SVEG - Tidenes beste resultat!!


I andre kvartal hadde Sparebanken Vest et resultat før skatt på 795 mill kr..

Egenkapitalavkastning er på 14,1%. Det plasserer banken helt på topp i Bank-Norge.

Braastad
16.08.2019 kl 15:30 3032


Oslo (TDN Direkt) Styrets nestleder i Sparebanken Vest, Magne Morken, har gjennom Dobbel EMM AS, kjøpt 5000 egenkapitalbevis i selskapet til 53,62 kroner pr aksje, ifølge en melding fredag.

Nordea er ute med en oppdatering;

Vi øker kursmålet på Sparebanken Vest.

Den viktigste nyheten i forbindelse med Sparebanken Vest sin kvartalsrapport og kapitalmarkedsdag var forslaget om å konvertere deler av den eierløse kapitalen til egenkapitalbevis (ECC). Det vil øke ECC-ratioen fra dagens nivå på 22,5% til 40%, og øke markedsverdien fra NOK 3,2 mrd til NOK 5,7 mrd. Idet de nye egenkapitalbevisene utstedes i markedet, vil likviditeten øke, hvilket kan gi støtte til prising av egenkapitalbevisene.

En større markedsverdi er også positivt i forbindelse med selskapets mulige kapitalinnhentningen som skal finansiere planen om en aggressiv utlånsvekst gjennom den mobile banken Bulder. Etter et sterkt 2. kvartal hever vi resultat per aksje for 2019E-20E med 3%. Vi gjentar Kjøp og øker vårt kursmål til NOK 64(62).
Redigert 19.08.2019 kl 13:39 Du må logge inn for å svare
Braastad
30.08.2019 kl 11:04 2838

DnB Markets v/analytiker Håkon Astrup, trekker frem SVEG som deres top-pick innenfor banksektoren.
Redigert 30.08.2019 kl 11:11 Du må logge inn for å svare
Braastad
17.09.2019 kl 11:25 2680

Klippet fra dagens kjøpsanbefaling fra DnB Markets;

I urolige tider kan det være en god ide å vurdere noe smulere farvann. Sparebanken Vest ser etter vårt syn ut til å kunne være et attraktivt alternativ i så måte. Banken med hovedkontor i Bergen har nesten 75% av sine utlån inn mot privatmarkedet, og mesteparten av dette er boliglån. Direkte eksponering inn mot oljeindustrien er begrenset. Handelen i egenkapitalbevisene har så langt vært begrenset og kursen har gjennom hele det siste året ligget innenfor intervallet NOK 51-55 pr egenkapitalbevis. Kombinasjonen av det vi ser som en attraktiv verdsettelse, innføring av kundeutbytte og en planlagt konvertering av eksisterende kapital til handelbare egenkapitalbevis gjør at vi venter økende interesse og stigende likviditet i egenkapitalbevisene fremover. Banken verdsettes i øyeblikket med en rabatt i forhold til andre aktører innen sparebanksektoren og med en direkteavkastning på rundt 6% på våre estimater for perioden 2019-2021 har vi en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 63 pr egenkapitalbevis. Kursen stengte i går på NOK 53.20 pr egenkapitalbevis.
Braastad
24.09.2019 kl 13:27 2482

Innkommet 24.09.2019
Sept 24 (Reuters) - Sparebanken Vest :
* : REVISES INTEREST RATES
* DUE TO INCREASED KEY POLICY RATE FOR NORGES BANK AND
INCREASED
MARKET RATES, SPAREBANKEN VEST TODAY HAS DECIDED TO MAKE AN
ADJUSTMENT ON HOME MORTAGEGES BY UP TO 0.25 PERCENTAGE POINTS
* WE ALSO RAISE OUR DEPOSIT RATE OF UP TO 0.25 PERCENTAGE
POINTS.
Braastad
30.09.2019 kl 10:21 2364

Sparebanken Vest: Endringer i bankens konsernledelse

Denne høsten gjennomfører Sparebanken Vest de mest omfattende endringene på
kapitalsiden i nyere tid. Med en betydelig større andel notert kapital på Oslo
Børs som følge av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og
nedsalg fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, endres bankens kapitalstruktur
og eksponering mot kapitalmarkedet vesentlig. I lys av bankens rivende utvikling
og vesentlig endret kapitalstruktur har det vært naturlig å også vurdere
organisatoriske tilpasninger for å sikre best mulig organisering.

Derav gjøres følgende endringer i konsernledelsen i Sparebanken Vest: Frank
Johannesen utpekes som ny CFO, og Jan Ståle Hatlebakk tiltrer stillingen som ny
CRO. Bjarte Fauske utnevnes som Head of Finance and Investor Relations. Fauske
vil rapportere til CFO.

Jørgen Gudmundsson (CFO) velger nå å søke nye oppgaver utenfor banken.
- Jeg skulle svært gjerne beholdt Jørgen Gudmundsson i bankens lederkorps, og
takker for uvurderlig innsats gjennom årene han har vært ansatt i banken, sier
konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.
Braastad
30.09.2019 kl 12:34 2323

Invitation

Norne Securities, Swedbank/Kepler Cheuvreux and Pareto Securities are pleased to invite you to a Group Lunch presentation hosted by Sparebanken Vest, Friday 4. October

Sparebanken Vest will be represented by:
Jan Erik Kjerpeseth, CEO
Bjarte Fauske, Head of Finance
Frank Johannesen, CRO

https://norne.no/spv-4_oct/

Braastad
02.10.2019 kl 13:25 2229

DNB Markets er ute med en oppdatering på banksektoren. Der løftes Sparebanken Vest frem som "top sector pick".

SVEG remains one of our sector top picks, as among other factors we expect the newly announced customer dividended to be a beneficial for shareholders. We expect a Q3 ROE of 12% (results due at 07.00CET on 31. October), boosted by strong NII and sound asset quality. The valuation remains attractive in our view, and we expect the discount to peers to close as the bank continues to deliver on its ambitions. We reiterate our BUY and NOK63 target price.

Redigert 02.10.2019 kl 13:26 Du må logge inn for å svare
Braastad
18.10.2019 kl 12:09 2085

Pareto er ute med en oppdatering på SVEG;

Highest returning savings bank

The sale of Equity Certificates (EC) in Sparebanken Vest (SVEG) offers investors an unique opportunity to get a position in a wellcapitalised, low credit risk bank which targets to be the most profitable savings bank in Norway. The EC currently trades at 7x P/E’20 and 0.9x P/B(Q2’19).

Targeting high ROEs and dividends
SVEG targets an ROE above 12%, among the highest of regional banks in Norway, and in line with DNB. Additionally, the bank has set a target to be the highest or second highest on ROE among the regional banks, in order to remain an attractive investment. According to the dividends policy up to 50% of earnings will be paid out and we estimate dividend yields of 5-7% from this year and until 2021e.

Well capitalised with a solid loan book
With a leverage ratio of 7.0%, compared to the 5% requirement and an estimated 17.0% Common Equity Tier 1 ratio following the new regulatory changes, the bank is very well capitalised in a both Norwegian and European context. The bank has among the regional banks the highest retail share of its lending book (74%), with very limited credit risk

Customer dividends a competitive advantage
The bank just announced a customer dividend that will be a competitive advantage for the bank going forward. On the 2018 numbers, the bank has calculated that this would improve the customers total margin with 20 bps on lending and deposits, thus subsidising SVEG holders. Furthermore, Norwegian tax authorities have ruled that the bank will reduce its tax by this, improving the ROE of 0.6 percentage points, all else equal. This is an advantage that larger banks such as DNB, Nordea and Danske cannot compete with, and neither can its regional competitor SpareBank 1 SR-Bank nor the online competitor Sbanken

Sale of equity from Foundation a unique opportunity
In Q4’19, the bank will convert NOK 2.4bn of its primary capital into EC capital, corresponding to ~47m shares owned by a newly founded Foundation. This will in turn sell most of this in the market, increasing liquidity and providing the bank with a capital buffer. With the strong capitalisation, there is no need for additional capital in the bank and there will thus be no dilution. However, for investors this offer a rare opportunity to acquire SVEG at 7x P/E’20 and 0.9x P/B(Q2’19), if the sale is done at current levels.
Hr Dust
19.10.2019 kl 09:45 2019

Sveg skal selge egenkapitalbevis i q4. Sannsynlig prising på disse er bokverdi (ca 56-59,-). Utbytte tipper jeg til kr 3,- i april/mai. Mange fond ønsker disse, jeg tror på pris i det høye intervallet.
Braastad
20.10.2019 kl 16:06 1894

Se Finansavisen lørdag. Fondsfinans-forvalter Harald Berge mener SVEG er en trgg havn;

Berge er spesielt positiv til de store sparebankene, som prises til rundt bokførte verdier og gir en egenkapitalavkastning på mellom 11 og 12 prosent.

– Det er også verdt å trekke frem at sparebanker har gitt betydelig meravkastning gjennom de tre siste krakkene på Oslo Børs. Vi er spesielt positive til Sparebanken Vest, hvor aksjekursen trolig er holdt nede i påvente av et nedsalg fra stiftelsen. Etter nedsalget forventer vi at aksjekursen vil stige til et nivå som i større grad reflekterer verdiene i selskapet, sier han.
Hr Dust
21.10.2019 kl 12:08 1755

Billigste og beste bankaksje? Ja.
bulleye
21.10.2019 kl 12:27 1744

Synes ikke navnet kler deg Hr. Dust, for du har helt rett.
Hr Dust
21.10.2019 kl 14:39 1700

takk for det bulleye, gikk en post på 56,- nå (180.000 aksjer). SVEG henger godt etter resten av EK papirene. Reprising på gang. Fikk med meg 5000 aksjer på 55,- på morgenen i dag.
Bear69
23.10.2019 kl 12:58 1536

Artig med reprisingen som forhåpentligvis er i startgropa. Surt å ikke ha kjøpt mere på 53-54 nå. Men har fylt på litt til, og nyter at SVEG er den største posten min for øyeblikket.

Billig bank som ikke er eksponert for offshore og har lave tap, med en stødig sjef i Kjerpeseth. Pengepodden episode 144 har Kjerpeseth som gjest om noen skulle være interessert. Har også sin egen podcast Preik. Litt off-topic kanskje, men undertegnede har i alle fall latt seg sjarmere og føler pengene er trygge i SVEG.
Braastad
04.11.2019 kl 11:17 1253

Sterk bankdrift og strategiske grep

Sparebanken Vest hadde i tredje kvartal et resultat før skatt på 643 millioner
kroner, opp 18 prosent fra 544 millioner i samme periode i fjor, og en
egenkapitalavkastning på 12,7 prosent.

- Driftsmessig var dette et nytt sterkt kvartal for Sparebanken Vest, preget av
god utvikling i rentenetto, god kostnadskontroll og fortsatt lave tap. I tillegg
har vi gjort svært spennende strategiske grep, først og fremst planlagt
konvertering av grunnfondskapital til børsnoterte egenkapitalbevis, vedtak om
innføring av kundeutbytte og utvikling av den rendyrkede mobilsatsingen Bulder
Bank, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Sterk bankdrift
Sparebanken Vest hadde en rentenetto på 808 millioner kroner, opp fra 692
millioner i tredje kvartal i fjor, tilsvarende en økning på 17 prosent.
Rentenettoen utgjorde dermed 1,57 prosent av forvaltningskapitalen, mot 1,47
prosent i fjor.

Samtidig fortsetter banken å vise god kostnadskontroll. Totale driftskostnader
var 364 millioner, mot 358 millioner i fjorårets kvartal. Det betyr at
kostnadene som andel av inntekter fortsetter å falle.

Trenden med lave tap fortsetter. Nedskrivninger i tredje kvartal var 12
millioner kroner, mot 40 millioner i fjor.

Også i tilknyttede selskaper var utviklingen i tredje kvartal god. Totalt
resultatbidrag var 42 millioner kroner, sammenlignet med 26 millioner kroner i
tredje kvartal i fjor. Det største resultatbidraget kommer fra Frende
Forsikring, med 28 millioner kroner, opp fra 16 millioner kroner i fjor. Men
også Brage Finans bidrog godt, med 16 millioner kroner, mot 11 millioner kroner
i fjor.

Samlet bidrar dette til at resultat per egenkapitalbevis for kvartalet økte fra
1,51 til 1,80 kroner i årets tredje kvartal.

Solid kapitaldekning
Sparebanken Vest er godt kapitalisert. Bankens rene kjernekapitaldekning med
Basel I-gulvet og inkludert 50 prosent av akkumulert resultat, var 14,7 prosent
ved utgangen av tredje kvartal. Banken tilfredsstiller med god margin det
gjeldende kombinerte minimums- og bufferkravet på 12,0 prosent pluss Pilar-2
kravet på 1,7 prosent, samlet 13,7 prosent.

Kundeutbytte
På en ekstraordinær generalforsamling i september ble det vedtatt å innføre
kundeutbytte i Sparebanken Vest, som dermed blir dermed den største banken i
Norge som anvender kundeutbytte for å bygge lojalitet. De seneste årenes
positive utvikling er en viktig årsak til at Sparebanken Vest ønsker å innføre
utbytte til bankens 290 000 kunder på Vestlandet. Kundeutbyttet kommer i tillegg
til gaveutdelinger til lag og foreninger på Vestlandet, og vil gjøres gjeldende
med virkning fra og med regnskapsåret 2019 med utbetaling i 2020.

Konvertering av grunnfondskapital


Generalforsamlingen i Sparebanken Vest vedtok også å konvertere om lag NOK 2,4
mrd. i grunnfondskapital til eierandelskapital. De nye egenkapitalbevisene som
utstedes vil bli overført til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, som
opprettes i forbindelse med konverteringen. Finanstilsynet har 29. oktober 2019
godkjent gjennomføring av konverteringen og opprettelse av sparebankstiftelsen.
Etter konverteringen av grunnfondskapital til eierandelskapital vil eierbrøken
øke fra 22,5 % til 40,0 %. Det vises til egne børsmeldinger 29. og 31. oktober i
denne forbindelse.

Bulder Bank - fra Sparebanken Vest
Basert på sin sterke digitale posisjon har Sparebanken Vest bestemt seg for å
rendyrke en mobilsatsing i form av konseptet Bulder Bank, som vil tilby en ren
mobilløsning med stor vekt på boliglån. Bulder ble videreutviklet i løpet av
tredje kvartal, og i fjerde kvartal har kundene som hadde meldt sin
forhåndsinteresse, blitt kontaktet. Bulder ble lansert 29. oktober. Så langt har
konseptet 1.700 kunder og 156 millioner kroner i boliglån.

- Vårt mål er å være Norges beste sparebank, for kunder, for Vestlandet og for
investorer. Det skal vi oppnå ved å kombinere disse nye initiativene med
fortsatt bunnsolid bankdrift, preget av lav kompleksitet, konservativ lånebok og
høy avkastning, sier Kjerpeseth.

Utsikter
Utsiktene for bankens kjernemarked på Vestlandet er gode. Vestlandsindeks 3/2019
viser i hovedtrekk en positiv utvikling. Pilene peker oppover til tross for
økonomisk usikkerhet internasjonalt gjennom året.

Styret forventer at bankens egenkapitalavkastning blir over 12 prosent for 2019
med et utbytte på linje med eller over nivået for 2018, som var 2,30 kroner per
egenkapitalbevis

Det er ventet at bankens rentenetto vil styrke seg ytterligere i fjerde kvartal
som følge av gjennomførte reprisinger. Tapskostnadene ventes fortsatt på et lavt
nivå for året som hel-het. Bankens målsetting om flat kostnadsutvikling i 2019
for morbanken anses realistisk.

Sparebanken Vest har et mål om at bankens kapitalbuffer for ren kjernekapital
skal være om lag ett prosentpoeng over summen av regulatoriske minimums- og
bufferkrav. Styret forventer at bankens kapitaldekning tilfredsstiller dette
målet ved utgangen av 2019 selv om myndighetene skulle innføre skjerpede
kapitalkrav ved utgangen av fjerde kvartal.

Hovedtall tredje kvartal 2019 (fjorårets tall i parentes)

o Sterkt resultat før skatt 643 (544) MNOK
o Solid egenkapitalavkastning 12,7 % (11,7 %)
o Økt rentenetto 1,57 % (1,47 %)
o Nominell rentenetto 808 (692) MNOK
o Flat kostnadsutvikling 364 (358) MNOK
o Økte inntekter fra tilknyttede selskaper 42 (26) MNOK
o Fortsatt lave nedskrivninger på utlån og garantier 12 (40) MNOK
o Resultat pr egenkapitalbevis 1,80 (1,51 kr)
o Ren kjernekapitaldekning 14,7 %, inkludert 50 % av resultatet
eplemost
04.11.2019 kl 12:22 1203

Er det noe poeng å kjøpe SVEG? Siste år ga de bare 40 % av bevisenes andel av resultatet i utbytte. De andre sparebankene ga i snitt godt over 50 %.
Redigert 04.11.2019 kl 18:45 Du må logge inn for å svare
Braastad
05.11.2019 kl 09:54 1118

SVEG handles med rabatt sammenlignet med peers. DnB Markets høyner kursmålet;

Solid underlying operations

SVEG reported strong Q3 results with an ROE of 12.7% following consensus beats on all key reporting lines. The valuation remains attractive in our view, and we expect the discount to peers to close as the bank continues to deliver on its ambitions. Following higher NII and slightly lowered costs, we have raised our 2020–2021e EPS by ~3%. We reiterate our BUY and have increased our target price to NOK67 (63).


Snuser litt på investorprospektet til SVEG.
Spørsmålet mitt er, må man tegne som for MINST kr 500k, for å få bonusaksjene etter 1 og 2 år?
Hr Dust
09.11.2019 kl 19:23 936

Du får bonusaksjer for beløp inntil 500.000,-
Du kan godt tegne for mindre og få dine bonusaksjer.
PerS
09.11.2019 kl 19:27 931

Ikke minst, men MAX 500k. Du KAN bestille mer (antagelig) i retaildelen, men får bonusaksjer kun for de første opptil 500k. Spørsmålet er om alle som bestiller for 500k får full tildeling. Forhåpentlig ja. Bra deal for langsiktig sparing. I hvert fall om de justerer opp utbyttenivået til 50%+ som er normalt blant kollegabanker de ønsker å sammenligne seg med.
Redigert 09.11.2019 kl 19:28 Du må logge inn for å svare
Hr Dust
09.11.2019 kl 20:02 906

ikke offentliggjort enda. Medio november.

De skal til forskjellige byer neste uke, jeg skal på presentasjon i Stavanger.
https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/rapporter/ledelsespresentasjoner

Mek her finnes i hvertfall en presentasjon banken har hatt i forhold til "roadshow" for utenlandske investorer såvidt jeg har forstått det.

Her finner dere info om det planlagte nedsalget og muligheten for bonusbevis

https://norne.no/sparebankenvest/


Må SVEG gi bonusbevis for å bli kvitt alt i nedsalget? Tror heller SVEG burde fokusere på en stabil og attraktiv utbyttepolitikk (slik som de fleste andre større sparebanker har).

Alle børsnoterte ønsker en godt diversifisert investorbase, men mesteparten av egenkapitalbevisene skulle selges til institusjonelle. Kunne ønsket noe høyere utbytte selv, men banken har kjempegode tall og denne strukturen kommer oss EK-beviseiere til gode i det lange løp.

Bonusbevisene utgjør kanskje 5% av nedsalget. Ikke mye. Og mange vil sannsynligvis selge før det går 2 år.
Gjensidige gjorde det samme med bonusaksjer. Gavepakke.

Om det er stiftelsen eller privatpersoner som eier disse (kanskje) 5% skal vel ikke ha noe å si for resultatet per egenkapitalbevis. Veldig lukrativt for oss som tegner med bonusbevisene.

Maks 10% bonusbevis, på 20% av nytegningene.
Blir altså MAKS 2% bonusbevis totalt, gitt at ingen selger innen 2 år, og at ingen privatpersoner tegner seg for mellom 500 000-2 500 000.

Tilnærmet ubetydelig i det store bildet, og desto gunstigere for oss mindre som potensielt får tegnet oss med rett på bonusbevis:)

Er ikke tegningskursen mellom 52 og 58 ? Jeg tar ikke sjansen på at tegningskursen ikke blir opp mot 58 kroner. Bedre å vente og håpe på lav tegningskurs
slik at kursen faller og heller kjøpe da