Diskriminering i nisseland


Hvorfor er det slik at selvstendig næringsdrivende alltid skal få skatteoppgjøret lang tid etter andre? Dersom det er mer arbeid med selvstendig næringsdrivende så kan skatteetaten begynne med arbeidet med disse.

Hva er problemet egentlig? Dårlig planlegging fra din side?