KLIMAREGNINGEN NÆRMER SEG 500.000 MILLIARDER


Den første jeg fant viste at klimakrisen vil koste oss 200.000 milliarder i følge London School of Economics… https://e24.no/makro-og-politikk/klimatrusselen/ny-rapport-klimaendringene-kan-koste-200-000-milliarder-kroner/23652952

Den andre er på 300.000 milliarder og rundt 8500 milliarder skal investeres hvert år frem til år 2050 om temperaturen skal flate ut. Det er omtrent et oljefond i året. https://www.aftenposten.no/norge/i/qEmo/En-gronn-verden-er-mulig%E2%80%93men-prisen-er-enorm

Det rare er at de bommet på et isfritt Arktis i år 2000. Så utsatte de det til 2013 og så 2015, og ender opp med at Arktis blir isfritt i 2054. https://www.nrk.no/viten/_-arktis-blir-isfritt-i-2054-1.11137850

Det er fire år etter at de 300.000 milliardene er investert...

I løpet av 1970-årene fremmet media global avkjølingsalarmisme med alvorlige trusler om en ny istid. Ekstreme værhendelser ble hypet som tegn på den kommende apokalypsen, og menneskeskapt CO2 og forurensning fikk skylden. Miljøekstremister ba om alt fra å forby forbrennings-motoren til befolkningskontroller i kommuniststil. https://klimaposten.wordpress.com/2019/08/03/1970-tallets-globale-nedkjolings-alarmering/

» Vi vil bli tvunget til å ofre demokrati ved lovene som vil beskytte oss mot ytterligere forurensning. « – Dr. Arnold Reitze, 1970

Den samme debatten var på NRK P2 i natt. Man må sette demokratiet til side og åpne for tvang... Forskjellen er at problematikken er snudd på hodet. På 70 tallet resulterte økt CO2 til Istidsalarmisme, men så økte temperaturen og nå er det global oppvarming som gjelder, enda det har vært varmere før.
-Dëë-
14.08.2019 kl 18:56 3020

Bare de holder seg unna lørdagsbiffen. 🥩
AksjeRik
14.08.2019 kl 21:34 2947

Denne gangen ER det anderledes. Se alt som ødelegges i naturen nå, det er skremmende!, og økonomien går til dundass med det hele. Dere må se alt i sammenheng(!)
Umoral.

Menneskene har alltid hatt for stort fokus på falskhet og og for lite på sannhet. Altfor store i egne øyne, hovmodige og grådige, respektløse ovenfor naturen og skaperen, urettferdige og onde.. De har kjærlighet til penger og ting som skader sinnet og planeten, store ubalanser innad og utad..

Man skal ikke skamme seg for noen ting!, og det går i arv..

Alt står i stil..!
Redigert 14.08.2019 kl 21:42 Du må logge inn for å svare

Både litt enig og uenig her. Enig i at det har vært en tilnærmet ufattelig grådighet og komplett amoral, fraværende etikk og regelrett kriminell adfærd innen storfinans og multinasjonale selskaper etter Reagan kom til makten. På høye tide at la de få betale - og betale dyrt.

Så er det veldig mye snakk om klima og beviser for alt mulig. Ja - fleste ser jo at noe er endret. For 10000 år siden var imidlertid endringene MASSIVT mye større - hele iskalotten over Norge, Sverige, Island, Grønland, Canada og USA - smeltede vekk. Katastrofe??

Da Eirik Raude kom til Grønland (rundt 1000 år siden) - vart det oppkaldt etter utseende: GRØN-land - hvor kunne dyrkes og brødføde folk. Ikke er vi der - selv idag!

Og var mini-istid for bare vel 150 år siden - midt i industrielle revolusjon.

Det er mye ideer og teorier - og for al del burde vi alle begynne at vise en litt mer sober holdning til liv og hva egentlig vi trenger. Samtidig er det nok en del innen vitenskapen (og spesielt også innen politikken) - som burde være litt ydmyke i forhold til hva vi vet, i særdeleshet når det er tale om vitenskap med multi-variabler og kaos-dynamikk.
Cartr
14.08.2019 kl 22:17 2882

Den responsen var vel som forventet. Det er nok også derfor demokrati og arvesølvet forsvinner foran øynene våre. Over 13.000 EU direktiver er hamret igjennom ett og ett for å unngå loven om suverenitetsavståelse (Handelsavtale?), og arvesølvet selges ut som om vi skulle ha fanden selv i hælene.

ACER har medført at EU tar over energipolitikken og pålegger nå Norge store investeringer i grønn teknologi som vindmøller over land og hav, f.eks., https://neitileu.no/aktuelt/eu-presser-pa-for-utbygging-i-norsk-natur

- og det at de ikke er lønnsomme dekkes også av deg og meg, men du kan jo tygge litt på denne:

SAKEN ER (LAB)BIFF
http://www.bioteknologiradet.no/2018/04/i-genialt-saken-er-labbiff/

og disse

HAVISENS UTBREDELSE HAR VOKST DE SISTE 40 ÅRENE, i føle ny NASA studie.
https://forskning.no/klima/kraftig-nedgang-i-havisen-i-antarktis-mellom-2014-og-2017/1354101

GRØNLAND VAR VARMERE FOR 80 ÅR SIDEN ENN I DAG. (31.05.2012) https://www.tv2.no/a/3794535/

BREENE HAR VÆRT BORTE FØR - I følge forskning som er utført av en gruppe forskere ved Bjerknessenteret har de ti største isbreene i landet vært bortsmeltet minst en gang etter siste istid. https://forskning.no/partner-klima-universitetet-i-bergen/breene-har-vaert-borte-for/1000260

Ja hvordan var normaltemperaturen da Grønland var grønt? Og hvordan fant de at Juli var den varmeste noensinne? De tok et gjennomsnitt av temperaturen fra 1980 til 2010... https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/y3G2eg/juli-var-den-varmeste-maaneden-som-er-maalt

Klimaskremslen har pågått i mange år nå og ropene har blitt høyere og stadig mer desperate for å overdøve støyen.

KLIMASEKTENS STOLTE HISTORIE

1970: Vi vil gå inn i en ny istid innen år 2000.

1976: Global nedkjøling vil forårsake verdenskrig innen år 2000.

1989: Global oppvarming og stigende havnivå vil fjerne hele nasjoner fra kartet

innen år 2000.

1990: Vi har 5 til 10 år på å berge regnskogene.

1999: Isbreene i Himalaya vil være borte om 10 år.

2000: Snø vil snart være noe som tilhører fortiden.

2002: Isbjørnen vil stoppe reproduksjon innen 2012.

2005: Mer enn 50 millioner klimaflyktninger innen år 2010.

2007: Global oppvarming vil føre til færre orkaner.

2008: Arktis vil være isfritt innen 2013.

2012: Global oppvarming vil føre til flere orkaner.

2014: Den vitenskapelige debatt er over. Det må handles nå!

2017: Vi har 3 år på å unngå klimakatastrofe.

2018: Vi har kun 12 år på oss å redde kloden.

2019: Massedød av insekter truer verden.

Ypperstepresten FNs mål er å skremme verdens folk til å godta at FN etablerer en verdensregjering med utøvende makt. Nasjonalstaten skal bort. Man har lenge lett etter et virkemiddel og har valgt CO2 etter å ha prøvd ozon. Alle frihetselskende folk bør ta en titt på medlemslandene i FN og se på hvor stor andel som er demokratiske i gavnet.

Autoritære krefter rir igjen. I grønt denne gangen.
Cartr
15.08.2019 kl 18:38 2767

THE FIRST GLOBAL REVOLUTION - Club of Rome – side 75

"In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill ... All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself." https://ia800202.us.archive.org/33/items/TheFirstGlobalRevolution/TheFirstGlobalRevolution.pdf

Club of Rome er en venstrevridd tenketank som virker for FN.

Klimaprofeten Al Gore er medlem i Club of Rome og ble sannsynligvis verdens første CO2 milliardær. Han har investert heavy i grønn teknologi og jo mer klimaskremsler desto mer penger. https://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/6491195/Al-Gore-could-become-worlds-first-carbon-billionaire.html

Al Gore er også bland de største aksjonærene i Chicago Climate Exchange
https://www.forbes.com/sites/larrybell/2013/11/03/blood-and-gore-making-a-killing-on-anti-carbon-investment-hype/#1e423532dc96

Handelen med klimakvoter har blitt big business, og kvotene selges på egne børser. Milliardærer og gigantselskaper jakter på kvoteprofitt, OG AKKURAT SOM PÅ BØRSEN VIL HAUSING OG SKREMSLER SENDE CO2 PRISEN TIL VERS… https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/rz4pa/Milliardarer-og-gigantselskaper-jakter-pa-kvoteprofitt

“VI MÅ SKAPE FRYKT!” Det var det Al Gore sa til meg i begynnelsen av vår første samtale om hvordan vi kan undervise om klimaendringer. - Hans Rosling, Factfulness - Rosling avviste Al Gores invitasjon.

Selv Norge tjener milliarder på høye CO2 kvoter: Salg av CO2-kvoter vil gi den norske staten ekstrainntekter på rundt ti milliarder kroner i år.

Da er det jo greit at man har media i sin hule hånd. All klimakritikk og forskning som viser det annerledes utestenges. I Juni gikk 90 Italienske forskere ut med en rapport. Bare Resett og Klimarealistene gjenga det.

Og det juksses vilt med temperaturer

100 ÅR MED MANIPULERT GLOBAL TEMPERATUR. https://www.klimarealistene.com/2017/10/07/100-ar-med-manipulert-global-temperatur/
Cartr
15.08.2019 kl 19:26 2734

“We’ve got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy.” –Timothy Wirth, President of the UN Foundation and member of the Club of Rome.

Et virkelig ille eksempel på temperatur-manipulasjonen er Darwin airport i Australia. http://joannenova.com.au/2019/02/adjusted-another-degree-shaved-off-darwins-history-at-this-rate-in-50-years-darwin-wont-even-be-tropical/

Det samme skjer med de offisielle målingene i Australia. Her er en rapport fra forskeren Jennifer Marohasy https://jennifermarohasy.com/2019/03/hottest-summer/

I tillegg kan man si mangt om moderne utstyr og ikke minst plasseringer

Varmerekorden på Grønland fra begynnelsen av august ble annulert. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zGkdlb/danske-meteorologer-avviser-varmerekord-paa-groenland?utm_source=vgfront&utm_content=row-13
Det var ikke 4,7 pluss, men minus 2. Det er ikke liten forskjell. Feilmålingen skyldes ifølge meteorologen at det på grunn av snø ikke har vært korrekt avstand mellom måler og overflate...

Norge måtte også nylig annulere varmerekorden i landet. Den fra 1970 gjelder fremdeles – https://www.nrk.no/nordland/tangering-av-historisk-varmerekord-blei-ikkje-godkjend-1.14641536

Meteorologisk institutt bruker data fra anslagsvis 130 svartelistede målestasjoner. https://www.nrk.no/norge/bruker-data-fra-svartelistede-vaerstasjoner_-krever-at-meteorologisk-institutt-rydder-opp-1.14640016
 
Varmerekordene i Europa i sommer...
 
NASA JPL VISER TYDELIG EN STOR UHI-FORURENSNING I DEN EUROPEISKE HETEBØLGEN. NASA kartla overflaten, eller bakketemperaturen, for fire europeiske byer - Roma, Paris, Madrid og Milan - om morgenene 27. juni og 28. juni. Bildene viser hvordan den sentrale kjernen i hver by er mye varmere enn det omkringliggende naturlandskapet på grunn av den urbane varmeøyeffekten.
 
Det faktum at overflatetemperaturene var så høye som 77-86 grader Fahrenheit (25-30 grader Celsius) tidlig på morgenen indikerer at mye av varmen fra tidligere dager ble lagret av overflater med høy varmekapasitet (som asfalt, betong og vann organer) og ikke klarer å spre seg før dagen etter. Den fangede varmen resulterte i enda høyere middagstemperaturer. https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7445&fbclid=IwAR06X9kqUS6NWWaGRqvCQcMisTjI54eXun1BhyL3TdAmrOkMYWEHacZIrZs

Dette handler ikke om klima, men «Det grønne skiftet». Hele verden ommøbleres. IPCC er et politisk organ og ikke vitenskapelig. Vi har til og med fått: OSLO ACADEMY OF GLOBAL GOVERNANCE. https://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/globalgov/
Cartr
15.08.2019 kl 19:56 2701

Symbolet opå klimaendringene har ofte vært Isbjørnen. Bilder av utsultede isbjørner har gått verden rundt i årevis

Det amerikanske US Geological Survey anslo i februar 2018 at antallet isbjørner har gått ned med 40 prosent de siste ti årene som følge av global oppvarming. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/jPazM0/frykter-isbjoerner-kan-utryddes-raskere-enn-foerst-antatt

Sannheten er at den globale bestanden har vokst med 20 prosent på disse årene og på Svalbard har den økt med 42 prosent på 11 år, OG BAMSEN ER I GOD FORM. https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2015/12/42-prosent-flere-isbjoerner-paa-Svalbard-siden-2004

NY STUDIE VISER: Isbjørntallene når nye høyder – Bestanden øker til de høyeste nivåene på flere tiår (Climatedepot March 5, 2019) https://www.climatedepot.com/2019/03/05/study-polar-bear-numbers-reach-new-highs-population-increases-to-the-highest-levels-in-decades/

I de samme årene er det skutt over 10.000 isbjørn. På Svalbard går et skinn for 200.000 kroner

DET SAMME MED DEN UTRYDNINGSTRUEDE HVALROSSEN. Den har vokst med over 40 prosent på Svalbard. https://svalbardposten.no/kronikker/fortsatt-okning-i-antallet-hvalross-i-svalbardomradet/19.10519

ALASKA WATERS WITH NO SEA ICE ARE NOT A PROBLEM FOR PACIFIC WALRUS OR POLAR BEARS (Polarbearscience August 7, 2019) https://polarbearscience.com/2019/08/07/alaska-waters-with-no-sea-ice-are-not-a-problem-for-pacific-walrus-or-polar-bears/
Redigert 15.08.2019 kl 21:12 Du må logge inn for å svare
Cartr
15.08.2019 kl 21:38 2672

Det finnes naturlige årsaker til at det er varmere, hovedsaklig på på nordkalotten, i dag.

De siste 150 år har temperaturen etter sigende steget med 0.9 grader. Da har også klimaforskerne brukt sin tidsmaskin og gått 150 år tilbake i tid og nedjustert temperaturene, flere ganger. Tidligere målinger var visstnok for høye.

DE SISTE 150 ÅR HAR OGSÅ MAGNETSKJOLDET BLITT SVEKKET MED 10 PROSENT. Ikke ubetydelig da magnetskjoldet beskytter oss mot den sterke sola. https://www.dagbladet.no/nyheter/disse-skal-finne-ut-hvorfor-jordas-magnetfelt-synker/61829186

SAMTIDIG FANT MAN AT SOLA ER MER AKTIV ENN PÅ 8000 ÅR, og de siste 70 åra, frem til varmepausen, har Sola hatt den lengste og mest intense perioden med solflekkaktivitet. https://forskning.no/stjerner-klima/sola-mer-aktiv-enn-pa-8-000-ar/1050037

Det skjer endringer i hele universet, og det skyldes neppe CO2

ENTIRE SOLAR SYSTEM IS HEATING UP! Scientists blame solar warming. https://www.space.news/2015-10-06-entire-solar-system-is-heating-up-scientists-blame-solar-warming.html

De har også nylig funnet TO HULL I MAGNETSKJOLDET hvor jordas atmosfære lekker ut i rommet og solpartikler slipper inn. Det ene er over Svalbard og det andre over Antarktis. Hvor mye betydning kan dette ha? https://www.nrk.no/nordland/her-lekker-jordas-atmosfaere-ut-i-rommet-_-nasa-og-forskere-vil-forsoke-a-finne-ut-hvorfor-1.14319721

I tillegg fant NASA en sprekk i magnetskjoldet i 2008 som var bredere enn fire jordkloder. Hva betyr det og hvor er sprekken nå? https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/16dec_giantbreach

KAOS I DE MAGNETISKE POLENE OG POLBYTTE (Forskning.no)
Nordpolen er der! Nei, der! Oi, eller der! Jordas magnetiske poler flytter seg med stadig større fart. Er det like før hele magnetfeltet snur, og

NORDEN BLIR SYDEN? I stedet for lange, ryddige magnetlinjer fra pol til pol, får vi ei skikkelig floke. Flere mindre poler popper opp hvor som helst på kloden, og mellom dem går et virvar av vridde magnetlinjer. https://forskning.no/geofag-paleontologi/polbytte-i-vente/1059628
For 50 år siden flyttet den magnetiske nordpolen seg med cirka 15 kilometer i året. I dag flytter den seg med cirka 64 kilometer i året. Det er jordas indre og dype lag av glovarmt flytende jern som danner magnetfeltet. Disse flytende lagene er i stadig bevegelse. Dermed flytter også de magnetiske polene seg over tid. https://www.dagbladet.no/magasinet/nordpolen-flytter-seg-64-km-pa-et-ar/65208291

I Arktis, mellom Svalbard og Grønland, i Stillehavet og utenfor kysten av Antarktis, er det funnet enormt med aktive undesjøiske vulkaner siden årtusenskiftet. I tillegg fant NASA en varmeplate på størrelse med en supervulkan som varmet Vest Antarktis underfra. https://www.dagbladet.no/nyheter/nasa-oppdagelse-varmepunkt-med-temperatur-som-en-vulkan-smelter-antarktis-underfra/68867592

Og på tross av dette; DEN TOTALE MENGDEN SJØIS HAR VOKST DE SISTE 40 ÅRENE, avbrutt av El Nino i 2014-2016, før det tok seg opp igjen. https://forskning.no/klima/kraftig-nedgang-i-havisen-i-antarktis-mellom-2014-og-2017/1354101
Cartr
16.08.2019 kl 02:49 2621

SANNHETEN ER AT ØKT CO2 GJØR JORDEN GRØNNERE

Det finnes ca 400 ppm CO2 i atmosfæren. Det utgjør 0.04 prosent og mennesket står for 4 prosent av dette igjen. CO2 er også et plantevekstmiddel og vi tåler fint 1000 – 1500 ppm. Det er neppe dommedag

De siste tyve årene har 36 prosent av Afrika blitt grønnere, mens skogen har vært på tilbakegang i bare 11 prosent av kontinentet. NRK kunne nylig melde at selv Sahara blir raskere frodig.

Den økte planteveksten på kloden de siste 33 år tilsvarer et bladdekke på 18 millioner kvadratkilometer, to ganger USAs areal. https://klimaposten.wordpress.com/arkiv/en-gronnere-klode/

Globalt var 2017 et godt kornår, og det er spådd balanse i kornmarkedene for 2017/18. Både produksjon og kornlagre for sesongen 2017/18 er forventet å overstige fjoråret og dermed også sette ny rekord. https://www.agrianalyse.no/getfile.php/132947-1517487871/Dokumenter/Dokumenter%202018/Rapport%202%20-%202018%20Korn%20og%20konjunktur%202018%20%28web%29.pdf

Det at det er nedgang på forskjellige områder til forskjellige tider er normalt, også på kvalitet. Tørkeperioder og naturkatastrofer har skjedd i alle år. Det er bare i nyere tid ALT har blitt ekstremvær. Artsmangfoldet ser ut til å ta seg opp igjen og det at arter forsvinner og nye kommer til, har skjedd I alle tider.

Det er vel og bra å ta vare på naturen og begrense utslipp av gifter, men det må skje på de rette premisser og ikke panikkreaksjoner som kan komme til å koste oss 500.000 milliarder og sikkert vel så det.

SANNHETEN OM 97 PROSENT KONSENSUS. https://klimaposten.wordpress.com/arkiv/sannheten-om-97-prosent-konsensus/

97% konsus myten er er noe av det mest grisete jukset fra klima alarmistene. Dette brukes systematisk og kynisk av klimaaktørene og er en effektiv hersketeknikk for å stoppe ubhagelige diskusjoner om klimafakta.

Legger ved et par eksempler til som belyser dette jukset.

https://resett.no/2019/03/22/slik-oppsto-97-myten-og-verdens-mest-standhaftige-fake-news/

https://www.klimarealistene.com/2019/03/28/faktasjekk-faktisk-eller-resett-pa-villspor/

Så du på programmet ang. klima på NRK 1 igår? Bevisene er helt overveldende. Når du legger frem artikler fra Resett og Klimarealistene så gidder jeg ikke bruke tid på det. Det er svær sjelden at eksentriske gamle professorer har rett når de andre 97 % av forskerne sier noe annet.

Jeg ha engang vært på et foredrag om klimaet. Det ble vist alle de faktorer som kan tenkes å ha betydning( joda, Solen er en av dem). Disse har blitt sydd sammen i en modell som skal si noe om fremtidens klimautvikling. Den er veldig kompleks og vil aldri i verden beskrive utviklingen ned på detalj nivå. Det som virkelig imponerte var å kjøre den i fortid. Man kan starte det for flere tiår siden og se hvilket resultat vi skulle hatt i dag vdr. CO2 og temperatur globalt. Så sammenligner man med fasiten ( for det er bare enkle målinger) og legger den beregnende og den faktiske kurvene på hverandre. Overensstemmelsen er skremmende god, og hvorfor skal den ikke være det videre?

Det som virkelig er vanskelig er å se på konsekvensene. Her er forskerne uenige. Systemet er voldsomt komplekst ang. havstrømmer og hvordan mange faktorer samspiller. Noen ting er det konsensus om og de har vist seg å stemme veldig bra.

Bevisene på menneskeskapt global oppvarming finnes bare i hodene og modellene til klimaalarmistene. Det finnes ikke observasjoner i naturen som støtter hypotesen.

En sannhet blir ikke mindre sann om den kommer fra noen du ikke liker. Trist at du har en slik holdning. Det burde være minstekrav til etterrettlighet å sette seg inn i fakta om en sak som 97% konsensus, fordi det rokker ved en av bærebjelkene i klimadebatten. Det er rett og slett ikke sant at 97% av forskerne støtter AGW.

Ikke overraskende at msm ikke skriver om dette. Derfor taes slike 'politisk ukorrekte' emner opp av "utkant medier" som resett. Er ikke spesielt fan av resett selv, men faktabaserte artikler er leseverdige samme hvor det publiseres.

«Det finnes ikke observasjoner i naturen som støtter hypotesen.»

Mener du det i fullt alvor eller tuller du bare?
Britax
16.08.2019 kl 12:17 2432

Cherry-picking er et underlig fenomen..
Redigert 16.08.2019 kl 12:17 Du må logge inn for å svare

Vår datateknologi har åpnet opp for en helt ny type «eksperimenter uten observasjoner» – og som klimaforskerne benytter seg av. De lager forenklede modeller av deler av naturen og lar datamaskinene «regne» ut, og visualisere, hva som kan skje med klimaet – det er alt de har. Det er i prinsippet et uendelig antall framtidsscenarioer/bilder. Hver enkelt av dem er nokså presise på hva som vil skje, men vi vet ikke hvilke av dem, om noen, som er troverdige. Dermed blir det hele bare omtrentlig og ikke helt ulikt astrologi. Det topper seg når politikerne velger å følge spådommer fra utilstrekkelige klimamodeller, som i IPCC´s egne fagrapporter omtales som «et kaotisk ikke-lineært system som ikke egner segfor prognoser».

Nei, ser ikke at det foreligger bevis noe sted. Men du ser dem vel.....

Og du er sikker på at du har valgt den rette klimamodellen?

Hvirfor? Er det fordi den passer deg best. Husk det også er noe som heter «føre var» prinsippet. Følgene hvis du tipper feil er katastrofale.

Eiiers har jeg vel lovt å holde meg borte fra klimadiskusjoner, men det er ikke lett å la være når man ser at uvitenheten dominerer her. Synes alle som uttaler seg burde ha sittet foran TV -en og sett på det vi snakker om. Da ville ( i hvertfall burde) forstå utfordringene vi står ovenfor. Hva som koster mest av å foreta tiltak eller rette opp etterpå er i hvertfall ikke jeg i tvil om. Bare orkanen Katrina kostet 90 milliarder kroner.
bmw5
16.08.2019 kl 14:16 2374

Fluefiskeren ! Hold deg nå borte fra klimadebatten du kaller andre uvitende og sier uvitenheten dominerer her. Med hvilke bakgrunn har du som kan si det. NRK sender mye propaganda fortiden, særlig om klima. Mer skal jeg ikke si om den saken.

Propaganda alt som du ikke er enig i...? Dette var ikke laget av NRK.

OK. Nå skal jeg gi meg. Lukk øynene for effekten vi allerede ser i dag!
AksjeRik
16.08.2019 kl 14:43 2509


Demokrati vil aldri kunne harmonerer med naturen .

Når en ikke vil ta inn over eg fakta fordi det serveres fra nettsteder som resett og klimarealistene sier det litt om det å være forutinntatt, ha en religiøs overbevisning ('mer katolsk enn paven') eller kanskje intellektuell latskap. Etterrettelig er det ikke. Forresten, også et merkelig stereotypisk syn på gamle professorer.......

På toppen av det hele kommer personangrep, sjikane og hersketeknikk fram i mangel på argumenter. Når jeg hevder at det finnes ikke observasjoner i naturen som støtter hypotesen om AGW, blir det altså møtt med spørsmål om jeg tuller samt påstand om mangel på kunnskap. Bunner dette i kunnskapsløshet som det påstås, så er jeg i godt selskap. Du tar i så fall med mange av verdens fremste forskere, bla nobelpris vinner i fysikk Ivar Giever og atmosfærefysiker Richard Lindtzen (tidl IPCC forfatter og vitne for kongressen i usa i klimaspørsmål).

Tror det kan være greit å kutte ut klimadiskusjoner som du selv skriver. Skriv om pen i stedet, der kommer mye interessant.

Greit, men personangrep og sjikane er noe jeg aldri driver med.

Av meningsløse påfunn er kanskje missekonkurranser nærmest. Skulle dette ha en dybde er vel en sammenligning med den onde heksa i evevtyret relevant. Lille speil på veggen der.........
Oskar2
17.08.2019 kl 21:58 2312

Det ”lange” kredsløb
I udstødningsrøgen findes kulstof på gas-form som CO2, der blandes op i atmosfæren. Her blæser CO2 molekylet rundt en rum tid og kommer på et tidspunkt ned i det nederste luftlag – eksempelvis lige over havoverfladen ved Antarktis. På grund af en række biologiske og fysiske processer er havvandet i dette område undermættet med CO2-gas. Havet vil derfor gerne optage CO2 molekylet og det sker, når vinden pisker luft ned i havet eller ganske enkelt ved diffusion af gas fra atmosfæren til havet.

Havvandet optager dermed CO2-gassen og nu reagerer det med vand: Først bliver der dannet kulsyre (H2CO3), der laves om til hydrogenkarbonat (HCO3-). Det er algerne vigtigste kulstofkilde og de optager hydrogenkarbonat, når de laver fotosyntese. Her i havet ved Antarktisk får en særlig stor kiselalge får fat i vores kulstofmolekyle og bygger kulstofatomet ind i dens cellevæg. Den kan blive ædt af dyreplankton, der igen bliver ædt af krebsdyr, fisk eller hvaler og på den måde fortsætter kulstofatomet rundt i kredsløbet.

Men kiselalgen kan også dø og synke ned til bunden af havet sammen med en masse andre døde planter og dyr. Her bliver den begravet i mudder og gemt godt væk i havbunden. Kulstofatomet går dermed over i det geologiske kredsløb og er gennem millioner af år trukket ud af det store globale kredsløb. I det geologiske kredsløb bliver de døde dyr og planter presset og mast og kan efter millioner af år måske omdannes til kul eller råolie, som mennesket på et tidspunkt måske brænder af og dermed med bringer vores kulstofatom tilbage i det store kredsløb.

Det med Grønland er noe jeg ser i en drøss av innlegg. Jo, det dyrkes mat på Grønland i dag også

«Det spirer og gror i Grønlands jord

Jordbær tas som tegn på at klimaet endrer seg og været blir varmere.»

https://www.tu.no/artikler/det-spirer-og-gror-i-gronlands-jord/234268


Teknisk Ukeblad er et seriøst blad.


det ble også sagt etter 2020 skulle det komme en ny istid,-har nå hamstret nye skjerf og ullsokker fra Jula(butikken)!

;))
bmw5
18.08.2019 kl 11:30 2191

Teknisk Ukeblad får antagelig et stort penge tilskudd fra staten og av den grunn er de redd for å miste den statlige pengetilskudd og av den grunn fremmer de hypotesen om menneskeskapt global oppvarming Teknisk Ukeblad har mange gode artikler bortsett fra klima. Det har nå hvert ganske mange spådommer om at planeten Tellus går strake vegen til Hades og ingen har slått til. Co2 er fortsatt livets gass.

Det var jo ganske drøyt å tro at de faker en artikkel med intervju og bilder.

Jeg tror forresten bladet finansieres fra medlemskontigenten til Tekna og NITO.
Redigert 18.08.2019 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

Ang. SinnaNecerns Resett artikkel fra igår. Fikk som ørene flagret fordi jeg ikke tok Resett seriøst. Og det hadde jeg heller ingen grunn til å gjøre.

"Jo, det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at mennesket påvirker klimaet"

"Rapporten er en metaanalyse, altså sammenstilling av annen forskning. Cook og hans kollegaer analyserte 11 944 forskningsrapporter om klima. Av disse var det 4014 rapporter der det ble uttrykt et standpunkt om hvorvidt klimaendringer er menneskeskapte. Cook tok utgangspunkt i disse og la de resterende 7930 til side.

Blant de 4014 publiserte forskningsartiklene om klima, var det 97 prosent som konkluderte med at menneskelig aktivitet påvirket klimaet. Dette tallet ble bekreftet ved en spørreundersøkelse blant forskerne."

"Lurås og Eilertsen fester seg ved de 7930 rapportene der det ikke uttrykkes noen mening . De skriver at 66 prosent av klimaforskerne ikke konkluderer med om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke

I Cook-rapporten er denne måten å telle på sammenliknet med det å si at geologer avviser etablerte sannheter om platedrift siden de ikke eksplisitt uttrykker at jordas kontinenter beveger seg på denne måten. Teorien om platedrift er allment akseptert geologisk vitenskap, slik at den ikke nødvendigvis gjentas i all publisert geologisk forskning.

"Konklusjonen til Cook og hans kollegaer er at menneskeskapte globale klimaendringer avvises i et lavt antall publiserte vitenskapelige artikler - rundt to prosent."

Uvitenskapelig

Når Faktisk tar kontakt, viser Helge Lurås i Resett til Facebook-innlegget til Eilertsen, og skriver at Resett har Eilertsens godkjennelse til å sitere fra innlegget.

Eilertsen skriver at Resett må svare for sin framstilling av innlegget. For egen del viser han også til en rapport fra britiske Global Warming Policy Foundation (GWPF), forfattet av Andrew Montford. Der står det at Cook-rapportens metodikk er ensidig, og at den bare beskriver enighet om selvfølgeligheter.

Montford er regnskapsfører med bachelorgrad i kjemi. Han har ikke publisert en eneste fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. Derimot er han en kjent klimaskeptiker, blogger og forfatter av boken «The Hockey Stick Illusion» om «den korrupte vitenskapen».

GWPF ble i 2009 etablert som en veldedig stiftelse av den klimaskeptiske britiske politikeren Nigel Lawson. I 2015 ble de gransket av det britiske tilsynet for veldedige stiftelser. De konkluderte med at GWPF ikke drev uavhengig informasjon egnet til undervisning, men agiterte politisk. Organisasjonen ble etter dette splittet opp."

Så kanskje jeg hadde grunn til å være sketisk til Resett uansett. Det er mange vitenskapsmenn som publiserer arbeidet sitt uten å flagge sin egen mening om menneskeskapt eller ikke.

Altså var det 2% som aviste at mennesker påvirker klimaet. Ikke 66 % som Resett påstår. Det må være flaut.https://www.faktisk.no/faktasjekker/gK2/66-prosent-av-verdens-klimaforskere-konkluderer-ikke-med-at-mennesker-kan-pavirke-klimaet

Redigert 18.08.2019 kl 14:45 Du må logge inn for å svare
bmw5
18.08.2019 kl 15:49 2107

Fluefiskeren! Et godt skrevet innlegg. Det er lov å ha forskjellige meninger. Det er det som skaper debatt som tilslutt kan gi riktig resultat.
Till
19.08.2019 kl 00:43 2023

Bare en liten generell kommentar til det med å henvise til forskere, professorer og publiserte artikler; det finnes tusenvis av peer review journals tilgjengelig for innsending av forskningsartikler, og både journals og artikler kan være av ymse kvalitet, for å si det mildt. Det skal (hvert fall i teorien) selvsagt være en hel del basic kriterier (f.eks. metoder og statistikk) for å få publisere, men i bunn og grunn er det bare et par/tre personer med kompetanse i fagfeltet som gjør seg opp en mening. Kanskje har de et personlig standpunkt/agenda som samsvarer med konklusjonene i artikkelen de skal bedømme - kanskje ikke. Vanskelig å være 100% objektiv/upartisk ved bedømming av noe som helst egentlig. En reviewer kan gi accept, mens den andre kan gi reject, på samme artikkelen (!). Det er mao. bare folk, så det er lov å ha en sunn skepsis og ikke la seg blende bare fordi det er såkalt publisert forskning, forskere sier osv. Det som jeg synes er ille med klimadebatten, er at den «alarmerende» siden benytter hersketeknikker i stor grad, som at «tusenvis av publiserte vitenskapelige artikler sier at...» og at de som er skeptiske er helt hjernedøde. De vil altså ikke ha en debatt, for FNs klimapanel sier at det er vår feil. Klimasystemet, især det globale, er imidlertid et kaos, og det finnes ikke en professor eller datamaskin/modell i verden som klarer å spå fremtiden korrekt. Alle modellspådommer baserer seg på en hinsides mengde parametere, der mange er ren gjetting - mange parametere vet man ikke om enda. Det sier seg selv at resultatene må taes med en særdeles stor klype salt. Likevel benyttes dette av politikerne m.fl. for alt det er verdt, for vi må jo holde temperaturstigningen under 2,0 grader for å unngå ragnarok og den slags. Den alarmerende siden burde derfor være mer ydmyke i forhold til sine konklusjoner og spådommer for fremtiden.

Hilsen en som bekymrer seg mer for plast i havet, avskoging og ekte miljøgifter istedenfor plantematen CO2.

Stavanger vil bygge 3 mil lang mur for å holde flomvannet fra havet ute.

Stavanges ordfører sier:

«Det er helt åpenbart at vi kan spare penger ved å jobbe forebyggende og tilrettelegge for et våtere og varmere klima, i stedet for å ha de store utgiftene på ødeleggelser, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) til NRK.»

https://www.nrk.no/norge/vurderer-a-bygge-mur-i-sjoen-for-a-unnga-oversvommelser-i-stavanger-1.14644000

Tiltak koster, men det vil bare være en brøkdel av hva det vil koste å ikke sette inn tiltak.

1Hvis ikke menneskene har påvirket at CO2 innholdet i atmosfæren har steget kraftig de siste 10-årene lurer jeg på hva som har forårsaket det.

2Hvis ikke menneskene har påvirket at Jordas middeltemperatur har steget de siste 10-årene lurer jeg på hva som har forårsaket det.

3Hvis ikke menneskene har påvirket at havtemperaturen har steget de siste 10-årene lurer jeg på hva som har forårsaket det.

4Hvis ikke menneskene har påvirket at surhetsgraden i havet har økt de siste 10-årene lurer jeg på hva som har forårsaket det.

Forøvrig deler jeg din bekymring for hogsten i regnskogene, plast i havet og miljøgifter. (det er ingen forsker jeg har sett som kaller CO2 for miljøgift). I tillegg til lista de bekymrer jeg meg først og fremst om befolkningseksplosjonen som vil føre til tap av biotoper og utryddelse av en mengde dyrearter. Det bekymrer meg også det vi gjør i Norge nå. Nemlig at vi legger oss ned og tilbyr tyskere og Google vår vakre natur som vi aldri får tilbake igjen. Jeg tenker da på vindmøller, utbygging av småkraftverk og et vanvittig energiforbruk til krypto. Jeg bekymrer meg i grunn for mye ja, men mest av alt bekymrer jeg meg over storkapitalens og politikernes higen etter fortsatt vekst og verdistigning. Alt som ikke kan måles i kroner og øre har ingen verdi. Naturens egenverdi betyr svært lite for disse folkene. Her er mye blitt forandret siden jeg var ung.
Luna
19.08.2019 kl 10:41 1920

Det er på tide å lese andre ting enn blogger som Resett. Det er ikke et nøytralt eller pålitelig nettsted.
Hvis verdenssamfunnet, inkludert Norge ikke drastisk dekarboniserer og legger om kursen i løpet av få år vil vi ende opp med en global oppvarming på 3-5 grader i slutten av dette århundet. Det betyr at dine barn og barnebarn fremdeles lever. En slik verden vil ikke være gjenkjennelig.
Noen forskere tror at en planet med 4 graders oppvarming kun vil klare å holde liv i 1 milliard mennesker, maks. Veien fra 8 milliarder til 1 milliard vil ikke være en fredelig og god periode å leve gjennom. Det er arven vi etterlater barna våre.
Les denne artikkelen: https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/climate-crisis-heat-is-on-global-heating-four-degrees-2100-change-way-we-live
Parentes
19.08.2019 kl 12:06 1869

Klimaendringer skjer og det skjer fortere enn noen gang tidligere. Det vil koste mer å ikke gjøre noe med det enn å være så forbannet sta og dum at man skal late som ingenting.
Hvis man først betviler at vitenskapen er den beste metoden vi har til å finne ut hva som er korrekt så må man betvile svært mange av de funn gjort de siste hundre årene, alle oppnådd gjennom den vitenskapelige metode.

Jeg tviler ikke at på at dere her på forumet kan finne tegn på det motsatte av hva som har blitt sagt, men dere har ingeting, INGENTING, i forhold til den faktiske dokumentasjon og dens tyngde. Har noen av dere forsket på klima? Har dere vært ledende i miljøet i tiår? Har dere skrevet en ENESTE forskningsartikkel om noen som helst, og i så fall, var den relatert til klima. Forstår dere metodene brukt til å analysere?

De fleste klimaskeptikere er kroneksempler på dunning-kruger effekten. Bare synd at den idiotien dere sprer går utover alle andre.

Ja, men kurven er veldig forskjellig fra andre kurver jeg har sett. det volsomme fallet Pinatubo skulle fremkaldt klarer jeg ikke å se på de andre.

https://www.google.com/search?q=global+temperature+chart&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DRk5qziYxk_LZM%253A%252CzA710m2sbDg5SM%252C%252Fm%252F05b9dg&vet=1&usg=AI4_-kQquQxC1eZsHfqxcQgo6vAvCAt7gw&sa=X&ved=2ahUKEwiw4vrf147kAhUs6KYKHfhCDkkQ_B0wEnoECAoQAw#imgrc=5yVXdBkvDiGmXM:&vet=1

Men selvsagt er det ikke bare menneskelig aktivitet som har betydning for klimaet. Både El Nino/La Ninja og vulkanutbrydd har betydning. Likevel har jeg vondt for fra kurvene noe annet enn at trenden helt klart er oppover.
Redigert 19.08.2019 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Till
19.08.2019 kl 13:42 1831

Vel, jeg er sivilingeniør og har faktisk doktorgrad samt publiserte artikler innen et klimarelevant fagfelt, men har ikke forsket på klima som sådan. Jeg har derfor erfaring med å være i universitetsmiljøet. Jeg anerkjenner menneskets påvirkning mht. klima, men er av den oppfatning at «CO2-hypen» og 2-graders målet osv. er sterkt overdrevet. Det har fått en religiøs tilnærming - nå er det flyskam og alt mulig annet tull som blir tredd nedover hodene på folk. Det er tross alt ikke første gang CO2 har vært på disse nivåene, uten at kloden ble kokt. Ei heller har CO2 vært en «hovedbryter» som har styrt klimaet tidligere. CO2 er plantemat og vi trenger fortsatt oljeprodukter - du kan jo prøve å kjøre Teslaen din uten dekk og på en vei uten asfalt... Fokusér heller på å rydde plast i havet/strandsonen og å redusere avskoging, det er mye mer fornuftig bruk av midler, synes nå jeg.

Nei, for begge deler kan jo ikke gjøres samtidig.?

Jeg har også universitetsutdanning og der lærte jeg noe om forskning og naturvitenskap. Det er ikke forskerne som har funnet på flyskam, kjøttskam etc. Det siste er jo noe tull. Det første er noe politikerne burde gjøre noe med.