NEL. Mot grønt skifte for hurtigbåter Finansavisen i dag side 14

Far-far
13.08.2019 kl 10:48 107

NEL. Mot grønt skifte for hurtigbåter
Finansavisen i dag side 14

Teknologien for å gjøre alle hurtigbåter utslippsfrie (hydrogen) vil være klar i 2023. Det er fire konsortier som arbeider for utvikling at teknolog for overgang til grønnere skipsfart. Disse har sendt et felles brev til alle fylkeskommunene som anbudsgivere, at det i alle anbud som blir lyst ut fremover, stilles krav til nullutslippsteknologi.

Som en potensiell tung forbruker av hydrogen, kan hurtigbåtene bidra til å skape den nødvendige etterspørselen som skal til for å få opp de første produksjonsanleggene for grønn hydrogen til konkurransedyktig pris. Dette vil videre muliggjøre nullutslippsdrift for andre fartøytyper som cruiseskip, fraktefartøyer og offshore fartøyer.

Gjennom Revidert nasjonalbudsjett er det bevilget 25 millioner til innføring av grønne hurtigbåter, og regjeringen vil arbeide videre med en støtteordning til som stiller krav til om grønne hurtigbåter.