- Norges Bank holder renten uendret


Norske kroner faller.

Norges Bank mener renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret, mens risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 2/19. Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Samtlige økonomer som TDN Direkt var i kontakt med før dagens rentebeskjed ventet uendret rente. Samtidig spådde et flertall at neste renteøkning kommer i september.

Kronen svekket seg
Norske kroner svekker seg noe etter rentebeskjeden.

Én euro kostet rundt 9,976 kroner, og én dollar kostet 8,9488 i timene før rentebeskjeden, og handles nå til henholdsvis 10,005 og 9,003 kroner, like etter kl. 10.00.

Etter rentebeskjeden brøt både dollar og euro hver sin grense. En euro var over ti kroner og en dollar var over ni kroner.

Den norske kronen er historisk svak. Vi må tilbake til 2016 for å finne en krone som var tilnærmet like svak målt mot dollaren, og helt tilbake til 2002 for å finne sist en dollar kostet over ni kroner.

«Kronen har svekket seg markert den siste tiden og er svakere enn lagt til grunn i juni», skriver Norges Bank i sin vurdering.

Tjue minutter etter beslutningen ble kunngjort har kronen tatt seg litt inn igjen.

https://www.dn.no/marked/norges-bank/rente/makrookonomi/norges-bank-holder-renten-uendret/2-1-654608