Muliggjort som følge av syntetisk pengeutstedelse av ECB.
Det heter å stjele. Og brukes som ledd i å bl.a. "konfiskere"
Norge inn i EU.
Norge må melde seg ut av EØS, og få resten av verden
til å boikotte denne grove og uhyrlige kriminaliteten.

Det er virkelig en syk økonomi EU bedriver og baserer
seg på. Dette er ikke noe vi skal delta i. Å basere seg
på å stjele fra andre lands innbyggere er forkastelig.
Fordi det er å stjele dette "uvesenet" handler om.

Systemet må forbys og straffes over hele verden.
Må tas opp i FN snarest. Klima-avtale må tilsidesettes
til det er ryddet opp i dette. Og straffen er betalt.
Norge må kontakte alle land som ikke driver med
dette, for å skape sterk interessegruppe.

Må tas opp i FN snarest?

Det er da FN som står bak dette.....

Dette er da ikke enestående for Danmark. Etter Kåre og Gro "griseriet" i norsk politikk (bankkrisen) gikk nordmenn inn i banken, og lånte sine egne penger? For det var da Borgerne/skattebetaleren som betalte regningen for "griseriet" til disse 2 skamløse menneskene der de med bablet sitt, formet og frontet norsk etterkrigspolitikk.
Redigert 14.08.2019 kl 14:11 Du må logge inn for å svare

Tjah - ikke engang er det norsk heller. Hele svineriet med finanskrisen ble betalt av skatteyterne. Og nå sitter de samme svin i storbankene, svindler for skatt, tilrettelegger for at svinepelsene i Morgan Stanley, Deutche Bank, Santander, og mange mange andre banker, samt Google, Facebook, Apple, og mange mange fler - kan svindle seg fri for skatt - og høste kun fordeler.

På høye tide at EU på overnasjonalt nivå tar skikkelig balletak på desse yrkeskriminelle aktørene!

EU? Lederskapet der er ledere som er avskjediget på grått papir, fra sine respektive hjemland. https://www.youtube.com/watch?v=Q5xCFR83hhE
Redigert 15.08.2019 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Ettervirkningene av finanskrisene som kommer med gjeve mellomrom, de er like regelmessig som Tsunamier. Hillary Clinton har faktisk innrømmet at kapitalismen fra tid til annen må reddes fra seg selv for og «unngå de verste utskeielsene». Det har hun faktisk helt rett i.
http://www.riksavisen.no/verdens-herskere-pengekriger-pengekomplottet/

Ved det kapitalistiske system har Utsugerne skapt seg et glimrende verktøy for å plyndre folkets arbeid og strev. Finanskrisen gjorde USA mer kommunistisk enn hva Sovjet var under Josef Stalin. I USA som Norge, måtte borgerne som skattyter, redde storsvindler bankene. Nu går alt så meget bedre sa idioten. Bæærekraftig sa fjolset. Island tok affære med driten, men her i haugen har svindlerne god støtte i skattebetalerne. De trår alltid til når bonus og lønnsfest er truet. Buch junior tok til tårene i Opera Whitney show når han henvendt til publikum, innrømmet å ha tildelt deres penger til kjeltringene på Wall steet. http://vegtam.info/Kortsider/Rentevelsignelser2.html