KLIMAREGNINGEN NÆRMER SEG 500.000 MILLIARDER


Den første jeg fant viste at klimakrisen vil koste oss 200.000 milliarder i følge London School of Economics… https://e24.no/makro-og-politikk/klimatrusselen/ny-rapport-klimaendringene-kan-koste-200-000-milliarder-kroner/23652952

Den andre er på 300.000 milliarder og rundt 8500 milliarder skal investeres hvert år frem til år 2050 om temperaturen skal flate ut. Det er omtrent et oljefond i året. https://www.aftenposten.no/norge/i/qEmo/En-gronn-verden-er-mulig%E2%80%93men-prisen-er-enorm

Det rare er at de bommet på et isfritt Arktis i år 2000. Så utsatte de det til 2013 og så 2015, og ender opp med at Arktis blir isfritt i 2054. https://www.nrk.no/viten/_-arktis-blir-isfritt-i-2054-1.11137850

Det er fire år etter at de 300.000 milliardene er investert...

I løpet av 1970-årene fremmet media global avkjølingsalarmisme med alvorlige trusler om en ny istid. Ekstreme værhendelser ble hypet som tegn på den kommende apokalypsen, og menneskeskapt CO2 og forurensning fikk skylden. Miljøekstremister ba om alt fra å forby forbrennings-motoren til befolkningskontroller i kommuniststil. https://klimaposten.wordpress.com/2019/08/03/1970-tallets-globale-nedkjolings-alarmering/

» Vi vil bli tvunget til å ofre demokrati ved lovene som vil beskytte oss mot ytterligere forurensning. « – Dr. Arnold Reitze, 1970

Den samme debatten var på NRK P2 i natt. Man må sette demokratiet til side og åpne for tvang... Forskjellen er at problematikken er snudd på hodet. På 70 tallet resulterte økt CO2 til Istidsalarmisme, men så økte temperaturen og nå er det global oppvarming som gjelder, enda det har vært varmere før.
Luna
19.08.2019 kl 20:12 439

CO2 og temperatur har ikke steget så raskt i menneskehetens historie ifølge det jeg har lest. Så selv om planeten har opplevd dette tidligere, og vil overleve, er det ikke sikkert at vår sivilisasjon vil takle en rask oppvarming på 4- 6 grader. Det er det vi sikter mot hvis vi fortsetter å bruke olje og gass i samme tempo som før.
Da vil de fleste dyr og planter dø ut og matproduksjon blir veldig vanskelig.
De fleste fokuserer på 1,5 eller 2 graders oppvarming, og det blir alvorlige konsekvenser av det også, men det er ikke det vi sikter mot. Særlig når vi tar med tippepunkter der naturen når punkter der den vil automatisk akselerere oppvarmingen og gå mot nye normaltilstander. F.eks når isen i Arktis forsvinner og det er mørkt hav i stedet for hvit reflekterende is som solstrålene treffer. Det vil forsterke oppvarmingen kraftig.
Permafrosten smelter og slipper ut enorme mengder Metan.
Jeg anbefaler å søke opp "Jem Bendell paper", det er så mye mye verre enn dere tror...
SINTEF har en oversikt som er mer nøktern.
https://www.sintef.no/siste-nytt/derfor-tar-klimaskeptikeren-feil/?fbclid=IwAR2WuGfopPH3YhZ9dlkhTNzkxJUpx9umMUPQVUK7axToRFbdEEPDjd5WhJw
Till
19.08.2019 kl 23:07 416

For all del kan man gjøre flere ting på en gang, men så var det di derre penga da. Det går med masse penger på mer eller mindre tulleprosjekter ifm. CO2-fangst, klimakvoter som forsvinner i byråkrati osv. Sett folk i arbeid med å rydde i strandsonen og naturen ellers, da får du valuta for pengene. Men det ser ut til å bare være CO2 meg her og CO2 meg der. Såg just på nyhetene at det var minnestund, attpåtil sammen med statsministeren, for en isbre (!) på Island som nå var «erklært død». I tillegg kan man jo alltids bli isbjørn-fadder... Jeg begynner å lure på om folk er riktig vel bevart - det har blitt et hinsides klimahysteri! Men man kan vel ikke forvente annet, siden media og politikere hauser det opp og vender i tillegg det døve øret til de forskerne som mener at vi ikke går mot ragnarok. Disse skeptiske forskerne (som ikke er skeptiske til klimaendringer, men heller graden av menneskelig påvirkning) blir forsøkt stilnet med latterliggjøring, utfrysing og andre virkemidler. Dette gjelder også innen forskning, mtp. tildeling av forskningsmidler m.m. Det er mange eksempler på denne skjevheten i klimadebatten, noe som gjør at relativt få forskere og andre fagfolk tør å stikke seg frem - hvert fall de som har lenge igjen av karrieren. Trist, men sånn har det altså blitt.

Man finner alltid et forskningssvar som støtter ens hypotese. Så også med klimafantastene. Det manipuleres med målingene, noe som er veldig enkelt. Alt avhenger jo av hvor målestasjonen faktisk står. Og klimaforskningen har liten troverdighet for alle forskerne lever av offentlig støtte. Dersom forskningsresultatet sier noe annet enn det som er main stream vil forskeren/universitetet miste sin støtte..

Meteorologist Joe Bastardi explains: “Al Gore was awarded the Nobel Peace Prize based on warnings of future events — the same future events that have not happened. The fact is that global temperatures from 2006-2007 while Gore was basking in the glory of his apocalypse-driven fame were warmer than they are now, and we are still falling off the Super El Niño peak. Additionally, much of the time in-between was lower than what it was in the run-up to ‘An Inconvenient Truth.'” Bastardi added: “Fact: Without monkeying around and ‘finding’ warming, temps have changed very little during 20 year AGW hysteria period.”

https://www.climatedepot.com/2017/08/12/global-temperatures-cooler-now-than-when-gore-won-nobel-prize-in-2007/
bmw5
20.08.2019 kl 10:08 380

CICERO Senter for klimaforskning er et norsk tverrfaglig forskningsinstitutt, som ble opprettet av den norske regjeringen i 1990. Det er organisert som en selveiende stiftelse. Stiftelsen har internasjonal klimaforskning som spesialfelt og tar på seg oppdrag for næringslivet, nasjonale og utenlandske styresmakter. Wikipedia
Dette burde få flere til å tenke seg litt om med hensyn til klima. Cicero er for det meste basert på penger fra staten og av den grunn må fremme staten (stortingets) syn på klima. Cicero er ingen uavhengig forskningsinstitutt. Trist men dog sant.
Urquel9
20.08.2019 kl 10:47 371

For å ta det siste først, orkanene som rir over USA har gjort det i uminnelige tider. Bevis for meg, og alle andre, at de orkanene er menneskeskapte, for det er jo det du påstår.

"Føre var" prinsippet kan oppsummeres som: Heller trygg enn lei seg. Det sier at ansvaret for bevis er pålagt dem som foreslår enhver endring og utvikling. Grønne aktivister har alltid brukt dette prinsippet som et moralsk og etisk imperativ for å stoppe teknologi og samfunnsutvikling de er imot. Det trekkes spesielt fram ved all utvinning og bruk av fossile brensler, kjemikalier, genteknologi eller i kommunal arealplanlegging. Det er svært vanskelig å komme rundt, og kan stoppe prosesser i årevis. Det er umulig å bevise at noe er ufarlig. Økosystemene er så store og sammensatte, artene så mange, at det alltid vil være mulig å reise nye og problematiske perspektiver knyttet til ny teknologi.

Støtter deg på plast og avskogning, det siste er kritisk pt (Brasil). Når det gjeld CO2 tar du feil. Våre utslipp er ein liten del av karbonkretsløpet, men kjem i tillegg til det som allerede er der, og blir i atmosfæren i svært lang tid. Derfor øker nivåene, og dermed temperaturen.

Dette blir for dumt. Alle forskere lyver fordi de er betalt av statelige myndigheter? Hvorfor det? Er det ikke billigere og enklere for myndighetene å ikke gjøre noenting?

Like usaklig som hvis jeg hevder at alle på den andre siden støttes av petruleumsindustrien. Nøyer meg med å si at veldig mange av dem står på lønningslisten. Det ser jeg når jeg googler litt.

Redigert 20.08.2019 kl 12:16 Du må logge inn for å svare

Det er stort sett enighet blant forskerne at det ikke har blitt flere orkaner. Det er jo bare å telle opp.

Hele poenget er at de har blitt kraftigere og det høres jo opplagt ut. De henter krefter fra varmt vann i havet. Når havet er blitt varmere er det mer energi å hente.

Håper ikke ørene falt av...... 😊

Det eksisterer ingen alminnelig vitenskapelig konsensus om at CO2 er den vesentligste driveren til de klimaendringene som er observert, rett og slett fordi titusener av kompetente forskere har signert petisjoner som går mot Klimapanelets konklusjoner, og med svært gode begrunnelser. Dette er dessverre lite kjent, men her er et eksempel.
https://wattsupwiththat.com/2017/02/25/richard-lindzen-petition-to-president-trump-withdraw-from-the-un-convention-on-climate-change/
Det betydelige antallet skeptikere er i seg selv mer enn tilstrekkelig til på det sterkeste å avvise påstanden om 97 % faglig konsensus blant forskerne.

Cooks artikkel og spørsmålet om konsensus er i bunn og grunn irrelevante. Det som teller er det vitenskapelige grunnlaget. Men, Cooks artikkel og 97% konsensus er politikk og brukes systematisk for alt det er verd av aktørene i klimaindustrien...

Cook skiller mellom eksplisitt støtte og implisitt støtte. Som implisitt støtte regner Cook med utsagn der man for eksempel vil finne utsagn som at CO2 fører til oppvarming, men uten at man eksplisitt hevder at menneskene er årsaken. Dette er et vagt kriterium da svært nær 100% av forskerne er enig i at mennesker i en eller annen grad bidrar til global oppvarming.

I artikkelens analyse er det imidlertid begått en svært elementær og alvorlig feil. Alle sammendragene som er nøytrale og som ikke tar noe standpunkt i saken, ble forkastet da man skulle beregne andelen av sammendrag som støtter kriteriene. Det korrekte ville vært å angi disse som nøytrale. Denne graverende metodefeil burde ført til at studien ble trukket tilbake. Normalt skal det forholde seg slik.

Når man planlegger en studie og foretar datainnsamling av relevant materiale i henhold til studiens forskningsdesign, må man utføre analysen på hele materialet (ikke forandre 'spillereglene' underveis). I dette tilfellet har man etter at analysen startet oppdaget at underlagsmaterialet gir en langt svakere konklusjon enn den man hadde håpet på, og derfor forkaster man 67 % (8261/12271) av underlagsmaterialet. Hadde dette skjedd i en studentoppgave på et universitet ville det blitt stryk.

En omfattende analyse er gjort her av Stein Storlie Bergsmark, fysiker med kybernetikk hovedfag ved UiO
https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2015/09/Konsensus-D.1.pdf

Pussig nok ble konsensusstudier veldig aktuelle etter århundreskiftet, sammenfallende med utflatingen (pausen) i den globale temperatur stigningen som ennå ikke har opphørt. Litt bakgrunnstoff om konsensus studiene her:
All "97% Consensus" Studies Refuted by Peer-Review
http://www.populartechnology.net/2014/12/all-97-consensus-studies-refuted-by.html

97% Study Falsely Classifies Scientists' Papers, according to the scientists that published them
http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifies-scientists.html
Redigert 20.08.2019 kl 22:04 Du må logge inn for å svare

Punkt 1. OK

Punkt 2. Generasjonen av ungdom vokst opp i dette årtusen har ikke opplevd global oppvarming. Basert på sattelittmålte globale gjennomsnittstemperaturer.
https://www.klimarealistene.com/2019/08/02/global-temperatur-juli-2019/

Punkt 3. Kanskje det er sola som har varmet havene? Jfr pkt 2

Punkt 4. Det er en nesten vedtatt sannhet at havets pH har sunket fra 8,2 til 8,1, fra starten av den industrielle revolusjon mot slutten av 1700-tallet, til i dag. På en logaritmisk skala innebærer dette en ikke ubetydelig endring mot et litt mindre basisk hav.
http://www.geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1141-forsuring-truer-ikke-livet-i-havet

Enig i at klassisk naturvern er av aller største viktighet, det er der vi må ha fokus.
Cartr
31.08.2019 kl 09:03 232

Gjennom hele 70 tallet var det frykten for en ny istid som preget verden. Verdens medier var dengang, som idag, fulle av skrekkvarsler om alt som kunne skje. Det ble foreslått befolkningskontroll, tilsidesettelse av demokrati og bruk av tvang og også forbud av forbrenningsmotoren. Man fryktet at nasjonenes nasjonale grenser ville skape problemer for migrasjon (klimaflyktninger). Stor matmangel og sult ville ramme verden. Også dengang ville man få politikerne til å bevilge midler til å endre klimaet i verden.

"Klimatologer er pessimistiske til at politiske ledere vil iverksette positive tiltak for å kompensere for den klimatiske endringen, eller til og med for å eliminere dens virkninger" - Newsweek, April 28, 1975

Det kan se tåpelig ut i dag, men temperaturen i verden hadde faktisk falt siden 1940. Det var først rundt 1979 at den kjølende trenden snudde og gjenopptok den generelle økningen som hadde begynt på 1880-tallet, og førte oss i dag tilbake til rundt 1940-nivåer. En PDF av originalen er tilgjengelig her. http://www.denisdutton.com/newsweek_coolingworld.pdf

"The scientists and computers at the National Oceanic and Atmospheric Administration were confidently predicting that the frigid weather would continue. The chilling pronouncement of NOAA's senior climatologist: 'The forecast is for no change.' " - Time Magazine, 1977

"Et internasjonalt team av spesialister har konkludert ut fra åtte indekser av klima at det ikke er noen ende i sikte på den avkjølende trenden de siste 30 årene, i det minste på den nordlige halvkule." - New York Times, 5. januar 1978

Se også: News media blowing hot and cold for 140 years – Media Historical Quotes. http://www.burtonsys.com/climate/Media_Historical_Quotes.html

Wikipedia’s climate doctor: How Wikipedia’s green doctor rewrote 5,428 climate articles. https://ep.probeinternational.org/2009/12/19/wikipedia’s-climate-doctor-how-wikipedia’s-green-doctor-rewrote-5428-climate-articles/
nima
31.08.2019 kl 09:52 211

Supre saker : regnskogen som er den store samler av CO 2 er over halvert, hvem har ansvaret for det ? Hvor mange milliarder er sendt fra Norge til Brasil og hvor mye er samlet inn til regnskog fondet ? Hvor mange er ansatt i regnskog fondet, alt for mange spør du meg. Klima idiotene er bare opptatt å skaffe seg penger til sin egen arbeidsplass, det er blitt den nye næringen i Norge. Er det noen som har hørt at klimaet på kloden går i sykluser ? Hvor lenge skal vi aksepter å bli lurt av dette tullet ? Snart må noen begynne å bruke hodet.
Noni
31.08.2019 kl 21:00 172

Våre forfedre på Grønnland dyrket korn, det er funnet korn i avfall der
oppe. Så det er bevist at det var varmere da.
nordnes
31.08.2019 kl 21:37 162

Jeg lest noe om temperaturer på kloden og der stod det at det har vært svingninger i temperaturen. Det problematiske er at i ifølge forskere skulle vi vært i en syklus med fallende temperaturer og så øker de i stedet. Trolig skyldes denne differansen menneskelig påvirkning.
Noni
31.08.2019 kl 22:39 147

Det brenner ikke rekordmye i Amazonas i år, og regnskogen er ikke «jordas lunger»
Av Kari Anne Dolonen, Geir Molnes og Morten Langfeldt Dahlback / Faktisk.no, i går
Det verserer flere uriktige påstander om brannene i Amazonas i pressen.
Det er så mye fake påstander om brann i Amazonas,