OSEBX - BEAR MARKED HERVED ÅPNET


Da er bear markedet herved åpnet, og veien ligger klar for OSE 770 - 750 og 700 jamfør Haugen sine TA analyser i søndagens aksjetips.

Håper alle hørte på SS siste ukene og nå sitter i cash, eller short !

SS

770 første stoppested, deretter mulig 750 - 700

SS