SBX og TGS har høyest andel egenkapital


Alle vet at det er viktig å ha solid egenkapital og at det er de sterkeste som overlever i lengden.

Etter emisjonene tidligere i år har SBX rykket opp i klasse med TGS som mange regner som verdens beste og mest solide seismikkselskap. SBX har brukt de siste årene til å skaffe egenkapital i motsetning til andre som ikke har tatt nødvendige restruktureringer men skyver problemene foran seg.

Hyggelig at TGS og SBX ligger på topp.

Egenkapitalandel ifølge Q2-rapporter for 2019:
-------------------------------------------------------------
TGS: 79%
SBX: 72%
CGG: 46%
PGS: 30%
PLCS: 16%
EMGS: Negativ 7 mill usd
Redigert 16.08.2019 kl 19:10 Du må logge inn for å svare
Matsern
16.08.2019 kl 19:15 1052

Dette er helt irrelevant informasjon. Du prater om eiendeler som er teoretiske verdier. I virkeligheten er verdien noe helt annet enn det selskapene setter selv. PGS går konkurs hvis de ikke får igjennom refinansiering i forsøk nummer to. SBX har snart ikke noe arbeid.

Mulig SBX har en kaffemaskin på kontoret i verdensklasse, men når de skriver i Q2 at Thalassa utfører seismikk for EMGS, så har de ikke greie på noe som helst. EMGS holder ikke på med seismikk, de samler inn elektromagnetiske data. SBX er en gjeng med amatører i blåskjorter. Den butikken kommer til å gå konkurs i løpet av kort tid.
Redigert 16.08.2019 kl 19:17 Du må logge inn for å svare

Madsern, vil du si det er en fordel at EMGS har svak balanse og negativ egenkapital?
Matsern
16.08.2019 kl 19:36 1025

En butikk kan ha null omsetning og likevel ha høy teoretisk egenkapital. Det forteller ikke noe om driften, teknologien eller fremtiden! Total verdiløs informasjon!
Redigert 16.08.2019 kl 19:43 Du må logge inn for å svare

MADsern når du skriver at balansen er "Total verdiløs informasjon!".

Mener du da det er tull at børsnoterte selskap er pliktig til å rapportere balansen i kvartalsrapportene?
Bør aksjonærer og revisorer unngå å se på balansen?
Matsern
16.08.2019 kl 21:22 930

Du snakker om at egenkapitalen er så bra, så plutselig bytter du ut ordet egenkapital med balanse. Er du i balanse?

Egenkapitalen fremkommer i balansen.

Sterk balanse og god egenkapital er alltid viktig. Spesielt når det er vanskelige tider og driftsresultatene og resultatene er under press. Likevel er det viktig at du gjør en selvstendig vurdering av balansen. Er verdiene selskapet bruker på de ulike eiendelene reel etter ditt syn eller andre. (Solstad offshore). I dette tilfelle er det mest essensielle kontanter og mulighet til ny kapital, hvis markedet fortsatt ikke får en opptur. Meg selv har aldri likt sbx pga av historikk og ledelse. Personlig synes jeg det er for tidlig å vurdere aksjer i dette segmentet.
Redigert 16.08.2019 kl 21:40 Du må logge inn for å svare
Matsern
16.08.2019 kl 22:27 851

I det øyeblikket inntektene nærmer seg null, er egenkapitalen tilnærmet null også. Eiendelene vil være null verdt når det ikke er etterspørsel fra kundene. Det er i den retningen det går for SBX. De er snart uten jobb.

Det du sier er tull. Ulike eiendeler vil ha ulik verdi. I de fleste tilfeller vil driftsmidler ha en salgsverdi og en bruksverdi. Den høyeste av den kan du bruke i norsk regnskapstander. Likevel er ofte eiendeler mindre verdt hvis selskapet er på vei eller går konkurs. Likevel vil 1 krone være verdt 1 krone. Hvis balansen er dekket mest med innskudd av penger vil ikke disse påvirke balansen negativt. Er derfor jeg skriver at du skal vurdere selskapets balanse selv. Hva vil eiendelene være verdt, hvis de går konk. Kjøpte selv Kitron når EK var 2.8 og kjøpte aksjene på 2,11. Solgte etter 5 år til god gevinst, men de første 3 var veldig kjedelige når alt annet gikk opp. De tjente penger, selv om det ikke var mye når eg gikk inn. Jeg vurderte balansen til å være solid og at resultatene ville bedre seg. At ledelsen tok de nødvendige grep
Redigert 16.08.2019 kl 22:45 Du må logge inn for å svare

SBX har redusert gjelden fra 170% av egenkapitalen til 8% i løpet av de siste fem årene. Det er et veldig solid selskap med lav gjeld. det er også et strategivalg for å oveleve i vanskelige tider. I løpet av 2020, utpå høsten kommer omsetningen til å komme opp på et nivå som gjør at overskuddene virkelig kommer. Likviditeten holder for et år og jeg tviler på at det blir noen ny emisjon. De vil antagelig bare ta opp lån hvis kapital-behov oppstå, for gjelden er jo ikke der i dag.Tror selskapet virkelig har en fin fremtid og ser ikke helt grunnen til all skittkastingen. Om de har cært smartere enn de fleste får vi se. Avkastningen på egenkapitalen om et par år kommer antagelig til å banke det aller meste på ose langt ned i støvlene. Ser ikke bort fra gode utbytter når den tid kommer.