SVEG - Tidenes beste resultat!!


I andre kvartal hadde Sparebanken Vest et resultat før skatt på 795 mill kr..

Egenkapitalavkastning er på 14,1%. Det plasserer banken helt på topp i Bank-Norge.Oslo (TDN Direkt) Styrets nestleder i Sparebanken Vest, Magne Morken, har gjennom Dobbel EMM AS, kjøpt 5000 egenkapitalbevis i selskapet til 53,62 kroner pr aksje, ifølge en melding fredag.

Nordea er ute med en oppdatering;

Vi øker kursmålet på Sparebanken Vest.

Den viktigste nyheten i forbindelse med Sparebanken Vest sin kvartalsrapport og kapitalmarkedsdag var forslaget om å konvertere deler av den eierløse kapitalen til egenkapitalbevis (ECC). Det vil øke ECC-ratioen fra dagens nivå på 22,5% til 40%, og øke markedsverdien fra NOK 3,2 mrd til NOK 5,7 mrd. Idet de nye egenkapitalbevisene utstedes i markedet, vil likviditeten øke, hvilket kan gi støtte til prising av egenkapitalbevisene.

En større markedsverdi er også positivt i forbindelse med selskapets mulige kapitalinnhentningen som skal finansiere planen om en aggressiv utlånsvekst gjennom den mobile banken Bulder. Etter et sterkt 2. kvartal hever vi resultat per aksje for 2019E-20E med 3%. Vi gjentar Kjøp og øker vårt kursmål til NOK 64(62).
Redigert 19.08.2019 kl 13:39 Du må logge inn for å svare

DnB Markets v/analytiker Håkon Astrup, trekker frem SVEG som deres top-pick innenfor banksektoren.
Redigert 30.08.2019 kl 11:11 Du må logge inn for å svare

Klippet fra dagens kjøpsanbefaling fra DnB Markets;

I urolige tider kan det være en god ide å vurdere noe smulere farvann. Sparebanken Vest ser etter vårt syn ut til å kunne være et attraktivt alternativ i så måte. Banken med hovedkontor i Bergen har nesten 75% av sine utlån inn mot privatmarkedet, og mesteparten av dette er boliglån. Direkte eksponering inn mot oljeindustrien er begrenset. Handelen i egenkapitalbevisene har så langt vært begrenset og kursen har gjennom hele det siste året ligget innenfor intervallet NOK 51-55 pr egenkapitalbevis. Kombinasjonen av det vi ser som en attraktiv verdsettelse, innføring av kundeutbytte og en planlagt konvertering av eksisterende kapital til handelbare egenkapitalbevis gjør at vi venter økende interesse og stigende likviditet i egenkapitalbevisene fremover. Banken verdsettes i øyeblikket med en rabatt i forhold til andre aktører innen sparebanksektoren og med en direkteavkastning på rundt 6% på våre estimater for perioden 2019-2021 har vi en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 63 pr egenkapitalbevis. Kursen stengte i går på NOK 53.20 pr egenkapitalbevis.