Sjøkabel som kan frakte Hele vår vannkraft til EU


OBS her må vi stoppe opp ACER 4 er på gang og da vil EU bestemme alt . Nå jobbes det med kabler som kan svelge hele Norges produksjon og transportere dette til EU markedet 😱😱

Her må politikerene stilles til veggs før valget...

https://www.tu.no/artikler/dette-skipet-skal-lage-sjokabel-som-kan-svelge-unna-hele-norges-kraftproduksjon/471048?utm_source=tu.no&utm_medium=feed&utm_campaign=feed_most_read
HanVann
13.08.2019 kl 21:02 365


Ingen norske fisker i utlandske ganer.


#STOPP DEN STRØMMEN/FISKEN

EU har kjøpt 85 % av renheten i Norsk vannkraft. Så har de bygget ny kullkraftverker og selger strømmen med opprinnelsegparanti grønn....

EU barna hoster og skjønner ikke hvorfor.

Nordmenn er påført CO2 skam og nå skjønner du hvorfor....

Norske elbiler som har ett større co2 avtrykk / livstid enn diesel , blir på papiret drevet med 85% fossil kraft .

Molboen er ikke Dansk , hele familien styrer boet A/S Noreg 😜
HanVann
13.08.2019 kl 21:35 345

85% av renheten er UTE
skittent spill
#HOLD FISKEN HJEMME

Skatteflyktninger fra sin eier Den Norske Stat er dem også........

Statoil og Statkraft sparte tilsammen 1,2 milliarder kroner i skatt til Norge i fjor, sammenlignet med at internbankenes resultat ville ha blitt skattlagt med 28 prosent her hjemme.

Internbankene er heleide datterselskaper i Belgia under navnene Statoil Coordination Center NV og Statkraft Treasury Centre SA:

De tar imot penger i forskjellige former fra hovedkontoret i Norge, og låner disse ut igjen til andre datterselskaper rundt om i verden.
Internbanken mottar så renter fra disse datterselskapene.
Noe av bankens inntekter kan bli betalt videre som renter til hovedkontoret, hvis pengene fra den norske konserntoppen er i form av lån. Eller de kan bli liggende i internbankene som tilbakeholdt overskudd eller bli betalt som utbytte til hovedkontoret i Norge.Rentebetalinger til Norge vil isolert sett øke overskuddet i Norge, og bli belastet med 28 prosent skatt for 2013. Utbytte fra internbanken kan de to statsselskapene ta skattefritt til Norge, fordi utbytte kan overføres skattefritt til Norge fra EU-land.

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qkb0/Norske-statsselskaper-slanker-skatten-i-Belgia
Noni
13.08.2019 kl 23:19 320

Jeg mener vi stemte nei til ACER, hvordan kan dette skje? Hvem kan få stoppet dette vannviddet?
Noni
13.08.2019 kl 23:38 308

Det må en si, det må jo være gode forbilder for norske skatteytere?
Hvorfor etterforsket skattemyndighetene skipsreder Reksten i Bergen, fordi de mente at han hadde formue i utlandet?

Å høre olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg forklare og forsvare doblingen av strømprisen, minner om regjeringspartiet SVs forsvar for bombingen av Libya i 2011. SV-syndromet er reelt, og Frp står midt i det med begge beina.

Norske kraftverk, som stort sett er offentlig eid, har rett til å selge til høystbydende. Dermed påføres vi i økende grad kontinentale kraftpriser gjennom stadig flere eksportkabler. Vi tvinges også til å betale CO2-avgift, til tross for at praktisk talt all strøm i Norge produseres av vannkraft.

Energiminister Tord Lien, Frp, var ærlig eller dum nok til å si det rett ut. Under tittelen "Tord Lien vil ha dyrere strøm" het det i E24 i 2013: "Lien ser ... på nye utenlandskabler som et viktig virkemiddel for å få høye nok strømpriser til at det blir lønnsomt å bygge ut fornybar energi her i landet." http://www.oljekrisa.no/Hoy%20strompris%20jan%202019.htm

Regjeringspartiene sammen med Ap stemte for ACER. I utgangspunktet ser det det ikke så ille ut, men det gjorde ikke EU eller EØS heller, men det har som kjent radikalt forandret seg. Nå er Norge først i køen med å innordne seg etter alle direktiver byråkratene i Brüssel måtte finne for godt. Norske politikere, velgere eller nordmenn har ingen ting de skulle sagt. Teoretisk kan de gjøre det, men har aldri gjort det.

Samme gjelder ACER. Organisasjonen er i støpesjeen og vil sakte men sikkert medføre forpliktene leverander av norsk strøm til kontinentet. Det vil skaffe Norge intekter, men norske borger vil blø kraftig. Lave strømpriser vil snart være en saga blott.

Norske bedrifter og kraftkrevende industri som hadde noen konkurransefordeler fremfor andre europeiske land på tross av høye lønninger, vil nå være avhengige av subsidier for å overleve. Om noen år vil EU kreve at Norge kutter ut subsidier, da det er "konkurransevridene". Da blir siste spikeren satt i kista for norsk industri og smelteverkene kan like godt legges i Ruhr og Essen i Tyskland. Strømprisen er den samme.

Da er det ingen vei tilbake. Teoretisk kanskje, men ikke i praksis. Se på Brexit hvor "enkelt" det er.

"Der nasjonale myndigheter ikke kommer til enighet vil Byrået ta over i reguleringssaker...".? Fra Acers regelverk. Enighet med hvem? Acer?

Vi må ut av Acer. Og dermed ut av EØS.
Det er ikke sant at vi er nødt til å ha EØS.

Vi må nå snarest begynne et skifte som heter handel med andre enn EU.
Slik at evt. handel med EU etter uttreden av EØS, skjer med styrke i forhandlingene
fra vår side. Og slik at vi kan forlate forhandlingsbordet, hvis det er best for oss.

Selvsagt vil EU bakke om vi befinner oss i en så sterk posisjon. Hvorfor skal de krangle
og tyne med oss ?
Nå er EØS i ferd med å bli noe annet enn EØS var i 1994. Det norske folk vil derfor snart
massivt kreve folkeavstemning om evt. fortsatt EØS. EØS er i ferd med virkelig å komme
i strid med grunnloven.
Vi må også ha en ny valglov, som for første gang i historien folkeinitieres og folkegodkjennes.

Vi må knytte oss nærmere til de som ikke er i EU. Vi kan selvfølgelig handle med EU,
men hvis EU er helt sprø, så må vi ha alternativer.
EUs behandling av Storbritania inngir ikke den store tilliten til EU. Landene i EU har
ikke en gang folkegodkjente valglover. Galskap med union på et sånt grunnlag.

Norge er ikke ille ute, med mindre handel med EU. Men det blir nok handel med
EU allikevel, fordi vi blir enig. Blir vi ikke enig, så har EU gjort noe dumt. Og da
tar vi bare konsekvensen av det. Det går fint det også. Strukturen i norsk næringsliv
blir bare litt anderledes.
Redigert 14.08.2019 kl 02:53 Du må logge inn for å svare

Nå er EØS i ferd med å bli noe annet enn EØS var i 1994. Det norske folk vil derfor snart
massivt kreve folkeavstemning om evt. fortsatt EØS. EØS er i ferd med virkelig å komme
i strid med grunnloven?

kreve folkeavstemning om evt. fortsatt EØS? Folk har det stemt på partiene (AP H KRF og FRP )som har innført EØS over hodene på dette glupe folket. Det har de gjort i snart 30 år.

I samme periode er Grunnloven blitt så mye endret at den er tilpasset EU EØS.

EU prøver seg på vannkraften vår...

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

https://neitileu.no/aktuelt/omkamp-om-vannkraftressursene

Sp SV og LO vil si opp eøs avtalen , noen andre ?

Istedenfor å bygge ut atomkraft i Tyskland skal isteden andre land slik som feks Norge bygge ut store mengder med vindkraft og vannkraft samt nye utenlandskabler og samtidig legge ned store deler av sin kraftkrevende industri. Dette fremstilles av flere som å være en form for norsk solidaritets-handling mens det i praksis vil være en tyskdrevet imperialistisk handling. https://steigan.no/2019/08/tysk-industri-storste-nedgang-siden-finanskrisa/