Støtten til HRS

dirken
14.08.2019 kl 10:04 113

Burde ikke trekkes nå.
leifTM
14.08.2019 kl 10:11 109

Enig. Det er hømo å trekke støtten tell HRS når staten støtter organisasjøner med motsatt tankegods. Døm bør ha en fin balanse på dette her, så unngår man også mistanker om at staten bevisst forsøker å legge lokk på det HRS forsøker å informere om.

E9 du. Døm driver tross alt integreringsarbeid. Hårreisende å ville kutte i slikt se.