HELG - Regnskap Q2 2019


* Godt resultat av ordinær drift, Resultat før skatt utgjorde 178 mill kr. i første halvår, mot 143 mill kr i samme periode 2018.

* Utlånstap er redusert med 71 mill kr