Er sharia livssyn ?

Gøril
13.08.2019 kl 12:57 217

Litteraturhuset kommer med en rekke eksempler på Paludans formuleringer, som «fienden er muslimer […] Det beste vil selvfølgelig være om det ikke er en muslim igjen på jorden – jeg håper det vil skje en dag, da vil vi ha nådd vårt endelige mål».

Paludan nektes å ytre seg på Litteraturhuset.

Det er bare et ønske fra Paludans side, det Litteraturhuset viser til her. Er dette lovlig ytring eller straffbart hat med livssyn som eneste mulige knagg ?

§ 185. Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.
Redigert 13.08.2019 kl 12:59 Du må logge inn for å svare

Det er leveregler forankret i den sosiale kulturen. Slik de tolker koranen og det sosiale sekulære livet. Sharia gir noen ulydige avkappede hender og armer som straff for at de ikke hører etter hva profeten har sagt. For noen gir sharia en glede å straffe andre.

Et fundamentalistisk oldtidssyn på livet
Redigert 13.08.2019 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
Korsar
13.08.2019 kl 13:11 208

Steining er også fremdeles populært

Så begår du ringeakt overfor de som bedriver steining og kapping av armer, så bryter du norsk straffelov ?

Nei, Sharia er ikke livssyn men ideologi/politikk, godt forankret på den røde politiske skala. Der er det nemlig det eneste riktige at Staten, her prestestyrt, skal kontrollere folks liv fra vugge til grav.

RR
Redigert 13.08.2019 kl 13:42 Du må logge inn for å svare

Sharia bygger ikke på kjærlighet til livet og medmenneskene. Nei det er i grunnen et menneskehat innad i egne rekker på vegne av profeten
Redigert 15.08.2019 kl 08:22 Du må logge inn for å svare
MERLOT
14.08.2019 kl 18:16 163

"Sharia er tradisjonell islamsk lov. Sharia finnes ikke som et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes ofte varierende tolkninger av koranen og hadithene."

Oppfatningene om hva som er riktig eller galt vil da variere omtrent like mye som styrken av bavianskrik fra et fikentre. En viss oppfattelse om hvor mange fiken det er i treet kan en nå få av å høre på gneldringen.