Veiprising vil avstedkomme et nytt politisk parti.


Som vil kaste ut hele dagens storting. Da har befolkningen fått nok av løgn,
svindel, manipulasjon, underslag, politisk korrupsjon og anti-demokrati. Da
måkes hele den totalitære gjengen ut.

Vi trenger ikke å finansiere oss med veiprising. Et slikt overvåkende tiltak er
helt unødvendig. Statsbudsjettet er himmelhøyt over hva det behøver å være.

Ja det er helt unødvendig på alle måter.
Folket ønsker det nok likevel da de tror på løgnen om at staten må ha inn pengene og at det blir for mye trafikk uten.
Jeg synes påfunnet er litt genialt. Altså å få folket til selv å betale for å bli overvåket.
Det er nok ingen andre land slikt hadde gått an i
MERLOT
17.08.2019 kl 17:35 326

Visste du at hver eneste gang du passerer en bomstasjon, så registreres det hele 24 stk. personopplysninger, nemlig:

Navn (fornavn, mellomnavn, etternavn)
Adresse
Postnummer
Poststed
Fødselsnummer / fødselsdato
Telefonnummer
e-postadresse
Kjennemerke / land (kjøretøy)
Bilde / film
Kjøretøy beskrivelse (farge, størrelse, modell, miljøparametre etc)
Passeringstid og –sted
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede*
Andre årsaker til rabatt og fritak
Rolle (i organisasjonen)
Vurderinger i forbindelse med brukers kontakt med bompengeselskapet (fritekstfelt)
Arbeidsgiver og –sted
Kontoopplysninger
Årsakskode for å avslutte innkreving uten betaling
Fakturaopplysninger (passeringer, beløp, forfallsdato etc)
Betalingsregler (avtalegiro, papirfaktura, forskudd etc)
Faktura- og betalingshistorikk (bokføringshistorikk)
Brikkenummer (PAN)
Kundenummer / avtalenummer
Request ID for hvert søk inne på Min Side
Det tas endatil bilde av fører idet han eller hun ustelt kjører gjennom bommen og lagres til fremtidig bruk(pkt. 9). Særlig dette er inngripende mot enkeltindivid. Dette er noe helt annet enn frivillig bilde en avgir etter å ha stilt opp hos fotograf for å gi passbilde, bilde til bankkort osv.

Opplysningene lagres dessuten og arkiveres til forskjellig bruk. For eksempel kan politiet i ettertid be om utskrifter og bilder for å se hvem som har beveget seg i en bomstasjon på et gitt tidspunkt. Da vil gjerne både politiet selv, advokater og andre (eks. tilskuere i en rettssak hvor dette benyttes som bevis), kunne få innsikt i bevegelser fra folk som ikke en gang kan mistenkes for noe som helst.

Risiko for lekkasje og misbruk

Ved registreringen og lagringen legges det dessuten til rette for at en rekke andre personer/instanser kan få tilgang til opplysningene både straks og i ettertid. I verste fall kommer opplysningene på avveie ved menneskelige feil eller systemene hackes av uvedkommende.

Grunnloven og menneskerettighetene

Grunnloven § 106 verner også borgerne mot unødvendig overvåking. Det ligger i ordlyden i bestemmelsen, som lyder slik:

"Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der."

Det er ordlyden "fritt" som er det sentrale. Det ligger i dette også en føring om at en skal slippe fri fra overvåkning. Det samme fremgår av EMK tilleggsprotokoll 4, artikkel 4-2 som lyder slik:

"Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence".

Det er i det minste usikkert om myndighetene i et menneskerettslig perspektiv, kan forsvare lagring av personopplysninger på personer som betaler for seg når de passerer bommene. Slik lagring kan tenkes å være unødvendig, i hvert fall med tanke på at det kan finnes andre tekniske løsninger som dekker formålet med selve innkreving av penger.

Ved vurderingen av om ordningen med bompenger strider mot menneskerettighetene eller Grunnloven § 106, antas for øvrig de to inngrepene å måtte ses i sammenheng i en totalvurdering. Spørsmålet er om betalingen som vi har omtalt tidligere, i tillegg til overvåkningen som omtales her, samlet sett kan anses å utgjøre et unødvendig eller uforholdsmessig belastende inngrep i borgernes rett til fri ferdsel innenfor landets grenser.

Australia: Krav om anonym ferdsel

Australia er på mange måter et foregangsland sammenlignet med mange andre land, mht fokus på menneskerettigheter i forhold til personvern i forhold til slike spørsmål som omtales her.

Australian Privacy Foundation som kan sammenlignes med å være australiernes svar på vårt Nasjonalt senter for menneskerettigheter. Institusjonen uttaler følgende på sin egen nettside vedrørende spørsmålet om lagring av personopplysninger ved bom-passeringer (basert på den samme Verdenserklæringen av 1948 som Grunnloven § 106 bygger på):

"1. Enkeltpersoners evne til å reise uten å avsløre sin identitet til infrastrukturoperatøren er avgjørende for demokratiske friheter

2. Et praktisk anonymt betalingsalternativ er et viktig krav til drift av tollveier

3. Alle betalingsoperatører som for øyeblikket ikke gir praktiske anonyme betalingsalternativer, må implementere dem

4. Alle betalingsoperatører som planlegger å trekke ut kontanter, må gi praktiske anonyme betalingsmuligheter før kontantboksene trekkes tilbake.

5. Alle organisasjoner som utvikler nye tollveier, må sørge for praktiske anonyme betalingsalternativer fra det tidspunkt bompengeinnkrevingen påbegynnes"
MERLOT
17.08.2019 kl 18:05 316

Bilpris inn til Norge 200 000
Bilens utpris i Norge 400 000
Totale avgifter per år 48 902
https://www.smartepenger.no/bilokonomi/355-bilavgifter

TAR INN 48 MILLIARDER I 2018
https://www.motor.no/artikler/2018/august/slik-er-de-norske-bilavgiftene/

Forskjellen er enorm. I Sverige er avgifter på bil nærmest fraværende, sier Christina Bu, rådgiver miljø og politikk, i NAF.
https://www.side3.no/motor/norge-22648-kroner-sverige-50-kroner-4015113


Kostnader när du har bil
Att äga bil är förenat med kostnader. Förutom reparationer och drivmedel måste du även betala försäkring, besiktning och skatt.
😁😁😁
https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/bil-och-andra-fordon/kostnader-nar-du-har-bil/
Thinky
24.08.2019 kl 00:14 218

Ernas skisse viser at man tør ikke å begi seg inn på veiprising. Frem til 2021 blir det
ikke noen veiprising.
Odi.1
24.08.2019 kl 08:54 170Helt på tide at EØSEXIT partiet kommer på banen, det må dog en Norsk Utgave av "Nigel Farage" til å fronte dette.

Norge Ut av EØS/Eu , det udemokratiske diktaturet
Ut av FN , Norske penge sluskeriet for en tilnærmet kommunist organisasjon.
Få Grunnloven tilbake til der den skal være. Rette opp det ekstremistiske yrkespolitiker har ødelagt ,og holder på å ødelegge i den.
Forby Vindmøller på Norsk Jord.
Avslutte ACER for Norge sin del.
Få Svenskene til å ta tilbake dette Nobel pris greiene, Norge kan ikke lenger assosieres med dette løgnen av en organisasjon.
Få på plass etterforsking av personene som ligger bak det å ta Norge inn i EU, via EØS , NORGE stemte NEI 2 ganger på dette.
Avslutte disse fantasi klimamålene, og legge oss på samme lista som de store landene i verden, Russland, Kina, USA mf..