Enig med FRPs beste politiker


Har sjeldent noe godt å si om FRP, men Ketil Solvik-Olsen har jeg alltid hatt respekt for.

"Solvik-Olsen skal lede norsk geriljakrig mot Facebook og Google"

"Vi kan ikke sitte stille og se på en utvikling der milliardene forsvinner ut av Norge til utenlandske aktører som heller ikke betaler særlig med skatt. Vi må jobbe sammen for å styrke våre egne interesser, sier Ketil Solvik-Olsen til Nettavisen."


Jeg har også stusset over dette maset fra spesielt Google hvis jeg har gjort et nettkjøp

https://www.nettavisen.no/okonomi/solvik-olsen-skal-lede-norsk-geriljakrig-mot-facebook-og-google/3423828041.html


Ja, disse selskapene har fått for mye makt. Spesielt når man ser fraværet av politisk uavhengighet de operer med. USA får ta en Rockefeller og Standard Oil variant på dem gett.