WENTWORTH RESOURCES LIMITED : 2017 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

Kingen
WRL 28.03.2018 kl 08:07 31113

WENTWORTH RESOURCES LIMITED : 2017 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND MD&A

08:00
------
| |
------
PRESS RELEASE
28 March 2018

Wentworth Resources Limited

(Wentworth or the Company)

2017 Annual Financial Statements and MD&A

Wentworth Resources Limited, the Oslo Stock Exchange (OSE: WRL) and London
Stock Exchange (AIM: WRL) listed independent, East Africa-focused oil&gas
company, today announces its results for the calendar year 2017.

Operations

Tanzania (Mnazi Bay)

* Increased average gross daily gas production of 49.1 MMscf/d (2016: 43.0
MMscf/d). Gross gas sales volumes increased by 14 percent in 2017.
* Exit daily gas production rate of 73.4 MMscf/d
* The Company received total cash payments of $18.57 million relating to gas
sales and recovery of the long-term government receivable during 2017.
* During the course of 2017, gas sales receivables from the main purchaser of
gas increased from two to four months in arrears. Regular payments have
been received since Q2 2017. The Company continues to proactively manage
working capital, by matching settlement obligations with gas sales payment
timing.

Mozambique (Tembo)

* Completed an integrated technical evaluation of the Wentworth operated
Rovuma Onshore Appraisal Block, post the Tembo-1 well (2014), including
reprocessing existing 2-D seismic data.
* Commenced well planning for a Tembo gas discovery appraisal, including
optimising well design and costs, selecting a location, obtaining necessary
environmental permits and initiating long lead time equipment procurement
activities.
* Launched a farm-out process to secure an industry partner to participate in
the joint venture, in advance of planned drilling.
* The Company has formally requested a one-year extension of the Appraisal
License and continues to advance pre-drilling planning activities.

Corporate

* Wentworths share of Tanzanian Proved + Probable (2P) reserves are US$159.6
million NPV (10%) after tax at 31 December 2017, as independently valued by
RPS Canada.
* Mnazi Bay gas fields net 2P reserves were 115.1 Bscf (19.2 Mmboe) at
December 31, 2017.
* Completed a private placement on 23 May 2017 issuing 16,953,496 new common
shares for total gross proceeds of $5.53 million.
* Improved principal payment timing on existing $20.0 million credit facility
and secured new $2.5 million overdraft facility for working capital
purposes.
* Initiated relocation of executive management and head office from Calgary,
Canada to London, UK.

Financial

* Increased Mnazi Bay gas sales revenue to $13.44 million, up 14 percent from
2016, due to gas-fired Kinyerezi-1 and Ubungo-II power stations operating
at near full capacity during the second half of 2017, Kinyerezi-2 gas-fired
power station commencing commissioning during Q4 2017 and lower quantities
of gas supplied by industry competitors.
* Net loss of $0.71 million (2016: $5.09 million net loss).
* Incurred exploration capital expenditures of $2.38 million to advance the
appraisal of the Tembo Appraisal License and development capital
expenditures of $1.06 million on field infrastructure (tie-in) improvements
in the Mnazi Bay Concession in Tanzania.
* Cash and cash equivalents on hand of $3.75 million (2016: $0.98 million) as
at December 31, 2017.
* Working capital of $15.48 million (2016: $4.96 million).
* Ongoing focus on capital discipline with 15% reduction in G&A expenses to
$4.61 million.

Reduced outstanding long-term loans by $5.35 million of principal repayments
during 2017. Carrying value of long-term loans at year-end was $15.15
million.

In compliance with both reporting obligations as a public company, commencing
in 2018, the Company will now release a Half Yearly Financial Report and an
Annual Financial Report. The Company will no longer publish first quarter and
third quarter financial statements and management discussion and analyses as
these are no longer mandatory filing obligations.

Geoff Bury, Managing Director, commented:

2017 was a very positive year for Wentworth where we benefited from an
increase in production to an average of 62 MMscf/d in Q4 and reached an exit
rate of 73 MMScf/d, resulting in continued strengthening of our Company.
Wentworth enters 2018 in a strong and stable financial position enabling us
to continue to grow the Company and to enhance shareholder value. With the
relocation of the head office to London I will soon be stepping down as
Managing Director, so I would like to take this opportunity to thank our
shareholders for their support and thank Wentworths Board, management and
staff for their hard work and dedication.
Redigert 28.03.2018 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Mdg1
28.03.2018 kl 08:15 12021

Ser de går for forlenget frist på Tembo og at Mnazi går så det griner. Ingen q1, så her får folk regne selv. Siden vi får vite alle betalinger er det ingen problem. Da kommer wrl til å bygge cash i 2018, så får vi se når det kommer noe nytt ang Tembo
mortfol
28.03.2018 kl 08:22 12001

"Based on the Company's internal estimates of potential gas sales volumes, the
$17.33 million receivable as at December 31, 2017 is expected to be fully
recovered by the end of 2018. The recovery of the TPDC receivable is expected
to provide a significant source of cash flow to the Company during 2018. As gas
sales are realized, the current portion of the long-term receivable is
transferred to accounts receivable and settled at the time cash payments are
received from purchasers of Mnazi Bay gas."
kveithau
28.03.2018 kl 08:25 11989

Pengemaskin.no, å med den mulige elefanten på Tembo er dette nydelig lesning!!
mortfol
28.03.2018 kl 08:29 11965

Development capital works
During 2017, engineering works were undertaken on the expansion of the Mnazi Bay
Joint Venture owned processing facilities at Msimbati. Primary processing of
Mnazi Bay produced gas is required at Msimbati to remove free liquids before the
gas enters a sub-marine pipeline that connects into the Madimba Gas Processing
Facility. Expansion of the processing facilities, together with tying-in of all
5 producing wells, completes the necessary field infrastructure work to enable
delivery of gas volumes in excess of 100 MMscf/d to the TPDC owned pipeline to
Dar es Salaam. Commissioning of these facilities is expected in Q1 2018. With
the completion of these works it is anticipated that there will not be a need
for significant additional capital expenditure until the average daily demand
from the Msimbati facility exceeds 100 MMscf/d.
Mdg1
28.03.2018 kl 08:32 11959

Dette betyr vel også at de forventer å ligge over 80mcf store deler av 2018. Blir masse peng på konto ved utgangen av 2018 dette.
thief
28.03.2018 kl 08:57 11881

STOR etterspørselvekst etter gass fremover,nydelig:)Her snuser vi nok på 100MMscf/d om ikke lenge,dette blir det myyye penger av.Og de forventer å bruke minimalt med penger i 2018,her bygges det kapital.Så blir det utsettelse på tembo,det passet vel oxo ganske så bra,så wrl får styrket krigskassen sin med det økende salget fra MB!2018 blir tidenes år for wrl:)!
CaFu
28.03.2018 kl 08:59 11868

Lettere å spørre Google om alle disse utenlandske ordene:

Operasjoner:

Tanzania (Mnazi Bay):

* Økt gjennomsnittlig brutto daglig gassproduksjon på 49,1 MMscf / d (2016: 43,0
MMscf / d). Brutto gassvolum økte med 14 prosent i 2017.
* Avslutt daglig gassproduksjonshastighet på 73,4 MMscf / d
* Selskapet mottok totale kontantbetalinger på 18,57 millioner dollar relatert til gass
salg og gjenvinning av langsiktig statsfordring i 2017.
* I løpet av 2017, gass salg fordringer fra hovedkjøperen av
gass ​​økte fra to til fire måneder i etterskudd. Regelmessige utbetalinger har
mottatt siden 2. kvartal 2017. Selskapet fortsetter å handle proaktivt
arbeidskapital, ved å tilpasse oppgjørsforpliktelser med gassalgsbetaling
timing.
(Spørsmål: Betyr dette at de har ØKT utestående fordringer fra 2 til 4 måneder?)

Mosambik (Tembo):

* Fullført en integrert teknisk evaluering av Wentworth-operasjonen
Rovuma Onshore Appraisal Block, legg inn Tembo-1-brønnen (2014), inkludert
opparbeidelse av eksisterende 2-D seismiske data.
* Startet godt planlegging for en Tembo gass funnet vurdering, inkludert
optimalisere godt design og kostnader, velge et sted, skaffe nødvendig
miljøtillatelser og igangsetting av langtidsledning av utstyrsutstyr
aktiviteter.
* Lanserte en farm-out-prosess for å sikre en industripartner å delta i
joint venture, i forkant av planlagt boring.
* Selskapet har formelt bedt om en ettårig forlengelse av vurderingen
Lisens og fortsetter å fremme pre-boring planlegging aktiviteter.
gølle
28.03.2018 kl 09:01 11859

ja thief, og så styrker det vel forhandlingskortene med eventuell partner på tembo . Så litt forsinkelse der passer vel utmerket,thing kan gjøres mer kontrollert.
CaFu
28.03.2018 kl 09:01 11859

Og videre:
Corporate:
* Wentworths andel av Tanzanian Proved + Sannsynlig (2P) reserver er USD 159,6
millioner NPV (10%) etter skatt pr. 31. desember 2017, som uavhengig verdsatt av
RPS Canada.
* Mnazi Bay gassfelt netto 2P reserver var 115,1 Bscf (19,2 Mmboe) på
31. desember 2017.
* Fullført en rettet emisjon 23. mai 2017 utstedende 16.953.496 nye felles
aksjer for total brutto fortjeneste på $ 5,53 millioner.
* Forbedret betalingstidsbetaling på eksisterende $ 20,0 millioner kredittfasilitet
og sikret ny $ 2,5 millioner kassekreditt for arbeidskapital
formål.
* Initiert flytting av ledende ansatte og hovedkontor fra Calgary,
Canada til London, Storbritannia.

Finansiell

* Økt Mnazi Bay gass salgsinntekter til $ 13.44 millioner, opp 14 prosent fra
2016, på grunn av gassfyrte Kinyerezi-1 og Ubungo-II kraftverk som opererer
i nærheten av full kapasitet i andre halvdel av 2017, ble Kinyerezi-2 gassfyrte
kraftverk som starter i drift i 4. kvartal 2017 og lavere mengder
av gass levert av industriens konkurrenter.
* Netto tap på $ 0,71 millioner (2016: netto netto tap på $ 5,09 millioner).
* Inkluderte letekostnader på 2,38 millioner dollar for å fremme
vurdering av Tembo Appraisal License og utviklingskapital
utgifter på $ 1,06 millioner på feltinfrastruktur (tie-in) forbedringer
i Mnazi Bay-konsesjonen i Tanzania.
* Kontanter og kontantekvivalenter for hånden på 3,75 millioner dollar (2016: $ 0,98 millioner) som
31. desember 2017.
* Arbeidskapital på $ 15,48 millioner (2016: $ 4,96 millioner).
* Løpende fokus på kapitaldisiplin med 15% reduksjon i G & A utgifter til
$ 4,661 millioner.

Redusert utestående langsiktige lån med $ 5,35 millioner av hovedstolerbetalinger
i løpet av 2017. Balanseført verdi av langsiktige lån ved utgangen av året var 15,15 dollar
million.

Og der lå vi øverst på taperlista.... Tydeligvis noen som ikke er helt fornøyde med framleggelsen.
thief
28.03.2018 kl 09:14 11818

ehhh,he..he,hvem selger her på denne rapporten??:)Var jo tipptopp,og mye som vi visste allerede.Tembo var bonus og den er der fortsatt bare muligens utsatt litt til situasjonen i området har roet seg.Dette var jo egentlig bra,så wrl får mer penger på bok i løpet av 2018 fra salget på MB.Det viktigste var at veksten i salget blir mye større i 2018 i forhold til 2017.Vi peaka 80MMscf/d i februar og som vi kan lese kommer det mye mer etterspørsel i løpet av 2018,blir jo ikke bedre enn det.Wrl har aldri vært i en bedre situasjon,og betalingene kommer nå regelmessig.Får vel meldin om ny betaling første børsdag etter påske.Kursen burde vært over 4kr for lenge siden,noen som ikke følger helt med enda!

Hjertens enig, men det ser ikke ut til at andre enn "oss" har forstått dette. Så da blir det å sitte å se på røde tall. Begynner jo å bli vant til det, men det er jo aldri noe hyggelig.
Mdg1
28.03.2018 kl 09:16 11790

Det er nok noen småsparere som hadde håpet på Tembo-avklaring. Uansett sier de at produksjonen på Mnazi øker fort. Det er ingen av kursmålene som ligger fra 4-5,5kr som har tatt med et eneste øre for Tembo
Redigert 28.03.2018 kl 09:29 Du må logge inn for å svare

Uansett diskusjon long short så er det ikke tilfredstillende at våre andeler verdi ikke er koblet direkte i forhold til prestasjon. Når tallene og intekstene er positiv så er jo hele poenget med å være eier at det skal vises uansett urealiserte verdier. Ellers må vi få en politikk som betaler utbytte.
thief
28.03.2018 kl 09:29 11684

MB som er hjerte til wrl,så er jo utviklingen der som er det viktigste,og det ser meget bra ut:)Når nok 100MMscf/d om ikke lenge,altså dobbelt av det som ble produsert i 2017:)Da burde man skjønne at wrl blir en pengemaskin fremover!At noen satsa på tembonyheter det får så være,da har de ikke forstått caset wrl:)Er jo MB og utviklingen der vi er avhengig av.Tembo kommer sikkert oxo i boks med partner,men som sagt,deter bonus!
JahMason
28.03.2018 kl 09:30 11671

Tolker det slik at partner for Tembo er "pending" av utsettelsen som er søkt hos myndighetene??
Ingen overraskelser og gode nyheter med en utsettelse hvis det betyr at vi sikrer oss en partner!!

Q4 Finansiel statement mUSD

-
Total revenue 4,244
- Production and operating (,754)
- General and administrative (1,499)
- Depreciation and depletion (1,300)
- Share based compensation (,037)
Profit/(loss) from operations ,654

- Finance income 0,548
- Finance costs (0,856)

Profit/(loss) before tax ,346

Deferred tax expense (,105)

Net profit/(loss) after tax ,241
JahMason
28.03.2018 kl 09:35 11674

"The farm-out exercise is ongoing, and Wentworth anticipates securing an industry partner prior to commencing drilling operations, pending successful extension discussions with the Government of Mozambique. "

Det er vanskelig å tolke dette annerledes?
Badabing!
28.03.2018 kl 09:49 11606

Håper de kan si det i klartekst på telefonkonferansen senere i dag.
thief
28.03.2018 kl 09:54 11589

er vel spørrerunde etter børs i dag,var det kl.15?da går det vel ann å få svar på ting:)Noen som skal delta?

Ehm, hva blir konsekvensene hvis de IKKE får en utsettelse?!??!?
Kingen
28.03.2018 kl 10:03 11560

Ned på mikro volum. Det er vel noen små sparere som kaster kortene da Tembo drøyer ut. Det er Mnazi som er bærebjelken, og her går det på skinner. Kan ikke være langt under 90 mmscf/d nå etter at Dangote er koblet på?

Tembo får komme når det kommer. Det ordner seg nok her også, så vi får smøre oss med tålmodighet.

Det som er viktig er at pengene renner inn fra Mnazi. Kursen vil uavhengig av Tembo gå kraftig opp etter hvert.
Badabing!
28.03.2018 kl 10:10 11517

Ikke får utsettelse? Da klarer ikke WRL oppfylle lisensforpliktelsene innen fristen og lisensen utløper..

Jeg tror det fortsatt er noen som har litt fler aksjer som over tid nå har vært på vei ut. Ellers så er det vel slik at i ordrebilde så er det naturlig store volumer på selg, mens det ikke er noen kjøpere andre enn de som har og kan legge seg på skambud.
thief
28.03.2018 kl 10:28 11453

leser man rapporten blir det stor etterspørsel i 2018 og i 2019:)Kinyerezi-I Extension vil bidra med 35MMscf/d,Kinyerezi-Il med yttligere 12-14MMscf/d,dagnote med rundt 15MMscf/d nå og enda 10-15MMscf/d i 2019:)!Det vil si at det i løpet av 2018 og 2019 vil komme minst en etterspørsel på 75+MMscf/d:)Og nå produserer wrl ca 80MMscf/d!!Dette må da bli en skikkelig gullgruve!

"Wentworth enters 2018 in a strong and stable financial position enabling us
to continue to grow the Company and to enhance shareholder value."

Og bedre vil det bli,nå er det bare kursen som henger alvorlig etter,den har ikke fulgt utviklingen i wrl:)!
Redigert 28.03.2018 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
28.03.2018 kl 10:45 11412

Sånn da har jeg bidratt litt i dag med å hente 10k på 3,14 akkurat nå. Drar til fjells nå så god påske til alle WRL aksjonærer.
thief
28.03.2018 kl 10:53 11615

grattis,lurer selv på å frigjøre litt og ta en påskepott:)Syntes jo denne rapporten var bra,da det er MB som sørger for inntjeningen til wrl,og at fremtiden ser utrolig bra ut:)

God påske:)
gstar81
28.03.2018 kl 11:04 11574

Hei.Ser ikke at det skal være noe problem å få til en utsettelse på Tembo. Selskapet skriver jo at det har vært problemer med å få istand infrastruktur som vei ol. til feltet pga sikkerheten til de ansatte.Når man tar bort utgifter på Tembo i 2018 så vill jo bunnlinjen bli enda bedre. Synes det er veldig positivt at Wrl jobber med å ta ned utgifter i selskapet (15%) det samtidig med økte inntekter er en god kombinasjon.Har hatt aksjer i Wrl i 6 år og det har aldri sett bedre ut.
God påske alle sammen, og lykke til med fremtidige handler.

At det er søkt om utsettelse på Tembo, behøver ikke å bety at de får det. Det er jo også vanskelig å vite hvordan farmoutprosessen egentlig ligger an, siden de ikkke har fått en partner på plass med forbehold om utsettelse. Enten har interessen vært lav, ellers så har mulige partnere sagt at de må få en utsettelse på plass før de er interessert i å binde seg. Det er jo heller ingen overraskelse, det var jo i knappeste laget (med eller uten partner) å få boret før fristen. Får de ikke forlengelse, vil de jo også måtte skrive av nesten 40 millioner USD i letekostnader i Moazmbique (note 6) uten at det vel betyr så mye, det har jo ingen effekt på cashflow.

Så jo forøvrig i melding nummer to at Katherine Roe nå blir finansdirektør, det betyr jo at Lance ikke blir med på lasset til London. Kan ikke si jeg har vært imponert over Katherines prestasjoner som IR, men forhåpentligivs endrer ting seg når hele ledelsen sitter i London, og at hun gjør en god jobb som CFO.

Ellers ser det vel ut som om ting går bra, forhåpentligvis kommer det også noe på plass på Tembo.
larssunn
28.03.2018 kl 12:52 11368

Kan det også være at de ønsker å involvere den nye lederen i prosessen for å velge partner til Tembo? Hvis de allerede har flere mulige partnere og må ta et valg, kan de kanskje ønske at ny CEO også har vært involvert i valget.

larssun,

selvfølgelig kan det godt være at de vil involvere den nye CEO og at det derfor ikke har blitt undertegnet en avtale, men jeg vil tro at de hadde akseptert en farmout nå om de har en som ligger klar, fremfor å ta den sjansen det tross alt er på at de skal få en utsettelse/forlengelse. En fugl i hånden, og alt det der...
bjay
28.03.2018 kl 13:04 11333

Det er lite trolig at de sitter og venter på at den nye sjefen skal komme, om de har en god avtale på bordet. Regner med han er orientert om deler av prosessene, men tviler på de holder igjen noe til han er på plass. Så det er nok andre elementer som mangler. Kanskje de åpner opp og forklarer litt mer senere i dag. En av årsakene kan være som nevnt over, at urolighetene som det har blitt meldt om skaper forsinkelser. Noen som gjør at en evt partner feks ønsker en avklaring før de trer inn.
Så en vill spekulasjon :) Er det ikke litt rart at Josik forsvant fra forumet, samtidig som WRL er midlertidig uten IR :)

he he, neida, det er vel gjort for og kutte kostnader. Regner med de må dele IR jobben mellom seg, de som er igjen.
Redigert 28.03.2018 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
gstar81
28.03.2018 kl 13:07 11319


Surveying of the well location and associated civil works have been delayed due to a deteriorating security situation in and around the Macimboa da Praia region, adjacent to the Company's Concession area. Clashes between police and extremists which began in early October have continued into 2018, preventing safe access to the area for Wentworth staff and contractors. Wentworth is monitoring the security situation closely and is in close liaison with the Mozambican Authorities, the Canadian High Commission, and other companies operating in the region and local security and risk management companies.

Vist det har vært uroligheter i området siden begynnelsen av Oktober så er det ikke så rart at det har tatt tid med en farmout.Myndighetene i Mosambik er jo nødt til å gi en utsettelse når det er sikkerhets faktorer som spiller inn.
gstar81
28.03.2018 kl 13:15 11299


A planned Tembo-2 appraisal well will appraise the discovery made at Tembo-1 Well in December 2014. The appraisal well is designed to reach a total depth of 3,200 metres and planned as a vertical well to the Lower Cretaceous. Wentworth has started a process to procure the drilling rig and long lead items for the well. Expressions of interest (EOI) have been prepared for supply of the drilling rig and casing and tubing. The Company has identified several rigs currently located within the region which are capable of drilling the well. EOIs were published in the local Mozambican press in during Q4 2017. These have subsequently been evaluated and a short list of preferred bidders has been selected and will be invited to tender.

Virker som alt begynner å bli klart for borring, men at det er spørsmål om sikkerheten som forsinker prosessen.
bjay
28.03.2018 kl 13:20 11286

Myndighetene må vel ingen ting, men det er naturlig å tro at de vil gå med på en forlengelse av fristen basert på det. Det er ikke bare WRL som er berørt av dette, så litt hensyn må nok myndighetene ta. I tillegg står det at de er i dialog med myndighetene, og det er positivt.
En utsettelse gjør også at WRL kan fortsette å dra inn cash på MB, betale ned gjelden og stå enda bedre rustet til det som kommer på Tembo. Så får vi se hvor dette ender.

gstar81,

de er ikke nødt til å gi en utsettelse, selv om det er sikkerhetsproblemer - men det kan jo godt være de gjør det. Så langt har de jo ikke erklært Force Majeure, og det er det jo heller ikke sikkert de gjør.

Men utover hva det tekniske grunnlaget er for Tembo og tidfristen for boring (om de ikke får en forlengelse), hjelper vel heller ikke sikkerheten på å få farmet ut lisensen.
gstar81
28.03.2018 kl 13:42 11237

Va vell litt feil av meg å si at myndighetene er nødt å gi utsettelse, men det jeg mente er at sjansen er stor.Hvirker heller ikke som det er så store uroligheter, men nokk til at de ikke kan garantere sikkerheten til de ansatte.
Uansett sterk i trua fremover :)
thief
28.03.2018 kl 13:57 11204

Mulig de kommer med litt utdypelse på telefonkonferansen i dag:)Får ikke hørt på den selv,så fint om noen kunne lagt ut et referat,hvis det kommer frem noe spennende:)Regner med de er veldig fornøyd med utviklingen på MB og hva som er i vente!