Innsidekjøp

SDRL 14.08.2019 kl 20:29 1160

Er det ingen innsidere som kjøper på disse nivåene? Er det i Så fall et tegn på at det ikke står bra til eller at dette er et rigget case?

Det kjøpes jo ukentlig i denne

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/08/Fredriksen-laster-opp-med-aksjer-paa-aarets-verste-boersdag
Sukiyaki
14.08.2019 kl 20:44 1117


Innsidekjøp hadde gjort seg, Halvårsrapport kommer 20 august.
Hanveg
14.08.2019 kl 20:51 1083

Er ikke sikkert tallene er så gale som alle tror?
14.08.2019 kl 20:55 1056

Vel. De er nok som forventet. Dårlige. Med denne kursutviklingen siden det ble sagt ifm Q1 rapport, skulle en trodd at det var prisen inn x 3. Med drillen vet man aldri. Stiger ikke engang på kontrakter.

Hadde det vært svært avvikende tall, skulle det ha kommet en warning. Ikke skjedd.

Overrasker meg derfor enda mer at det ikke er innsidehandel i denne aksjen

Det har jo vært helt riktig å ikke kjøpe forsåvidt.

20.55
Det ventes enda på at intensjonsavtaler skal konkretiseres...så lenge disse fremdeles forhandles kan jo ikke ledene personer handle....
Mvh.

"Ulovlig innsidehandel skjer når en primærinnsider eller andre ansatte, rådgivere eller øvrige personer handler på bakgrunn av innsideinformasjon som er egnet til å påvirke kursen merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig og allment kjent." (fra børsens egne sider)

Altså: Hvis en innsider kjøper nå, under en uke før resultatet skal legges frem, ville vedkommende i så fall sendt et signal om at intet i kommende kvartalsrapport (eller info ifm presentasjonen) er av en slik art at det vil påvirke kursen i særlig grad.

Da er det faktisk bedre innsidekjøpene kommer like i etterkant av en kvartals-fremleggelse...
Redigert 15.08.2019 kl 00:28 Du må logge inn for å svare

Skjønner... Alt er lov men ikke for eierne

Litt som at algoritmer og roboter kan manipulere kurser men at du blir dømt for å lure robotene tilbakjat:
https://aksjebloggen.com/tiltalt-for-kursmanipulasjon-for-a-lure-noen-lite-lure-roboter/

https://www.dn.no/domt-for-robotmanipulasjon/1-1-1545955

https://www.dn.no/leder-dn-den-hjelpelose-investor/1-1-1547605?WT.mc_id=dn_rss
Redigert 15.08.2019 kl 01:36 Du må logge inn for å svare
blygen
15.08.2019 kl 09:39 468

Ved neste melding kan fort sdr falle til 15 nok.....