene etter Q2 nå skjønner at PHO er "on track".

Det er sjelden jeg er 100% enig i hver eneste ord. Dette var et særdeles godt innlegg, Hallvar.
Jeg tolker Schneider som at det kan komme positive overraskelser med mange flexiscop i Q4. Kanskje allerede i Q3.
Mitt mål er derfor å være ferdig lastet før Q3.
Hallvar
13.08.2019 kl 08:09 2541

Takk for tilbakemeldinger. I min modell har jeg tidligere ikke skilt mellom rigide og fleksiscope. Delvis for at det har vært så få fleksiscope og delvis for at jeg aldri har hørt noen tall om bruksfrekvens (selvom jeg vet at markedet er betydelig større).
På bakgrunn av informasjonen som ble gitt i Q2 har jeg oppdatert min modell og derav oppdatert mine estimater for de neste 10 kvartalene.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg har vært overoptimistisk tidligere med tanke på bruksfrekvens på scopene og derfor har mine estimater av bunnlinjen vært betydelig bedre enn det som har blitt det reelle resultatet. Nå har jeg lagt inn veldig konservative bruksfrekvenser og ønsker å dele noe av dette med dere.

Mitt forecast for de neste kvartalene er :

Q3
Aktive rigide scope 170 - bruksfrekvens 0,3 ganger per dag
Aktive fleksiscope 17 - bruksfrekvens 1,2 ganger per dag
Antall "behandlingsdager i Q3" = 63
Pris per dose 8200 nok
Omsetning USA 36,9 mill NOK

Q4 2019
Aktive rigide scope 182 - bruksfrekvens 0,35 ganger per dag
Aktive fleksiscope 30 - bruksfrekvens 1,2 ganger per dag
Antall "behandlingsdager i Q4" = 60
Pris per dose 8200 nok
Omsetning USA 49,1 mill NOK

Q1 - 2020
Aktive rigide scope 190 - bruksfrekvens 0,4 ganger per dag
Aktive fleksiscope 45 - bruksfrekvens 1,2 ganger per dag
Antall "behandlingsdager i Q3" = 65
Pris per dose 8200 nok
Omsetning USA 69,3 mill NOK

Q2-2020
Aktive rigide scope 200 - bruksfrekvens 0,4 ganger per dag
Aktive fleksiscope 60 - bruksfrekvens 1,2 ganger per dag
Antall "behandlingsdager i Q2" = 70
Pris per dose 8200 nok
Omsetning USA 87,2 mill NOK

Q3-2020
Aktive rigide scope 210 - bruksfrekvens 0,4 ganger per dag
Aktive fleksiscope 80 - bruksfrekvens 1,2 ganger per dag
Antall "behandlingsdager i Q3" = 65
Pris per dose 8200 nok
Omsetning USA 95,9 mill NOK

Q4-2020
Aktive rigide scope 220 - bruksfrekvens 0,4 ganger per dag
Aktive fleksiscope 100 - bruksfrekvens 1,2 ganger per dag
Antall "behandlingsdager i Q4" = 60
Pris per dose 8200 nok
Omsetning USA 102,3 mill NOK

Sum omsetning USA i 2020 blir da 354,8 mill NOK som tilsvarer ca 40-45 mill USD (snittkurs 8,2). Noen vil nok hevde at salgsraten på fleks er vel optimistisk, men basert på det Dan sa på Q2 tror jeg ikke at dette er langt fra sannheten. I tillegg har jeg kanskje lagt inn for stor bruksfrekvens på rigide scope, men sett i lys av at dette blir SOP i nær fremtid så tror jeg at bruksfrekvensen vil øke fra dagens frekvens som er 0,25 ganger per dag.


kan vi forvente så høyt brukerfrekvens på fleks den nærmeste tiden? var vel de fremste urologer som Schneider viste til. ellers takk for et flott innlegg. lenge siden sist det var noe slikt her.
Redigert 13.08.2019 kl 08:21 Du må logge inn for å svare
Hallvar
13.08.2019 kl 08:35 2547

Det er helt klart en risiko for at denne frekvensen er for høy, men som nevnt var dette basert på Dan sitt innspill på Q2. Han sa vel at denne urologen hadde fått scopet i november og det betyr vel nødvendigvis at han da begynte å bruke det for første gang. Denne urologen var nok kjent med de rigide scopene, men jeg tror jo at de fleste fleksiscopene havner hos dem som allerede har et rigid scope og som kjenner til bruken av Cysview.

Hvis jeg justerer frekvensen ned til 1 gang per dag i 2020, så blir omsetningen 324 mill NOK, eller ca 40 mill USD. Ikke verst det heller :)
Newsman
13.08.2019 kl 09:08 2456

Flott innlegg Hallvar.

Blir veldig spennende fremover.

Photocure har vel utbetalt utbytte tidl, så det kan nok komme. Men også mulig overskuddet bør brukes til oppkjøp etc.

Bare en kommentar til antall scop i Q3-19 :
Allerede nå i Q2 er det 174 rigide og 14 flexi. Du kan derfor oppjustere Q3
Hallvar
13.08.2019 kl 09:33 2370

Takk for det. Ser nå at det var en feil. Det vil nok blli en nedjustering av resultat i Q3 pga at fleksskopene bringer inn så mye mer inntekt sammenlignet med de rigide scopene
Hallvar
13.08.2019 kl 09:34 2367

Omsetning Q3 i USA blir da 35,6 mill NOK

Jeg har gjort tilsvarende beregninger som deg Hallvar. Her er mine tall (frekvens i parantes) :

Q3-19 188 rigide (0,3), 20 flexi (1,0) Gir omsetning = 39,4 + 28 fra Europe = 67,4
Q4-19 202 (0,35), 30 (1) = 49,5 + 28 = 77,5
Q1-20 216 (0,4), 45 (1) = 70 + 28 = 98
Q2-20 230 (0,4), 60 (1) = 87 + 28 = 115
Q3-20 244 (0,4), 80 (1) = 94,6 + 28 = 122,6
Q4-20 258 (0,4), 100 (1) = 100 + 28 = 128

SUM 2020 = 464 mill
Med P/E = 15 (fordi jeg ikke har trukket utgifter) blir verdien 7 mrd kr, altså en bra stigning fra i dag

Mulig tallene er litt optimistiske da scopene ikke er i full produksjon fra dag 1, men merk at CEVIRA kommer i tillegg.
Vi får vel dessuten tro at Canada, Australia og kanskje Kina kommer etterhvert
Redigert 13.08.2019 kl 09:51 Du må logge inn for å svare

Tusen takk for flott oppsummering Hallvard, fult ut enig med deg da jeg også hadde estimert omsetningen i US Q4 20 til ca. NOK 100 mill. Det er imidlertid ikke alle som ser mulighetene i PHO i går eller i dag. Det er shorterne som har overtaket. Skulle ønske meg at de 3000 små aksjonærene i PHO kjøpte 1000 aksjer hver og la de i en skuff. Alternativt trenger vi noe som får aksjekursen over 64/65 slik at en fikk roet nærevenne til aksjonærene som selger villig til 53.

Halverer du brukerfrekvensen i oversikten til Hallvar havner en +- på inntekt slik som guidingen. Dersom tallet ditt på 0,25-0,3 per dag per scoope er riktig - kan noen si ca hva dette tallet var for ett år siden? At vi skal ca firedoble brukerfrekvensen ett år frem i tid fremstår ganske aggressivt.
Redigert 13.08.2019 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
thepower
13.08.2019 kl 10:33 2194

Any ideas why we've gone from 58 to under 53 for no apparent reason?

Difficult to understand this stock at times
focuss
13.08.2019 kl 10:38 2163

Hallvar
Jeg mener det er slik at de som er raskest ute med å ta i bruk flexscope er de klinikkene som deltok i fase 3 studiet og hadde erfaring derfra. Fase 3 studiet omhandlet jo bruk av BLFC i surveillance setting.Etter hukommelsen mener jeg det var 17 klinikker.

Side 6 her forklarer endel om skopene sin utvikling.
Husk at det er først fra 2017 og enda mer fra 2018 at skopene for alvor ble utplassert.

https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3557592.pdf
Mdg1
13.08.2019 kl 10:42 2130

Nøkkelen til suksess er å få opp brukerfrekvensen. Uansett så har Photocure også Cevira som i seg selv kan gi inntekter i mrd-klassen.
Hallvar
13.08.2019 kl 10:43 2121

Vil bare påpeke at rigide scope ligger med en økning fra 0,25 ganger per dag til 0,4 ganger per dag og at fleksskope ligger med fast 1,2 ganger per dag (slik det ble antydet på Q2 presentasjonen). I sum mener jeg at det ikke er en aggressiv økning. Det er selvfølgelig en risiko for at begge deler er noe optimistisk, men det skal ikke være noe problem å nå guiding i 2020.
pafo
13.08.2019 kl 10:46 2112

Ja nu var jo omsettnings veksten 3,2 mil fra Q1 til Q2. Men Halvar tipper 12,5 mil fra Q2 til Q3 og Scoopy 15 mil.
Og treffer de er det fantastiskt. Men da må det skje noe radikalt i Q3 som det ikke finnes spor av i Q2.
Men det er lov att håpe. Det er på Halvar 120 % yoy og 140 % yoy på Scoopy. Da begynner det likne noe-
Og det begynner bli på tiden att vi kan måle Schneider og andre på håndfaste resultater og ikke bare på løften.
SørenE
13.08.2019 kl 10:51 2083

Hej Norge

Hallvar: tak for gode indlæg men mener du og SF er over super optimister "Omsetning Q3 i USA blir da 35,6 mill NOK"
Omsætning US Q3 2018 var på $16,5 -- det vil sige at i regner med en øgning på 120% YOY -- mener det er urealistisk !!!

Håber du får ret -- men 120% ca er en voldsom vækst -- da vil vi forlade både kurs 100 og 200 hurtigt :-)

Den glade Dansken
Tålmodig 2-4 kvartaler

Minner dere på at nå er det billige aksjer å få kjøpt på 53.

Pafo, hvis vi justerer ned estimatene til det halve burde fortsatt kursen 3-4 dobles
Hayen
13.08.2019 kl 11:03 2026

Hei Hallvar

Takk for meget gode innlegg, spesielt det første synes jeg treffer spikeren på hodet.

Hva gjelder brukerfrekvens, så mener jeg du legger inn for aggressiv vekst, spesielt for rigide scope. Jeg jobber med å få tak i historiske tall i usd fra selskapet, og kommer tilbake til nøyaktige tall for brukerfrekvens når jeg har fått cysview omsetning i USD.
Flexiscope må jeg tygge mer på før jeg mener det er for aggressivt eller ikke.

Et enkelt regnestykke er at du for q3 2019 cysview forventer knappe 50% vekst fra q2. Det fremstår lite realistisk da det vil medføre et kraftig hopp i både frekvens og omsetning
Redigert 13.08.2019 kl 11:05 Du må logge inn for å svare

Hallvar
Tusen takk for meget gode innlegg med gode og realistiske refleksjoner rundt PHO. Dersom jeg ville sett noe annerledes i dine tallberegninger, så måtte det være å divergerende i brukerfrekvensen mellom de flexiscopene som er plassert ut i beregningskvartalet og de som har vært i bruk da kvartalet tar til. For dersom man tegner flat brukerfrekvens og fullt antall brukerdoser på de scope som er utplassert inneværende kvartal, så vil man ende opp med en kraftig overberegning på scope som er utplassert siste måneden av kvartalet, for ikke å si siste uken før kvartalet er omme.

Men jeg er ikke i tvil om at vi nå står forsn en betydelig vekst i omsetningen i USA.
pafo
13.08.2019 kl 11:21 1956

Det første han burde lært Schneider, er att mener han noe som er før interesse av investorer. Så bør det skrives i rapporten.
Så alle kan finne det enkelt, uten att behøve gå inn og lyssne på en webcast. Og han har jo en del merkelige uttalerser
bland annet om Cevira avtalen. Og att han tenkte gå bak ryggen på Karl Storz og få Olympus med på laget.
Da hadde vel PHO blitt saksøkt på ett par milliarder.

Så det nok en del saker han seier som skall tas med en klype salt.
Redigert 13.08.2019 kl 11:22 Du må logge inn for å svare
EmmieSi
13.08.2019 kl 11:31 1930

Det pafo sier skal man iværtfall ta med en stor klype salt.
Computum
13.08.2019 kl 11:38 1895

Det er bra vi har noen som holder optimismen oppe når bunnen igjen faller ut av denne sektoren.
Hayen
13.08.2019 kl 11:42 1882

Pafo er iallefall sterk på å demonstrere at han har et kompetansebehov
kreinh
13.08.2019 kl 12:05 1818

Nitrist aksje dette her. Snart vært inne i et år og kommer ikke av flekken... Minner om NEL før den begynte å gå.
Hallvar
13.08.2019 kl 12:24 1749

Kjekt med en tråd hvor innspillene er gode og faglige.

Når det gjelder antall scope i drift, så har jeg for enkelthet skyld sagt at det kun er de scopene som en har ved inngang i kvartalet som bidrar i påfølgende kvartal. Det er selvfølgelig ikke korrekt, men tatt i betraktning liten bruk ved oppstart så tenker jeg at det ikke blir så mye feil.

Jeg er helt enig i at veksten YOY virker veldig høy. Det jeg imidlertid ikke har gjort er å spørre meg selv om dette ser "fornuftig ut" med den høye veksten. Jeg er klar over at det må en megler gjøre før han publiserer en analyse. Han er selvfølgelig redd for å virke useriøs og altfor positiv.

Det jeg gjør er å spørre om forutsetningene er fornuftige. Jeg mener selv at veskten i antall scope er fornuftig, og at det underbygges av Dan sine kommentarer på Q2. Det samme gjelder brukerfrekvensen. Der er jeg imidlertid fortsatt usikker på hvorfor det ikke har økt i de foregående kvartalene. Mine beregninger viser at vi i en periode hadde en bruksfrekvens på ca 0,2 og at det i løpet av siste året er gått opp til 0,25. Det er kanskje for optimistisk å si at det allerede i neste kvartal skal opp i 0,3.

Jeg tror imidlertid at veksten i bruksfrekvens kommer til å være eksponensiell. Det vil ikke være en rett strek. Vi får se hvor mye jeg bommer med. Det jeg kan si er at jeg de siste kvartalene typisk har vært litt for optimistisk på bruksfrekvens men har vært tilnørmet spot on på antall scope utplassert.
kreinh
13.08.2019 kl 12:48 1666

Det blir en vinglete tur i båten frem til Q3. Vi har med oss ett tryllemiddel som de færreste skjønner noenting om. Det er meldt stiv kuling imot og høye bølger. Mange av de ombord er sjøsyke og spyr i båten. Det må dere slutte med. De som er i styrehuset kunne godt vist seg litt mer på dekk og tatt i ett tak. Kapteinen, Styrmann og matrosene kan ikke gjør alt alene. Ved Q3 kommer vi forhåpentligvis i smulere farvann så vi kan slippe denne evinnelige spyingen i båten. Til neste år ankommer vi endelig det forjettede land. Da trenger vi ikke lenger å sette sjøbein. Da blir kapteinen keiser i eget slott med ett imperium så stort at ingen har sett maken i mans minne... Og alle de som har fulgt trofast med på ferden blir velstående i det landet hvor Keiseren rår på grunn alle de pengene av tryllemiddelet som bare vokser og vokser.
Jadaok
13.08.2019 kl 13:03 1627

Å tro på en slik økning i brukeefrekvensen er å tro på julenissen. Fakta er at brukeefrekvensen eller like for like salget er negativ. Noe som er meget besynderlig.
13.08.2019 kl 13:19 1595

Kreinh, det var dagens, herlig

når det gjelder bruksfrekvensen er det nå 4 ansatte som tar seg av det spesifikt. det er slikt jeg leser det av presentasjonen. "4 Clinical Support Specialists (increase
current account sales)". tror bruksfrekvensen kan stige fremover.